Katalog Edumenu 2014 - Vzdělávání a poradenství
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
261 307 177
skoleni_hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Společnost Hewlett-Packard založila své vzdělávací služby na pilířích zkušenosti, obsahu, inovace a kvalitní prezentace. Třicetileté zkušenosti s poskytováním komplexních výukových programů po celém světě jsou zárukou kvality v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce více než 210 technických a 40 Soft Skills kurzů pro manažery i technický personál. Kromě uzavřených školení vedených zkušenými lektory vytváří také vzdělávací programy šité na míru vašim podnikovým a vzdělávacím potřebám.

Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních autorit Pearson VUE a EXIN (HP, ITIL, VMware, Oracle a dalších).

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky školení

 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
 • HP ProLiant & HP BladeSystem
 • HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
 • HP Networking & Network Technologies
 • VMware, Data Center, SOA
 • Bezpečnost IT, EDS–IMDS
 • ACADEMY hp Smart Skills

Další služby

 • Zakázková školení a vzdělávací řešení na míru
 • Individuální koučink
 • Profesionální HR poradenství
 • Teambuildingové programy

FBE Praha, s.r.o.

Baarova 13, 140 00 Praha 4
241 484 723 * 241 484 522
fbe@fbe.cz * www.fbe.cz

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1998
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 24/14
Mezinárodní síť partnerů: Francie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, SRN, Velká Británie, USA, Kanada

Profil společnosti

Vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha se zaměřuje na rozvoj podnikatelské strategie, lidského potenciálu a procesů u klienta, a to formou řízení zlepšovacích projektů, poradenství, koučování a manažerského a obchodního vzdělávání.

Oblasti služeb:

 • Řízení komplexních změnových projektů
 • Manažerské, obchodní a komunikační kurzy
 • Individuální koučování a moderování skupinové práce
 • Poradenství, podpora a tréninky ve zlepšování procesů a zvyšování produktivity

Otevřené kurzy v oblasti „hard“ i „soft“ skills pořádá sesterská společnost FBE Bratislava: www.fbe.sk

Informace o produktech a službách

Poradenství a tréninky zaměřené na zvyšování výkonnosti v managementu a obchodě:

 • Leadership, Management, Řízení změn
 • Koučování, Mentoring, Moderování, Mediace
 • Komunikace, Vyjednávání, Asertivita
 • Řešení problémů a konfliktů, Kreativita
 • Rozvoj High Potentials, Budování týmů
 • Prodej, Nákup, Telefonování, Call centra
 • Development Centra, Systémy 360˚ ZV

Dlouhodobé výcviky v koučování a moderování

Zlepšování procesů a zvyšování produktivity:
Projektové a procesní řízení, Six Sigma, Lean management, EFQM, TQM, 5S, FMEA, SMED, SPC, Kaizen, CPI


SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, 664 07 Pozořice
Pobočka: Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová * 603 711 594
sarka.pojerova@shi­ne.cz * www.shine.cz

Od roku 1996. Vlastní školicí centrum v Dejvicích, Praha 6
Mezinárodní standardy: IPMA®, PMI®, Prince2 a ČSN ISO 10006
Jako jediní máme v ČR akreditaci IPMA i PMI.
Člen: SPŘ, PMF

Profil společnosti

Jsme špičková poradenská a vzdělávací společnost specializovaná VE DVOU DIVIZÍCH na:

 • Manažerský a osobnostní rozvoj
 • Rozvoj klíčových kompetencí manažerů v oblasti manažerských dovedností, komunikace a spolupráce a osobnostního leadershipu
 • Poradenství pro projekty, programy i portfolia a rozvoj projektové kultury
 • Přípravu k mezinárodní certifikaci projektových manažerů podle IPMA® i PMI® a certifikaci organizací

Využíváme produkty SHINE Project Management Academy® a Advanced Academy jako zavedenou registrovanou značku s řadou referencí.
Rozvoj realizujeme v ČJ a AJ, zakázkovou i otevřenou formou. O kvalitě hovoří řada referencí.

Informace o produktech a službách

MANAŽERSKÝ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 • Emoční (vnitřní) leadership
 • Osobnostní rozvojové programy
 • Manažerské dovednostní programy a akademie

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • „Řízení projektů v praxi“ – akreditované tréninky
 • Certifikace a recertifikace IPMA® a PMP®

PORADENSTVÍ V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

 • Konzultační projekty na zlepšení managementu projektů, programů a portfolií
 • Podpora realizace projektů a formování projektových týmů

HR PORADENSTVÍ

 • 360° ZV, Assessment a Development Centre,
 • diagnostika, kompetenční modely

Wolters Kluwer, a. s.

