Katalog Edumenu 2015 - Vzdělávání a poradenství
FBE Praha, s.r.o.

Baarova 13, 140 00 Praha 4
241 484 723 * 241 484 522
fbe@fbe.cz * www.fbe.cz

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1998
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 24/14
Mezinárodní síť partnerů: Francie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, SRN, Velká Británie, USA, Kanada

Profil společnosti

Vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha se zaměřuje na rozvoj podnikatelské strategie, lidského potenciálu a procesů u klienta, a to formou řízení zlepšovacích projektů, poradenství, koučování a manažerského a obchodního vzdělávání.

Oblasti služeb:

 • Řízení komplexních změnových projektů
 • Manažerské, obchodní a komunikační kurzy
 • Individuální koučování a moderování skupinové práce
 • Poradenství, podpora a tréninky ve zlepšování procesů a zvyšování produktivity

Pod značkou For Business Excellence pořádáme také veřejné kurzy v oblasti „hard“ i „soft“ skills.

Informace o produktech a službách

Poradenství a tréninky zaměřené na zvyšování výkonnosti v managementu a obchodě:

 • Leadership, Management, Řízení změn
 • Koučování, Mentoring, Moderování, Mediace
 • Komunikace, Vyjednávání, Asertivita
 • Řešení problémů a konfliktů, Kreativita
 • Rozvoj High Potentials, Budování týmů
 • Prodej, Nákup, Telefonování, Call centra
 • Development Centra, Systémy 360˚ ZV

Dlouhodobé výcviky v koučování a moderování

Zlepšování procesů a zvyšování produktivity:
Projektové a procesní řízení, Six Sigma, Lean management, EFQM, TQM, 5S, FMEA, SMED, SPC, Kaizen, CPI


SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, 664 07 Pozořice
Pobočka: Vítězné náměstí 2, 165 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová * 603 711 594
sarka.pojerova@shi­ne.cz * www.shine.cz

Leader v jedinečném spojení rozvoje projektové kultury a osobnostního manažerského rozvoje
Vlastní školicí centrum v Praze
Mezinárodní standardy: IPMA®, PMI®, Prince2 a ČSN ISO 10006
Člen: SPŘ, PMF

Profil společnosti

Špičková poradenská a vzdělávací společnost se zaměřením:
MANAŽERSKÝ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Smysluplný rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti manažera/leadera v jeho komplexnosti. HR poradenství.
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Poradenství a rozvojové programy pro excelentní řízení projektů, vč. přípravy na certifikace IPMA®, PMI® a PRINCE2®.
Leader v jedinečném spojení rozvoje projektové kultury a osobnostního manažerského rozvoje.
Kvalita a smysluplnost nabídky v oblasti rozvoje manažerů spolu s jasně deklarovanou specializací v obou divizích. JASNĚ A SMYSLUPLNĚ, OD ROKU 1996
Rozvoj realizujeme v ČJ i AJ.
Zakázkovou i otevřenou formou (100 programů ročně).

Informace o produktech a službách

MANAŽERSKÝ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 • Emočně osobnostní rozvojové programy
 • Rozvoj klíčových manažerských kompetencí

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • Rozvoj dovedností projektových manažerů
 • Příprava na certifikaci IPMA®/PMI®/PRINCE2®
 • Nastavení systému projektového řízení

KLÍČOVÉ PRODUKTY DIVIZÍ

 • EMOČNÍ LEADERSHIP – jedinečný program na trhu
 • REMOTE MANAGEMENT
 • ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V PRAXI – 1. akreditovaný program v ČR s hodnocením Excellent (358,5 hod.)
 • MARKETPLACE – simulační manažerská hra
 • SHINE Management Academy® a Advanced Academy®

New Impuls, s.r.o. personálně poradenská a vzdělávací společnost

Na Celně 1414, 293 01 Mladá Boleslav
601 24 94 74
info@newimpuls.eu * www.newimpuls.eu

Členství: AIVD ČR, People Management Forum
Počet lektorů: 8
Reference: Bombardier, Bosal, Carborundum, Emerson Faurecia, Fujikoki, Geis, Kovosvit, Linet, Monroe, Saar Gummi, Siemens, TPCA, Treboplast ad.

Profil společnosti

Společnost New Impuls, s.r.o., působí na pers. poradenském trhu od roku 2006. V krátké době vybudovala stálý tým expertů různých profesí a odborností s dlouhodobou lektorskou praxí.
Společnost se orientuje především na rozvoj tzv. „měkkých dovedností“ zejména pro průmyslové podniky nejrůznějšího zaměření a velikosti. Od konkurence se odlišuje detailní analýzou potřeb klienta, tvorbou programů na míru, možností vzdělávat individuálně či v tzv. „miniskupinách“ (od 4 osob).
Služby poskytujeme česky, německy či anglicky. Vlastníme unikátní SW nástroj na měření přínosu našich aktivit na personální rozvoj jednotlivce.
Nabízíme ryze interaktivní pojetí tréninků s nejmodernějšími metodami.
Jsme akreditováni MŠMT.

Informace o produktech a službách

Manažerský a osobnostní rozvoj:

 • Emoční leadership, manažerské programy

Rozvoj a podpora projektů:

 • Plánování a řízení projektů
 • Příprava manažerů projektových týmů
 • SW pro organizaci a řízení projektů

Odborné vzdělávání:

 • Obchodní právo, pracovní právo
 • Optimalizace procesů, štíhlá výroba, řízení jakosti
 • Základy marketingu, základy ekonomiky podniku
 • Rozvoj a podpora obchodních dovedností
 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Vyjednávací techniky, řízení času pro obchodníky
 • Cenotvorba
 • Asertivní techniky v obchodní praxi

Počítačová služba s.r.o.

Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc
585 226 388 * 602 795 629
info@poc-sluzba.cz * www.centrum-vzdelavani.cz

Pobočky: 16 (Olomoucký, Zlínský a Jihomor. kraj)
Certifikáty: ISO 9001:2009, FECBOP, PRINCE2®, Akreditované testovací středisko ECDL (Core, Advanced)
Členství: AIVD ČR, HK ČR, FECBOP
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 35/80

Profil společnosti

Naše firma se zaměřuje na vzdělávání dospělých formou rekvalifikačních kurzů (více než 220 akreditací z MŠMT, MPSV a MV ČR) i firemního vzdělávání včetně profesních zkoušek a na realizaci, administraci a řízení projektů s finanční podporou ESF.
Máme bohaté zkušenosti s realizací firemních zakázek i státních zakázek (převážně financovaných z ESF).
Úspěšně jsme zrealizovali a administrovali desítky projektů.
Naše Agentura práce zprostředkovala zaměstnání již tisícům pracovníků.
Našim klientům nabízíme přípravné kurzy a testování ECDL.
Konferenční servis včetně pronájmu učeben ve 3 krajích.
Vlastníme autorizaci pro řadu profesních zkoušek.