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
246 040 400 * fax: 246 040 401
obchod@wolter­skluwer.cz • www.woltersklu­wer.cz

 • Odborné knihkupectví Wolters Kluwer na PRF MU Brno
 • Wolters Kluwer, a. s., je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
 • Člen Hospodářské komory hlavního města Prahy

Profil společnosti

Wolters Kluwer – Vždy, když si chcete být jistí!

Firma Wolters Kluwer, a. s., je dceřinou společností nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company.

Obchodní aktivity Wolters Kluwer se točí okolo profesních zákazníků:

 • účetních, právníků, finančních a daňových expertů
 • učitelů, studentů a školského managementu
 • specialistů v medicíně a farmacii a v neposlední řadě i personalistů

Informace o produktech a službách

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé informace z oblastí:

 • Práva
 • Daní a účetnictví
 • Financí a školství
 • Mezd a personalistiky
 • Bezpečnosti práce
 • Veřejné a neziskové sféry

Nabízíme:

 • Právně-informační systém ASPI
 • Knižní publikace
 • Časopisy a jiná periodika
 • Odborné portály
 • Semináře pro odbornou veřejnost

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
kancelar@aivd.cz * www.aivd.cz

Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Profil společnosti

Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT, pracovní skupině pro ECVET a řadě dalších.

Informace o produktech a službách

Organizujeme odborné kurzy:

 • Profesionální lektor
 • Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.

Vyhlašujeme soutěže Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Vydali jsme desatera kvality dalšího vzdělávání.

Poskytujeme expertní služby, organizujeme Týdny vzdělávání dospělých, dále konference, semináře, kulaté stoly a řadu dalších akcí.

Podílíme se na vydávání odborného časopisu Andragogika, vydáváme vlastní odborné publikace, realizujeme řadu projektů, provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz.


SILNÉ PRACOVIŠTĚ

info@silnepra­coviste.cz
www.silnepraco­viste.cz

Garanti rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ:

 • RPIC-ViP, s.r.o. Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
 • TREXIMA, spol. s r.o. Tř. T. Bati 299,764 21 Zlín

Profil společnosti

Postavte svou konkurenční výhodu na lidech a buďte SILNÝM PRACOVIŠTĚM, kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.

Organizacím pomáháme v jejich rozvoji prostřednictvím vhodného mixu poradenství a vzdělávání přesně dle jejich potřeb.

Za účelem identifikace rozvojových potřeb organizací využíváme celou řadu vlastních analytických nástrojů. Jste zvědaví, jak jste na tom vy? Kontaktujte nás.

Informace o produktech a službách

Vzdělávání

 • Rozvoj manažerských dovedností dle typologie MBTI
 • Měření a rozvoj měkkých dovedností
 • Rozvoj interních lektorů
 • Teambuilding

Poradenství

 • Tvorba personální strategie
 • Kompetenční modelování
 • Assessment Center a manažerská psychodiagnostika
 • Hodnocení zaměstnanců, optimalizace mzdových a motivačních systémů
 • Financování projektů z evropských a národních zdrojů
 • Optimalizace procesů a systémů řízení, zavádění ISO
 • Průzkum názorů zaměstnanců a klientů

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
495 512 582 * 608 114 770
kurzy@profimen.cz
www.profimen.cz

Vznik: 1994
Členství: PMF (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), Hospodářská komora, AMSP, BLF
Počet lektorů: 4+10
Počet zaměstnanců: 7

Profil společnosti

Jsme personálně poradenská a vzdělávací společnost. Zkrácený název PROFI-MEN vychází z názvu PROFI MANAGEMENT. Společnost jsme založili v srpnu 1994 s cílem poskytovat komplexní podporu v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů, včetně vzdělávání, přípravy a rozvoje zaměstnanců firem a společností.

Oblasti působnosti:

 • Vzdělávání personalistů v celém rozsahu moderního personálního řízení
 • Personální a organizační audity
 • Tvorba systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců (na míru)
 • Výběr manažerů a specialistů všech profesí
 • Budování a rozvoj personálních útvarů

Informace o produktech a službách

 • Akademie moderního personálního řízení, dvanáctidenní program (+ e-learning) – www.akademie-hr.cz
 • Motivační analýzy, průzkumy spokojenosti
 • Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Hodnocení 360° ZV a podpora klíčových zaměstnanců
 • Personální a organizační audit
 • Optimalizace organizační struktury
 • Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb
 • Programy adaptace a kariérního růstu
 • Plánování lidských zdrojů
 • Redesign popisů pracovních pozic
 • Budování a rozvoj firemní kultury
 • Komplexní psychodiagnostika
 • Kurzy manažerských, komunikačních dovedností, procesního a projekt. řízení atd.

Akademie CZ.NIC

Americká 23, 120 00 Praha 2
222 745 111
akademie@nic.cz * akademie.nic.cz

Pobočky: Brno a Praha
Rok vzniku: 2009
Certifikáty: ISO/IEC 27001:2005

Profil společnosti

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti Internetu a internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům z řad administrátorů, programátorů, testerů a vývojářů, tak manažerům.

Lektory Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti.

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů

 • DNS a DNSSEC
 • Implementace IPv6
 • Směrovací protokol BGP
 • E-podpis a PKI
 • Aplikační bezpečnost a kvalita SW

Nové kurzy

 • 3D tisk – workshop
 • Datové schránky (akreditace MVČR)

Nabízíme také kurzy na míru dle vašich požadavků na obsah, délku trvání a cílovou skupinu.


Avnet s.r.o.

V Olšinách 75, 100 00 Praha
Phone: +420 281 002 944
czech-education@avnet.com
www.academy.av­net.com/cz

Rok vzniku: 1998
Certifikáty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Profil společnosti

Avnet s.r.o. je distribuční společnost s mezinárodním zázemím zabývající se prodejem a marketingem technologií a poskytující kompletní porfolio služeb s přidanou hodnotou. Její školicí středisko Avnet Academy zajišťuje odborná školení a certifikace určené odborníkům z řad výrobců, IT profesionálů a také koncových zákazníků. Disponujeme komfortními učebnami s nejnovějším technickým vybavením. Našimi školiteli jsou vysoce kvalifikovaní odborníci s dlouholetými teoretickými i praktickými zkušenostmi. Díky vlastnímu testovacímu centru mají studenti možnost potvrdit své odborné znalosti a dovednosti absolvováním certifikačních tes­tů.

Informace o produktech a službách

– Veřejné a soukromé kurzy, online a SPVC kurzy
- Certifikace

Autorizace
- IBM Global Training Provider
- VMware Authorized Training Center
- Pearson VUE Testing Center
- Authorized Prometric Testing Center

Výběr z nabídky služeb
- Kompletní portfolio kurzů IBM a VMware
- Přeprodej kurzů EMC, HP, Oracle a Symantec
- Certifikace Prometric a Pearson VUE


POTIFOB, s.r.o.

Vinohradská 48, 120 00, Praha 2, ČR
228 880 206, 605 404 569
potifob@potifob­.com, www.potifob.cz

Pobočky: ČR, SK, UK, Afrika
Certifikáty: PRINCE2 ATO, ISO 9001: 2008, Akreditace MV ČR, MŠVVaŠ SR a jiné
Reference: Autocont, CDV, Gratex International, NBÚ ČR, Strabag, T-Systems ČR a jiné

Profil společnosti

Jsme největší poskytovatel certifikačních kurzů projektového řízení podle metodiky PRINCE2 a vedoucí poskytovatel školení dle standardu PMI v Čechách a na Slovensku.

Od roku 2009 jsme vyškolili a připravili na úspěšnou certifikaci PRINCE2 a PMI více než 1400 projektových manažerů.

Poskytujeme poradenství a koučink v oblasti projektového a programového řízení.

Nabízíme Vám soubor našich jedinečných garancí: záruku kvality, termínu, nejlepší ceny a udržení know-how.

Informace o produktech a službách

Kurzy dle mezinárodních standardů:

 • PRINCE2, PMI, IPMA
 • Managing Successful Programmes – MSP
 • Portfolio, Programme & Project offices – P3O

Další školení:

 • Obchodní dovednosti pro projektové manažery
 • Smlouvy při dodávce projektů
 • Školení koučinku pro vedení projektů
 • Teorie omezení, Kritický řetěz a jiné

Pro více informací navštivte naši stránku: www.potifob.cz


TSM, spol. s r.o.

Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov
517 333 699 * 736 216 375
tsm@tsmvyskov.cz * www.tsmvyskov.cz

Rok vzniku: 1990
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: APEK, HK Brno
Reference: Magistrát města Brna, Honeywell, RWE, Město Konice aj.