Informace o produktech a službách

Nabízíme:

 • Zakázkové kurzy
 • Rekvalifikační kurzy
 • Firemní/zakázkové akademie
 • Profesní zkoušky (jsme autorizovanou osobou)
 • Vzdělávání pro veřejnost
 • Poradenství a administraci ESF projektů

Kurzy podle obsahu:

 • Počítačové kurzy (ICT, ECDL, Správce sítě ad.)
 • Manažerské kurzy
 • Ekonomické/účetní kurzy
 • Sociální kurzy
 • Profesní rekvalifikace – profesní zkoušky
 • Administrativní kurzy

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
261 307 177
skoleni_hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Společnost Hewlett-Packard založila své vzdělávací služby na pilířích zkušenosti, obsahu, inovace a kvalitní prezentace. Třicetileté zkušenosti s poskytováním komplexních výukových programů po celém světě jsou zárukou kvality v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce více než 210 technických a 40 soft skills kurzů pro manažery i technický personál. Kromě uzavřených školení vedených zkušenými lektory vytváří také vzdělávací programy šité na míru vašim podnikovým a vzdělávacím potřebám.

Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních autorit Pearson VUE a EXIN (HP, ITIL, VMware, Oracle a dalších).

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky školení

 • IT Service Management – ITIL
 • TOGAF, Cloud, VMware
 • IT Security
 • Project Management, PRINCE2, PMI
 • Business Analysis, SOA, Data Center
 • HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
 • HP ProLiant & HP BladeSystem
 • HP Storage & SAN, HP Networking
 • International Material Data System
 • ACADEMY hp Smart Skills

Další služby

 • Zakázková školení a vzdělávací řešení na míru
 • Individuální koučink a teambuildingové programy

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
kancelar@aivd.cz * www.aivd.cz

Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Profil společnosti

Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl prosazovat zájmy a potřeby institucí pro vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT, pracovní skupině pro ECVET a řadě dalších.

Informace o produktech a službách

Organizujeme odborné kurzy:

 • Profesionální lektor
 • Příprava autorizovaných osob dle zákona 179/2006 Sb.

Vyhlašujeme soutěže Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Vydali jsme desatera kvality dalšího vzdělávání.

Poskytujeme expertní služby, organizujeme Týdny vzdělávání dospělých, dále konference, semináře, kulaté stoly a řadu dalších akcí.

Vydáváme časopis Andragogika v praxi a odborné publikace, realizujeme řadu projektů, provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz.


Wolters Kluwer, a. s.

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
246 040 400 * 246 040 401
obchod@wolter­skluwer.cz * www.woltersklu­wer.cz

Wolters Kluwer, a. s., je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Profil společnosti

Wolters Kluwer – Když si musíte být jistí

Firma Wolters Kluwer, a. s., je dceřinou společností nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company.

Wolters Kluwer je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb.
Wolters Kluwer celosvětově zaměstnává více než 18 000 lidí a své zastoupení má po celé Evropě, v Severní Americe, v Asii a v Pacifiku. Centrála Wolters Kluwer se nachází v Alphen aan den Rijn v Nizozemsku.
Pozice Wolters Kluwer je významná, na 80 % trhů je číslem 1 či 2 v poskytování informací, softwaru a služeb.

Informace o produktech a službách

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé informace z těchto oblastí:

 • Právo
 • Daně a účetnictví
 • Finance a školství
 • Mzdy a personalistika
 • Bezpečnost práce
 • Veřejná a nezisková sféra

Nabízíme:

 • Právní informační systém ASPI
 • Knižní publikace
 • Časopisy a jiná periodika
 • Odborné portály a online produkty
 • Semináře pro odbornou veřejnost

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Olomoucká 61, 627 00 Brno-město
548 515 124 * 737 445 520
radomir.zugar@sste­brno.cz * www.sstebrno.cz

Rok vzniku: 1931
Certifikáty: ISO 9001 ve vzdělávání
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 25/155
Členství: AIVD ČR
Reference: Honeywell, Siemens, Bosch, CCI

Profil společnosti

SŠTE Brno, Olomoucká 61 jako jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR se zabývá vzděláváním dospělých ve strojírenství, elektronice, elektrotechnice, mechatronice, kovoobrábění na konvenčních a CNC strojích a programování CAD/CAM a CNC strojů a dále speciálními vzdělávacími programy na míru pro průmyslové firmy.
Předností školy je špičkové strojní a technické vybavení, Regionální centrum mechatroniky, Regionální centrum CNC obrábění, zkušení lektoři praktického výcviku a dlouhodobé zkušenosti ve výuce v rekvalifikačních a kvalifikačních kurzech. Škole patří titul „Centrum odborné přípravy“.

Informace o produktech a službách

Poskytujeme vzdělávání v těchto oborech:

 • Programování a seřizování CNC strojů
 • Pneumatické systémy řízení
 • Elektropneumatika
 • Hydraulické systémy řízení
 • SolidWorks CAD/CAM
 • Soustružení na konvenčních soustruzích
 • Frézování na univerzálních frézkách
 • BOZP při obrábění a praktické obrábění
 • Čtení výkresů a normalizace
 • Kontrola a měření
 • Technologie obrábění
 • Elektrotechnika, elektrotechnické přístroje
 • Digitální fotografie
 • Profesní kvalifikace 23–026-H, 23–021-E, 23–022-H, 23–023-H, 23–025-H, 23–033-H

C.Q.M., spol. s r.o.

Krestova 1284/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
737 875 819 * 606 740 848
krumlova@cqm-sro.cz * www.cqm-sro.cz

Rok vzniku: 1995
Reference: na stránkách www.cqm-sro.cz

Profil společnosti

C.Q.M. od svého založení v r. 1995 nabízí služby týkající se problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. systémů integrovaného managementu (IMS) – jejich definování, vytváření, udržování a zlepšování. Od počátku je nabídka založena na požadavcích mezinárodních norem, resp. analogických zákaznických modifikacích.

Zaměřujeme se na management změny (schopnost včas identifikovat potřebu změny a umět se s ní efektivně vypořádat) či analýzu rizik (praktická a efektivní realizace analýzy nebezpečí a s tím spojených rizik – FMEA, HACCP, HAZOP, BS OHSAS 18001 ad.).

Oblasti působnosti:

 • Otevřená školení pořádaná v Praze
 • In-house školení dle požadavků klienta (celá ČR)
 • Konzultace a poradenství dle klienta (celá ČR)

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky (celkem zhruba 80 různých školení):

 • Výklad požadavků systémových norem (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a analogické, ISO/TS 16949, příručky VDA)
 • Interní audity a audity 2. stranou (příprava auditorů a praktický nácvik technik auditu, ČSN EN ISO 19011)
 • Řízení dokumentace (firemní i externí, analýza vhodné SW podpory)
 • Management změny (týmová práce, techniky zpracování dat – MSA, SPC, Kaizen, SixSigma,TQM apod.)
 • Projektové řízení a řízení projektů (ČSN ISO 10006, ČSN ISO 21500, APQP)
 • Analýza nebezpečí a řízení rizik (FMEA, HACCP, HAZOP apod.)

BCF s.r.o.

Sokolovská 1970/8, 370 07 České Budějovice
724 250 603
info@coaching-experts.cz * www.coaching-experts.cz * www.kompetencni-akademie.cz

Naši lektoři a koučové jsou lidé s praxíbyznysu
Výcviky a transformační změny realizujeme v ČJ a AJ
Členství: JCI, JHK, Podnikáme bez korupce
Reference: Vitana, TSE, Hypoteční banka ad.

Profil společnosti

BCF je prestižní společností s jedinečným přístupem ke zlepšování výkonu firem, pro ně užitečným směrem, který je schopna garantovat a do budoucna rozvíjet.

Pro zlepšování výkonu firem, týmů či jednotlivců využíváme především jejich vnitřního potenciálu. Máme za sebou několik desítek úspěšných realizací změn
firemní kultury, navyšování obratu (20–50 % za 3 měsíce), tvorby a „žití“ vizí, vzdělávání v oblasti práce s jedincem, skupinami či zaváděním změn, fungování interních sociálních systémů (členství).

Pro dlouhodobou udržitelnost změnového prostředí ve firmách cvičíme interní či externí kouče a lektory.

Informace o produktech a službách

comPASS EVO:

 • Transformační změna společnosti pro dosažení optimálního výkonu EVOluční cestou
 • Vztahy, nastavení a výkon jsou samoutvářeny na základě společné vize, poslání a hodnot

comPASS RAD:

 • Transformace společnosti k zajištění RADikální změny výkonu
 • Nastavení a výkon společnosti jsou realizovány kombinací expertních vstupů a samoutváření přes společně nastavené hodnoty, vize či poslání

comPASS EDU:

 • Kompetenční akademie – dovednostní transformační vzdělávací systém

IPT Partners s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha
222 191 956
ipt@scotwork.cz * www.scotwork.cz

Pobočky ve světě: 32
Rok vzniku: IPT Partners 1997, Scotwork 1975
Reference: Coca Cola, ČD, ČEZ, Danone, GlaxoSmithKline, Heineken, Ikea, Becherovka, Kofola, KPMG, Oracle, Penta, Philip Morris, Tchibo, Vodafone

Profil společnosti

Společnost IPT Partners zastupuje společnost Scotwork v ČR i na Slovensku.

Specializujeme se na rozvoj vyjednávacích schopností.

Naše kurzy jsou vhodné pro nejširší škálu manažerů. Pro ty, kteří mají ve své práci určité pravomoci v rozhodování a změně podmínek dohod.

Informace o produktech a službách

V našem portfoliu naleznete:

 • Advancing Negotiation Skills
 • Skills Builder
 • Strategic Negotiating
 • Coaching Negotiation Skills

Tréninky organizujeme formou otevřených a vnitrofiremních kur­zů.


DEMOS - Pragoeduca, a.s.

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
257 003 460 * 602 216 066
kurzy@demosgrou­p.com * www.pragoeduca.cz

Rok vzniku: 1990
Certifikáty: EN ISO 9001:2008
Reference: ČS, RWE, Unicredit, MZV
Člen skupiny Demos Group

Profil společnosti

Společnost působí v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje na českém trhu od roku 1990. Od února 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group.

Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují otevřené kurzy, firemní vzdělávání „na míru“, poradenství a outsourcing, a také odborné produkty včetně e-learningu a dalších řešení podporujících sdílení informací a vzdělávání.

EMČA® – Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky je unikátní informační software, který obsahuje texty a komentáře renomovaných odborníků k tématům určeným manažerům, personalistům, mzdovým účetním a daňovým poradcům. www.emca.cz

Informace o produktech a službách

Školení a poradenství v oblastech:

 • HR management a personalistika
 • Mzdové účetnictví
 • Účetnictví a daně
 • Ekonomika a finanční řízení
 • Manažerské dovednosti a osobní rozvoj
 • Projektové řízení
 • Rekvalifikační kurzy

Proč s námi?

 • Spolupráce s kvalitními lektory, konzultanty a trenéry v ČR i ve světě
 • Propojení zkušeností českých a zahraničních odborníků a jejich know-how
 • Vzdělávání je možné financovat z fondů EU (ESF)

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
495 512 582 * 608 114 770
kurzy@profimen.cz * www.profimen.cz *

www.akademie-hr.cz

Vznik: 1994
Členství: PMF (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), Hospodářská komora, AMSP, BLF
Počet lektorů: 4+10
Počet zaměstnanců: 7

Profil společnosti

Jsme personálně poradenská a vzdělávací společnost. Název PROFI-MEN vychází z názvu PROFI MANAGEMENT. Společnost jsme založili v roce 1994 s cílem poskytovat komplexní podporu v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů, vč. vzdělávání, přípravy a rozvoje zaměstnanců firem a společností.

Oblasti působnosti:

 • Vzdělávání personalistů v celém rozsahu moderního personálního řízení a příprava k získání profesní kvalifikace dle standardů NSK, vč. zkoušky.
 • Personální a organizační audity
 • Tvorba systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců (na míru)
 • Výběr manažerů a specialistů všech profesí
 • Budování a rozvoj personálních útvarů

Informace o produktech a službách

 • Akademie moderního personálního řízení, desetidenní program + e-learningová podpora
 • Motivační analýzy, průzkumy spokojenosti
 • Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Hodnocení 360° ZV a podpora klíčových zaměstnanců
 • Personální a org. audit, optimalizace org. struktury
 • Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb
 • Programy adaptace a kariérního růstu
 • Plánování lidských zdrojů
 • Redesign popisů pracovních pozic
 • Budování a rozvoj firemní kultury
 • Komplexní psychodiagnostika
 • Kurzy manažerských, komunikačních dovedností, procesního a projekt. řízení ad.
 • Příprava a zkoušky k získání profesní kvalifikace personalistů dle NSK – jsme autorizovaná osoba

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRESTO

Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
225 000 666 * 225 000 664
skola@presto.cz * www.presto-skola.cz

Rok vzniku: 2001
Certifikáty: ISO 9001:2008, zkoušky TOEIC
Členství: AJŠA

Profil společnosti

Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.

Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů, metodiků a jazykových poradců.

Naším hlavním cílem v oblasti jazykového vzdělávání je poskytování kvalitní, systematické a efektivní jazykové výuky na profesionální úrovni pro společnosti i veřejnost s důrazem na co nejvyšší spokojenost našich klientů.