Profil společnosti

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o., je zde pro vás již od roku 1990. Organizujeme školení po celé ČR, zejména v Brně, ale i v Olomouci, Ostravě, Praze, Plzni a dalších krajských městech.
V nabídce agentury naleznete otevřené semináře pro širokou veřejnost. Nabídka akcí je rozmanitá s cílem, aby každý z klientů nalezl pro sebe vhodný seminář. Aktivity jsou však i v oblasti zakázkových, firemních školení „šitých“ na míru dle přání zákazníka.
Semináře jsou vždy realizovány externími lektory, předními odborníky v dané oblasti. Kvalita služeb, které nabízíme, vyplývá z dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem zabezpečení jakosti podle norem ISO 9001.

Informace o produktech a službách

Oblasti školení:

 • Účetnictví
 • Právní oblast
 • Personální oblast
 • Měkké dovednosti, ale i jiné

Proč TSM, spol. s r.o.?

 • Stojí za námi zkušenosti s odborným vzděláváním
 • Náš tým je tvořen zkušenými externími lektory a trenéry s odbornou a lektorskou praxí
 • Metody a formy vzdělávání přizpůsobíme vašemu požadavku a cílům, kterých má být dosaženo
 • Profesionálně připravíme a zrealizujeme průběh vzdělávací akce

Česká společnost pro jakost, o.s.

Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
221 082 269
sekretariat@csq.cz * www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditace MŠMT
Členství: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil společnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je spolkem jednotlivců a firem, kteří se zajímají o systémy managementu kvality a příbuzné obory (např. bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdělávání, vydávání publikací, certifikace osob a certifikace systémů a výrobků. ČSJ je výhradním licenčním partnerem německého sdružení automobilového průmyslu VDA pro Českou republiku pro poskytování školení a zkoušek odborníkům působícím v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. ČSJ je dále národním zástupcem Evropské organizace pro kvalitu. Při ČSJ bylo v roce 2010 ustanoveno Centrum excelence, které šíří informace týkající se Modelu excelence EFQM.

Informace o produktech a službách

Hlavní oblasti zaměření kurzů

 • Systémy managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • Systémy managementu environmentu (ISO 14001)
 • Systémy managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • Systémy managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001)
 • Bezpečnost potravin (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG.A.P.)
 • Management projektů
 • Model CAF
 • Model excelence EFQM
 • Metrologie
 • Statistické metody

Outward Bound – Česká cesta s.r.o.

Jaromírova 51, 128 00 Praha 2
224 941 394
info@ceskacesta.cz * www.ceskacesta.cz

Členství: AIVD
Certifikát: Qfor
Reference: Český Rozhlas, ČEZ, ČSOB, E.On, ESSOX, Heineken, Hypoteční banka, Magna Cartech, KSM Castings, RWE, Scio ad.

Profil společnosti

Společnost Outward Bound – Česká cesta se již 20 let zabývá rozvojem lidí, firemních týmů i celých firem. Hlavními oblastmi jsou komunikace, vedení lidí, vedení projektů, obchodní dovednosti, efektivní spolupráce v týmu. Konkrétní témata kurzů a jejich obsahové zpracování připravujeme v těsné spolupráci se zadavatelem individuálně pro každou skupinu.

Pro jednotlivce organizujeme veřejné kurzy.

Pracujeme v celé ČR, na Slovensku a v dalších evropských zemích
(v českém a anglickém jazyce).

Naším cílem je dosažení maximálního účinku vzdělávacích akcí.

Informace o produktech a službách

Klíčovými prvky našeho přístupu jsou herní a modelové situace, simulace, reálné projekty a úkoly, leadership expedice, zpětná vazba, videotrénink, divadlo fórum, psychodiagnostické nástroje, zážitková pedagogika.

Rádi pro vás zajistíme náročnější konference či klientská setkání a stejně tak teambuildingové akce. Od programového návrhu až po realizaci.

Česká cesta znamená komplexní přístup v práci s lidskými zdroji vaší společnosti.


Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
724 256 055
duricova@systemika-nlp.cz * www.systemika-nlp.cz

Vznik: 2011
Certifikace: Certifikující člen ITANLP
Reference: Poradce podnikatele, IKEA, Fincentrum, PP Agency, Newton College, ST Consult, LMC, Foxconn

Profil společnosti

Naše společnost se specializuje na integraci systemického koučování, narativního přístupu, neuro-lingvistického programování a Ericksonské hypnózy.