Vaše spokojenost je pro nás na 1. místě

Informace o produktech a službách

 • Firemní výuka, kurzy pro veřejnost, individuální kurzy a pomaturitní studium
 • Obecné jazykové kurzy a profesní jazykové kurzy (business, IT, personalistika, management, technické zaměření atd.)
 • Jazykové audity a analýzy potřeb studentů
 • Pečlivé rozřazení studentů do skupin a důsledné testování pokroku studentů
 • Pořádání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek TOEIC
 • E-learning a blended learning
 • Poradenství pro využití grantových prostředků pro jazykovou výuku (OPPA, ESF)
 • Překladatelské a tlumočnické služby
 • Lokalizace, DTP služby, Audio/video

POTIFOB, s.r.o.

Urbánkova 15, 143 00 Praha 4
244 401 231 * 605 838 126
ondekova@poti­fob.com * www.potifob.cz

Pobočky: ČR, SR, UK, Afrika
Certifikáty: ATO – PRINCE2, MSP, P3O, AEC – ITIL, ISO 9001, Akreditace MV ČR, MŠVVaŠ SR a jiné
Reference: Autocont, AVG, CDV, ESET, HP, IBM, Lenovo, T-mobile, O2, PwC, EY a jiné

Profil společnosti

Jsme největší poskytovatel certifikačních kurzů projektového řízení podle metodiky PRINCE2 a vedoucí poskytovatel školení dle standardu PMI v Čechách a na Slovensku.

Od roku 2009 jsme vyškolili a připravili na úspěšnou certifikaci PRINCE2 a PMI více než 1 600 projektových manažerů.

Poskytujeme poradenství a koučink v oblasti projektového a programového řízení a řízení portfolií.

Nabízíme soubor jedinečných garancí: záruku kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how.

Informace o produktech a službách

Kurzy dle mezinárodních standardů:

 • PRINCE2, PMI, IPMA
 • Managing Successful Programmes – MSP
 • Portfolio, Programme & Project Offices – P3O
 • Management of Portfolios – MoP
 • ITIL Foundation

Další školení:

 • Obchodní dovednosti pro projektové manažery
 • Školení koučinku pro vedení projektů
 • Školení kreativity, komunikace a vyjednávání
 • Teorie omezení, Kritický řetěz a jiné

Pro více informací navštivte stránku www.potifob.cz.


Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
info@agentura-amos.cz * www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil společnosti

1991–2014: 23 let na společné cestě vzdělávání dospělých

Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace.

Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených outdoorových programů.

Informace o produktech a službách

Nabízené služby:

Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálního řízení
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP s akreditací MŠMT
 • Interní auditor Integrovaného systému řízení (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažerské dovednosti a komunikace

Česká společnost pro jakost

Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
221 082 269
sekretariat@csq.cz * www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditace MŠMT
Členství: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil společnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je spolkem jednotlivců a firem, kteří se zajímají o systémy managementu kvality a příbuzné obory (např. bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdělávání, vydávání publikací, certifikace osob a certifikace systémů a výrobků. ČSJ je výhradním licenčním partnerem německého sdružení automobilového průmyslu VDA pro Českou republiku pro poskytování školení a zkoušek odborníkům působícím v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. ČSJ je dále národním zástupcem Evropské organizace pro kvalitu. Při ČSJ bylo v roce 2010 ustanoveno Centrum excelence, které šíří informace týkající se Modelu excelence EFQM.

Informace o produktech a službách

Hlavní oblasti zaměření kurzů:

 • Systémy managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • Systémy managementu environmentu (ISO 14001)
 • Systémy managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • Systémy managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001)
 • Bezpečnost potravin (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG.A.P.)
 • Management projektů
 • Model CAF
 • Model excelence EFQM
 • Metrologie
 • Statistické metody

TSM, spol. s r.o.

Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov
517 333 699 * 736 216 375
tsm@tsmvyskov.cz * www.tsmvyskov.cz

Rok vzniku: 1990
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: APEK
Reference: Magistrát města Brna, Honeywell, RWE, Město Konice aj.

Profil společnosti

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o., je zde pro vás již od roku 1990. Organizujeme školení po celé ČR, zejména v Brně, ale i v Olomouci, Ostravě, Praze, Plzni a dalších krajských městech.
V nabídce agentury naleznete otevřené semináře pro širokou veřejnost. Nabídka akcí je rozmanitá s cílem, aby každý z klientů nalezl pro sebe vhodný seminář.
Vzdělávací aktivity jsou však i v oblasti zakázkových, firemních školení „šitých“ na míru dle přání zákazníka.
Semináře jsou vždy realizovány externími lektory, předními odborníky v dané oblasti. Kvalita služeb, které nabízíme, vyplývá z dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem zabezpečení jakosti podle norem ISO 9001.

Informace o produktech a službách

Oblasti školení:

 • Účetnictví
 • Právní oblast
 • Personální oblast
 • Stavební oblast
 • Školský management
 • Měkké dovednosti, ale i jiné

Proč TSM, spol. s r.o.?

 • Stojí za námi zkušenosti s odborným vzděláváním
 • Náš tým je tvořen zkušenými externími lektory a trenéry s odbornou a lektorskou praxí
 • Metody a formy vzdělávání přizpůsobíme vašim požadavkům a cílům, kterých má být dosaženo

Outward Bound – Česká cesta s.r.o.

Jaromírova 51, 128 00 Praha 2
224 941 394
info@ceskacesta.cz * www.ceskacesta.cz

Členství: AIVD ČR
Certifikát: Qfor
Reference: ComAp, Český Aeroholding, Český rozhlas, ČEZ, ČSOB, E.On, ESSOX, Heineken, Hypoteční banka, Johnson Controls, Magna Cartech, KSM Castings, Plzeňský Prazdroj, Scio, Vitana ad.

Profil společnosti

Naše společnost více než před jedenadvaceti lety přinesla do vzdělávání ve firmách metodu zážitkových kurzů.
V současnosti pomáháme organizacím zlepšovat mezilidskou komunikaci, a tím jim v konečném dopadu šetříme náklady a pomáháme získávat více zákazníků.
Pracujeme s mistry, specialisty, projektovými manažery, back office personálem, obchodníky, top manažery. Umíme se přizpůsobit každému. Pracujeme převážně v českém a anglickém jazyce, výjimečně v němčině. Naši trenéři mají mnohaleté zkušenosti v rozvíjení dospělých a řadu vlastních pracovních zkušeností.

Informace o produktech a službách

V našich službách můžete vybírat ze tří základních směrů:

 • Posilování individuálních znalostí a dovedností (sebeřízení, komunikace, obchod, leadership)
 • Synergie týmu – zefektivňování práce moderních pracovních týmů
 • Firemní akce – eventy, konference, večírky, zážitkové akce, celofiremní setkání

  Bavíme se tím, co děláme, proto můžete očekávat 100% výkon. Naši zákazníci nejvíce oceňují schopnost vtáhnout účastníky do děje, otevřít se vlastnímu rozvoji a dosáhnout pozitivních změn. Jsme přirození a přitom na úrovni. Rádi přicházíme s inovativními přístupy, ale tam, kde je „rutina“ nejlepší volba, použijeme osvědčené. Sázíme na individuální přístup.


Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
724 256 055
duricova@systemika-nlp.cz * www.systemika-nlp.cz

Vznik: 2011
Certifikace: Certifikující člen ITANLP
Reference: Poradce podnikatele, IKEA, Fincentrum, PP Agency, Newton College, ST Consult, LMC, Foxconn

Profil společnosti

Specializujeme se na integraci systemického koučování, narativního přístupu, NLP a Ericksonské hypnózy.

Hlavní zaměření:

 • Mezinárodně certifikované výcviky NLP
 • Výcviky jednotlivých typů koučování
 • Školení, rozvoj a koučování obchodníků
 • Příprava kurzů a interních školení na míru
 • Rozvoj týmů náboru, vzdělávání a rozvoje
 • Specializované výcviky osobního rozvoje

Cílová skupina:

 • Manažeři a ředitelé
 • Oddělení náboru, rozvoje a vzdělávání
 • Obchodníci a manažeři obchodních týmů

Informace o produktech a službách

Mezinárodně certifikované výcviky NLP:

 • NLP Practitioner a NLP Premier Practitioner
 • NLP Master Practitioner a NLP Business Practitioner
 • New Code NLP Practitioner
 • NLP Leadership Practitioner
 • NLP Mediation Practitioner
 • NLP Sport Practitioner

Výcviky koučování:

 • Komplexní výcvik koučování

Obchodní dovednosti a osobní rozvoj:

 • Výcvik Sales Genius
 • Prezentujte jako Steve Jobs
 • Úspěšná žena s NLP

SILNÉ PRACOVIŠTĚ

info@silnepra­coviste.cz
www.silnepraco­viste.cz

Garanti rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ:

 • RPIC-ViP, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
 • TREXIMA, spol. s r.o., Tř. T. Bati 299,764 21 Zlín

Profil společnosti

Postavte svou konkurenční výhodu na lidech a buďte SILNÝM PRACOVIŠTĚM, kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.

Organizacím pomáháme v jejich rozvoji prostřednictvím vhodného mixu poradenství a vzdělávání přesně dle jejich potřeb.

Za účelem identifikace rozvojových potřeb organizací využíváme celou řadu vlastních analytických nástrojů. Jste zvědaví, jak jste na tom vy? Kontaktujte nás.

Informace o produktech a službách

Vzdělávání

 • Rozvoj manažerských dovedností dle typologie MBTI
 • Měření a rozvoj měkkých dovedností
 • Rozvoj interních lektorů
 • Teambuilding

Poradenství

 • Tvorba personální strategie
 • Kompetenční modelování
 • Assessment Center a manažerská psychodiagnostika
 • Hodnocení zaměstnanců, optimalizace mzdových a motivačních systémů
 • Financování projektů z evropských a národních zdrojů
 • Optimalizace procesů a systémů řízení, zavádění ISO
 • Průzkum názorů zaměstnanců a klientů

PUJDE.TO

Na Hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8
777 149 280 * Skype: robert_stuchlik
stuchlik@pujde.to * www.pujde.to

 • Aplikovaná psychologie pro obchodníky
 • Komplexní rozvoj obchodních týmů
 • Mountfield, OVB Allfinanz, Partners For Financial Services, Kapitol, Makro (Metro)
 • Výkonnostní koučování

Profil společnosti

Náš tým otevírá dveře k aplikované psychologii v obchodní praxi. Najdete mezi námi nejen praktické kouče a trenéry obchodních dovedností, ale i klinické psychology. Pomáháme obchodníkům v terénu, aby otevřeli oči a nepropadali provozní slepotě. Umíme provést citlivou diagnostiku vašeho potenciálu a doporučit vám, jak se rychle dostat do prodejní kondice. Pokud jste dražší než konkurence, musíte být lepší. Aplikovaná psychologie neprodává nízkou cenou, ale ovlivňováním rozhodovacích procesů zákazníka. Všechny tréninky probíhají pod supervizí šéftrenéra Mgr. Roberta Stuchlíka.

Informace o produktech a službách

 • Aplikovaná psychologie pro obchod
 • Koučování jednotlivců i týmů
 • Ovlivňujte chytře a nově
 • Vůně jako tajná cesta do zákazníkova mozku
 • Zakázané přesvědčovací triky NLP (neurolingvistické programování)
 • Jak správně psát nabídky
 • Sebekoučování jako cesta k vyšší efektivitě
 • Spolujízdy s obchodníky
 • Tajné nákupy aneb zjistěte, jak je to doopravdy na vaší prodejně
 • Psychologická diagnostika silných a slabých stránek vašich lidí
 • Jak zvládat stres a nezbláznit se pro obchodníky v terénu

PRODUCA, s.r.o.

Drnovice 739, 683 04
603 105 689
sedlak@produca.cz * www.produca.cz

Učebny: Brno, Praha, Ostrava
Rok vzniku: 2012
Certifikáty: akreditované středisko ECDL
Členství: HK ČR

Profil společnosti

Ve své činnosti se zaměřujeme na poskytování širokého spektra vzdělávacích programů, a to formou workshopů, seminářů, tréninků, kurzů nebo školení.
Oblasti zaměření:
Rozvojové programy pro majitele MSP, Komunikační dovednosti, Manažerské a obchodní dovednosti, Osobnostní rozvoj, Koučink, Počítačová gramotnost, Rekvalifikační kurzy, Řízení lidských zdrojů, Požární ochrana. Učíme v českém nebo anglickém jazyce.
Cílové skupiny:

 • Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny
 • Uzavřené firemní vzdělávání na míru
 • Vzdělávací program pro majitele MSP
 • Rekvalifikační programy
 • Cyklus workshopů „Rozvoj manažerské výkonnosti“

Informace o produktech a službách

Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny:

 • Interaktivní forma výuky v moderní počítačové učebně
 • Lektoři s mnohaletými zkušenostmi
 • Specialisté ve svém oboru
 • Vzdělávací aktivity přizpůsobujeme požadavkům klienta

Uzavřené firemní vzdělávání na míru:
V kterékoli oblasti od počítačové gramotnosti až po osobnostní rozvoj nebo koučovací techniky připravíme ucelený vzdělávací program zaměřený na konkrétní potřeby vaší společnosti.

Modulární vzdělávací program pro majitele MSP:
Program pro řízení a rozvoj firmy v celé její šíři.

Rekvalifikační programy jsou akreditovány MŠMT.


TIMING Praha

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
604 102 815
timing@timing.cz * www.timing.cz

Rok vzniku: 1990
Počet lektorů: 8
Reference: VZP, VOZP, Škoda – Auto, VŠE, Škofin, ARM, Central Sticks, Letiště Vodochody
Akreditované kur­zy

Profil společnosti

Kurzy komunikační (česky i anglicky), prezentační, manažerské a aktivně relaxační.
Řízení projektů a rizik, simulace, optimalizace, interní směrnice.
Semináře Odborné skupiny pro predikci a optimalizaci projektů.

Cílová skupina: manažeři, veřejně vystupující odborníci, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a sekretářky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, učitelé, zájemci o aktivní filmovou tvorbu, vedení úřadů a dalších organizací, personalisté.

Kurzy organizujeme i pro veřejnost a umíme je přizpůsobit potřebám klientů.

Informace o produktech a službách

 • Klíč k úspěchu? Asistent/ka manažera! 4denní kurz
 • Communicating Effectively, s rodilým Američanem
 • Naučte se komunikovat efektivně, akreditovaný 1– nebo 2denní kurz
 • Písemná komunikace, akreditovaný kurz
 • Interní směrnice a práce s nimi, akreditovaný kurz
 • Interaktivní seminář o aktivním vedení lidí
 • Interaktivní seminář o řízení podnikových rizik
 • Projektová dynamika, simulace a optimalizace rámcových plánů
 • Filmová škola
 • Vyzkoušejte si herecký trénink

  Výrazné slevy: množstevní slevy a slevy pro školy a NNO!


Surman s.r.o.

Rooseveltova 1011/39, 669 02 Znojmo
604 246 990
info@surman.cz * www.surman.cz

Rok vzniku: 2011
Sídlo: Znojmo, Česká republika
Působnost: ČR, EU, CH
Reference: PPG, PwC, CSS, Rödl, VGD AVOS SK, Vorlíčková Partners, Audit Účetnictví, Asekol, Pragoplyn

Profil společnosti

Integrované poradenské služby v oblasti ekonomického IT poradenství

Analyzujeme, vytváříme a implementujeme možnosti a nástroje pro automatizaci v oblasti controllingu, účetnictví, auditu a daní pomocí dostupného SW (MS Office, VBA, ERP databáze).
Školíme zaměstnance v oblasti auditu, daní, controllingu a účetnictví ke zvýšení efektivity práce pomocí MS Excel aj. nástrojů MS Office na příkladech z praxe.
Naší klientelou jsou poradenské společnosti a centra sdílených služeb společností s mezinár. působností.
Svými službami pomáháme klientům orientovat se a obstát v prostředí neustále se měnících obchodních, legislativních a technologických požadavků.

Informace o produktech a službách

Firemní školení MS Office:

 • Školení MS Excel pro auditory a daňové poradce
 • Školení MS Excel/Word pro zaměstnance ekon. profesí
 • Školení a konzultace Visual Basic for Applications (VBA)

Během kurzů jsou probírány funkce a nástroje programů MS Office na základě připravených příkladů z praxe konkrétního klienta.

Zakázkové programování automatizačních nástrojů:

 • Automatické daňové přiznání na základě exportů z ERP systémů (např. SAP, Oracle) pro ČR i jiné země EU
 • Implementace hromadné validace DIČ přes VIES do controlling. a report. nástrojů vč. zpětné prokazatelnosti
 • Automatické exporty XML pro el. daňové podání
 • XML komunikace s orgány veřejné moci

Light Point s.r.o.

Vítězslavy Kaprálové 14, 618 00 Brno
548 530 285 * 603 848 281
info@lightpoint.cz * www.lightpoint.cz

Pobočky: Praha, Havlíčkův Brod, Brno, Břeclav
Rok vzniku: 2002
Certifikáty: akreditace MŠMT ČR
Reference: TMB, Badger Meter CR
Master Franchisee: Hocus and Lotus

Profil společnosti

Tradice, zkušenosti a rodilí mluvčí. Nejen takové výhody má akreditovaná jazyková škola Light Point. Mezi další patří například dvojjazyčné pomaturitní studium, široká nabídka kurzů – od studentských přes firemní a veřejné kurzy až po jazykové kurzy pro nejmenší. Light Point má také výhradní zastoupení a akreditaci MŠMT pro inovativní metodu výuky určenou dětem, Hocus a Lotus.

Cílové skupiny

 • Firemní klientela „kurzy šité na míru“
 • Firemní školky
 • Široká veřejnost
 • Lektoři jazyků
 • Studenti od 1 roku do 99 let

Informace o produktech a službách

 • Firemní jazykové kurzy
 • Individuální jazykové kurzy
 • Pomaturitní jazykové kurzy
 • Jazykové kurzy pro veřejnost
 • Jazykové kurzy pro děti
 • Jazykové kurzy v zahraničí
 • Překlady a tlumočení
 • Zážitkové kurzy
 • Online jazykové kurzy

Nezáleží na tom, zda se pohybujete v odvětví průmyslu, obchodu, či zemědělství. Jazyková škola Light Point se přizpůsobí každému odvětví, ve kterém působíte.

Těšíme se na spolupráci!


VIRIDIS školicí středisko

Veronské nám. 330, 109 00 Praha 10
222 948 464 * 723 900 098
pckurzy@viridis.cz * www.PCkurzy.cz

Veřejné kurzy v našich učebnách
Zakázková firemní školení po celé ČR
Mobilní notebooková učebna

Profil společnosti

Naše společnost působí na poli vzdělávání od roku 2001.

Nabízíme intenzivní počítačové kurzy a školení pro veřejnost i pro firemní zákazníky.

Kurzy pro veřejnost probíhají v našich učebnách v Praze ve vypsaných termínech.

Zakázková firemní školení provádíme po celé ČR díky mobilní notebookové učebně.

www.PCkurzy.cz

Informace o produktech a službách

Nabízíme kurzy těchto tematických okruhů:

 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access ad.)
 • Databáze (SQL, Oracle, MySQL atd.)
 • Programování (Visual Basic, C#, PHP, Java ad.)
 • Počítačová grafika
 • Tvorba www stránek
 • Hardware, sítě, systémy
 • Digitální fotografie a video
 • Kurzy řízení projektů
 • Soft skills

Element Consulting s.r.o.

Zámecké náměstí 45, 738 01 Frýdek-Místek
731 454 194
office@elemen­tconsulting.cz * www.elementcon­sulting.cz

Rok vzniku: 2009
Členství: AIVD ČR
Certifikace: akreditace a autorizace MŠMT, MV
Reference: Unilever, Kofola, SC Johnson, ČEZ, VZP, MANN+HUMMEL ad.

Profil společnosti

Element Consulting je konzultační a vzdělávací společnost, jejímž hlavním cílem je pracovat s klienty na rozvoji jejich obchodních a personálních strategií a lidského potenciálu. Praktické zkušenosti našich lektorů, konzultantů, koučů a mentorů umožňují tyto projekty úspěšně realizovat.

Zaměření společnosti:

 • Analýzy a rozvoj obchodních týmů
 • Nastavení a implementace manažerského rozvoje
 • Uzavřené kurzy a akademie na míru
 • Analýza personálních strategií
 • Komplexní ESF poradenství
 • Talent management
 • Jazykové vzdělávání na míru
 • Assessment a Development Centra
 • E-learning

Informace o produktech a službách

Poradenství, konzultace:

 • Tvorba a implementace obchodních a pers. strategií
 • ESF projekty: příprava a administrace

Vzdělávání:

 • Manažerská akademie
 • Obchodní akademie
 • ELA Expertní Lektorská Akademie
 • Key Account Management akademie
 • Akademie mistrů ve výrobě
 • Koučink, mentoring
 • Akreditace: Management, Obchodní zástupce, Vedoucí provozu: mistr, Obsluha PC
 • Autorizace: Lektor dalšího vzdělávání, Personalista
 • Teambuilding/Te­amspirit projekty na míru

Det Norske Veritas CZ s.r.o.

Thákurova 4, 160 00 Praha 6
233 321 231
prg@dnv.com * www.dnvba.cz

DNV GL má přibližně 17 000 zaměstnanců v 300 pobočkách ve více jak 100 zemích světa. Náš roční obrat činí 2,5 miliardy Euro.

Profil společnosti

DNV GL je jedním ze 3 největších světových certifikačních orgánů se sídlem v norském Osle. Cílem naší společnosti je chránit život, majetek a životní prostředí, a proto dnes spolupracujeme s našimi zákazníky na jejich výzvách, abychom je lépe připravili na budoucnost. Naší strategií je „Udržitelnost ve všech oblastech, kde působíme“. Realizujeme ji prostřednictvím služeb v oblasti certifikace, verifikace, hodnocení a školení, které poskytujeme našim zákazníkům a díky kterým pomáháme zlepšovat výkonnost a efektivnost jejich organizací, produktů, zařízení, zaměstnanců a dodavatelských řetězců. Našimi službami tak přispíváme k vizi DNV GL spočívající v bezpečné a trvale udržitelné budoucnosti.

Naším závazkem je zaměření na Vaši budoucnost.

Informace o produktech a službách

Certifikace systémů řízení
Produktová certifikace a certifikace osob
Řízení dodavatelských řetězců
Verifikace a inspekce
Služby v oblasti Risk managementu a bezpečnosti
Školení a workshopy

Odborné kurzy a školení v oblastech:

 • Kvality, životního prostředí a bezpečnosti
 • Integrovaných systémů řízení
 • Informační bezpečnosti
 • Risk Managementu
 • Speciální kurzy pro automobilový průmysl, železniční průmysl, zdravotnictví a potravinářský průmysl.

ANAG, spol. s r. o.

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
585 757 411
obchod@anag.cz * www.anag.cz

Pobočka Praha: Mozarteum, Jungmannova 30, Praha 1, 222 519 092, praha@anag.cz

Profil společnosti

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG spol. s r. o. působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů – Mzdová účetní, Účetní a daně, Praktická personalistika.

Firma působí po celé České republice.

Zaměření seminářů:
práce; mzdy; pojištění; ekonomika; daně; účetnictví; personalistika; pracovní, občanské
a obchodní právo; clo; management; marketing.

ANAG, spol. s r. o., je nositelem akreditace vzdělávací instituce vydané MV pod číslem AK I./I-84/2003.

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky seminářů:

 • Zákoník práce, zaměstnanost, obsluha mzdy a platu
 • Přehled změn ve mzdové a personální oblasti
 • Novinky ve zdaňování mezd a platů
 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti
 • Exekuce na mzdu zaměstnance
 • Účetní závěrka včetně mezivýkazových vazeb
 • Důchodové pojištění a vedení ELDP
 • Poskytování náhrad cestovních výdajů
 • DPH – řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb
 • Řešení obtížných komunikačních situací
 • Celní řízení v kostce

ALEF NULA, a.s.

U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
225 090 240
cz-training@alef.com * training.alef.com

Založeno: 1994
Pobočky: Praha, Bratislava, Budapešť
Cisco Learning Partner Specialized
Cisco Business Learning Partner
Vysoce profesionální a zkušený tým lektorů

Profil společnosti

ALEF NULA, a. s., se od r. 1994 zaměřuje na poskytování služeb a školení primárně v oblasti IT (Cisco, F5, NetApp). V nabídce má i kurzy pro HR a soft skills.

Oblasti působnosti

 • Školení na Cisco, F5 a NetApp technologie
 • Manažerské kurzy, kurzy pro obchodníky
 • Školení na míru (produktová, soft skills a technologická)

Cílová skupina

 • IT administrátoři, systémoví inženýři
 • IT bezpečnostní odborníci
 • Vrcholový a střední management
 • Obchodníci
 • Personalisté a HR recruitment

Informace o produktech a službách

 • Školení na konfiguraci síťových zařízení (routery, switche, firewally, IPS, IP tel.)
 • Školení na kybernetickou bezpečnost
 • Školení pro vrcholový management
 • Školení pro střední management
 • Školení pro obchodníky
 • Kurzy pro interní HR či HR recruitment

Poradenství

 • Implementace a konfigurace síťových zařízení (Cisco, F5, NetApp)
 • Komplexní dodávky technologických řešení
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a související opatření
 • Poradenství v oblasti bezpečnosti
 • Koučink obchodníků a manažerů

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Tuklatská 3/2105, 100 00 Praha 10
274 776 256 * 724 173 829
info@bi.cz * www.bi.cz

Pobočka: Praha.
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: IES, certifikát kvality jazykového vzdělávání Bureau Veritas, významný partner ESOL, akreditace MŠMT
Členství: AIVD ČR, HK ČR, AJŠA

Profil společnosti

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. – „škola pro život“

 • Jsme akreditovaná vzdělávací instituce
 • Nabízíme širokou škálu otevřeného meziprofesního post-sekundárního a celoživotního vzdělávání, které vychází z aktuální potřeby a trendů českého i mezinárodního vzdělávacího prostředí
 • Jazykové i odborné vzdělávání je koncipováno jako modulové s volitelnou skladbou, délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků – tím respektuje odlišné požadavky různých skupin klientů
 • Ceněným aspektem je variabilita systematické vzdělávací nabídky a získání potřebných a aktuálních znalostí, v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho až tří semestrů (4 až 16 měsíců)

Informace o produktech a službách

 • Jazykové kurzy veřejné, pomaturitní, firemní a individuální: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština i méně frekventované jazyky. Výběr z kurzů všech typů: obecné, konverzační, zkouškové (PET, FCE, CAE, TELC, ZD, ZMP, DELF, DALF, DELE)
 • Manažerské kurzy a výcvik soft skills, rekvalifikace a studium se státní i mezinárodní certifikací: právo, management, marketing, personalistika, psychologie, ekonomika, účetnictví, obsluha PC
 • Zakázková firemní školení, personální firemní poradenství – Assessment centra
 • Studium v zahraničí – kurzy pro každého (studenty, manažery, profesionály), kdekoli a na libovolnou dobu
 • Mezinárodní jazykové certifikáty – TOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF – jsme akreditovaným centrem ETS Global

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
226 006 300
gradua@cegos.cz * www.cegos.cz

Pobočky: Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice
Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF (ČSRLZ)
Počet zaměstnanců: 27

Profil společnosti

Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.

Od roku 1997 jsme součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem.

Tato spolupráce přináší následující výhody:

 • Vysokou kvalitu – více než 80leté mezinárodní zkušenosti
 • Znalost vašich potřeb – přes 20 000 firemních klientů ročně
 • Odbornost a inovace – síť více než 1000 konzultantů
 • Blízkost – činnost v 29 zemích

Informace o produktech a službách

 • Rekvalifikace
 • Otevřené kurzy
 • e-learning Solutions by Cegos
 • Profesní vzdělávání
 • Příprava k certifikacím a zkouškám
 • Certifikace osob
 • Zakázkové kurzy na míru
 • Global Learning by Cegos
 • Poradenství ve vzdělávání
 • Procesně-organizační poradenství

CMC Graduate School of Business o.p.s.

nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice
773 667 232 * 728 712 684
scolova@cmc.cz * mstegbauerova@cmc­.cz
www.cmc.cz

Rok vzniku: 1991
Členství: AIVD ČR, AmCham, ČMA

Profil společnosti

CMC Graduate School of Business nabízí komplexní manažerské vzdělávání. Opíráme se o více než dvacetileté zkušenosti, implementujeme nové metodické přístupy. Sledujeme trendy a reagujeme na neustále se měnící potřeby vzdělávání. V nabídce máme celou řadu originálních kurzů exekutivního a jazykového vzdělávání. Nabízíme kurzy pro manažery na všech úrovních řízení. Klademe důraz na propojení teorie s praxí.

Oblasti působnosti:

 • Firemní vzdělávací kurzy
 • Veřejné vzdělávací kurzy
 • Programy akreditované MŠMT
 • Jazykové vzdělávání – DynEd

Informace o produktech a službách

Firemní vzdělávací kurzy:

 • kurzy šité „na míru“ individuálním potřebám firem
 • dlouhodobé rozvojové programy
 • známí a zajímaví lektoři

Veřejné vzdělávací kurzy:

 • široké portfolio témat
 • možnost sdílení s účastníky z jiných oborů
 • přední odborníci na daná témata

Programy akreditované MŠMT:

 • zvýšení odborné kvalifikace, komplexní přístup
 • garance kvality

Jazykové vzdělávání – DynEd:

 • výukový systém učení bez gramatiky a seznamu slovíček
 • 3× rychlejší učení oproti tradiční výuce
 • flexibilita – studovat lze kdekoliv a kdykoliv

Český červený kříž

251 104 111
info@cervenykriz.eu * www.cervenykriz.eu

Vznik: 1993 – Český červený kříž
Právní forma: Občanské sdružení
Působnost: Česká republika
Členství: Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Profil společnosti

Jsme jednou ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí ČK&ČP s celorepublikovou působností a mezi naše základní programové činnosti patří výchova obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, propagace a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování sociálních služeb či pořádání rekondičních pobytů pro děti a seniory. V neposlední řadě působíme jako složka IZS a poskytujeme pomoc v případě mimořádných událostí. V oblasti zdravotně-výchovné vydáváme vlastní publikace.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.cervenykriz.eu

Informace o produktech a službách

 • Kurzy první pomoci pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let a pro dospělé
 • Poskytování zdravotnických dozorů
 • Provozování domů pro seniory, gerocenter, azylových domů, domů sociálních služeb, denních stacionářů pro seniory, ubytoven pro lidi bez domova, chráněných dílen či chráněných bydlení, ošacovacích středisek
 • Poskytování profesionální pečovatelské služby a provozování domácí ošetřovatelské péče Alice – ČČK, provozování senior-dopravy
 • Organizování rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti a seniory
 • Zajišťování přednáškových akcí pro seniory
 • Pátrací služba

Česká andragogická společnost, z.s.

U Státní dráhy 58, 160 00 Praha 6 – Sedlec
602 265 638
info@candrs.cz * www.candrs.cz

Rok vzniku: 2008

Profil společnosti

Z aktivit společnosti lze zmínit vydávání vlastní knižní edice Česká a slovenská andragogika, pořádání pravidelných cyklů přednášek a realizaci vzdělávacích akcí. Jde například o akreditované rekvalifikační vzdělávací programy Mediátor/Mediátorka a Lektor/Lektorka.

V nabídce jsou také otevřené kurzy i kurzy připravené na míru dle vašich požadavků z oblasti mediace, mentoringu, managementu a marketingu a profesního poradenství.

Informace o produktech a službách

Z nabídky vybíráme:

 • rekvalifikační kurzy
 • otevřené kurzy z oblasti mediace, mentoringu, managementu a marketingu a profesního poradenství

ČAS společně s Asociací institucí manažerského vzdělávání a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pravidelně vyhlašuje ceny Osobnost vzdělávání dospělých.


Institut mezioborových studií, s.r.o.

Londýnské náměstí 4, 639 00 Brno
511 187 924
kurzy@imsbrno.cz * www.imsbrno.cz

Rok vzniku: občanské sdružení založeno v roce 1994, Institut mezioborových studií, s. r. o., založen v roce 2013
Reference: státní i nestátní organizace; např. Vězeňská služba ČR, Policie ČR, obecní a městské úřady, úřady práce

Profil společnosti

Nabízíme široké veřejnosti i firemní klientele vzdělávací kurzy v různých oblastech.
Pořádáme mezinárodní konference a nabízíme nově vybavené učebny a prostory k pronájmu.
Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Informace o produktech a službách

Informace o produktech a službách:

 • daně
 • management
 • účetnictví
 • ekonomické a finanční vzdělávání
 • personalistika
 • pracovněprávní předpisy
 • právo
 • zájmové vzdělávací činnosti

Další nabídka služeb: Zakázkové vzdělávání pro firemní klientelu na míru z celé produktové nabídky veřejných vzdělávacích akcí.


Vzdělávání a poradenství