Hlavní zaměření:

 • Mezinárodně certifikované výcviky NLP
 • Výcviky jednotlivých typů koučování
 • Školení, rozvoj a koučování obchodníků
 • Příprava kurzů a interních školení na míru
 • Rozvoj týmů náboru, vzdělávání a rozvoje
 • Specializované výcviky osobního rozvoje

Cílová skupina:

 • Manažeři a ředitelé
 • Oddělení náboru, rozvoje a vzdělávání
 • Obchodníci a manažeři obchodních týmů

Informace o produktech a službách

Mezinárodně certifikované výcviky NLP:

 • NLP Practitioner
 • NLP Premier Practitioner
 • New Code NLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Business Practitioner
 • NLP Leadership Practitioner
 • NLP Mediation Practitioner
 • NLP Sport Practitioner

Výcviky koučování:

 • Komplexní výcvik koučování

Obchodní dovednosti a osobní rozvoj:

 • Výcvik Sales Genius
 • Prezentujte jako Steve Jobs
 • Úspěšná žena s NLP

KCT Data s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10
241 776 895
info@kctdata.cz * www.kctdata.cz * www.kurzysap.cz

Rok vzniku: 1999
Počet lektorů: 13
Mezi naše kompetence v oblasti SAP patří: FI, AM, HR, HR-PA, HR-PD, HR-PY, CO, MM, SD, ABAP programování, vývoj a další.

Profil společnosti

Pomůžeme vám (vy)užívat SAP s lehkostí
KCT Data je česká společnost poskytující IT řešení v oblasti správy a optimalizace vnitropodnikových procesů.

S pomocí platformy SAP® vytváří řešení na míru jednotlivým klientům, mezi kterými figurují velké nadnárodní společnosti, středně velké výrobní a obchodní společnosti, ale i organizace státní správy a samosprávy.

KCT Data se rovněž zaměřuje na oblast vzdělávání a školení SAP®.

Informace o produktech a službách

Školení

 • SAP Query
 • SAP Dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • SAP Závěrkové práce
 • Školení základů ABAP
 • SAP Elektronické bankovnictví
 • SAP Majetek
 • Reporting v SAP HR

E-learning

 • SAP OK – sada 50 kurzů

Mobilní aplikace – mAsset
Stali jsme se jedinou společností v ČR, která nabízí svým klientům „SAP Certified Mobile App“ pro běžná mobilní zařízení mAsset sloužící k inventarizaci fyzického majetku v SAP.


Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
info@agentura-amos.cz * www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil společnosti

1991–2014: 23 let na společné cestě vzdělávání dospělých

Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace.

Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených outdoorových programů.

Informace o produktech a službách

Nabízené služby:

Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálního řízení
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP s akreditací MŠMT
 • Interní auditor Integrovaného systému řízení (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažerské dovednosti a komunikace

Glossa – škola jazyků

Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
224 219 484
info@glossa.cz * www.glossa.cz

S námi se domluvíte!
Certifikáty: Certifikát kvality ISO 9001: 2008, britská akreditace City&Guilds
Členství: asociace ACERT

Profil společnosti

Slovo γλώσσα (Glossa) znamená v klasické řečtině jazyk, řeč. Již název Glossa – škola jazyků se snaží zdůraznit naši hlavní misi: výuku jazyků pro praktické využití v konkrétních životních situacích. Zaujímáme stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími společnostmi, které se v ČR věnují výuce cizích jazyků. Nabízíme široké spektrum možností jazykového vzdělávání v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázkových projektů pro firmy a instituce. Naučit se cizí jazyk znamená nastoupit nesnadnou dlouhou cestu, která vlastně nikdy nekončí. I naši práci proto chápeme jako cestu, jako nikdy nekončící rozvojový proces. Pokud se na tuto cestu s námi vydáte, otevřou se vám nové obzory a životní perspektivy. Glossa – škola jazyků chce být na této cestě dobrým průvodcem.

Informace o produktech a službách

 • Kvalitní a dostupné kurzy pro více než 2500 studentů ročně
 • Zakázkové jazykové vzdělávání pro firmy a instituce od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty
 • Komplexní služby – řízení kvality, zákaznický servis, administrativní podpora on-line
 • Privátní výuka na míru
 • Pro veřejnost více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře dostupných místech v Praze
 • Pomaturitní studium s britským certifikátem
 • Mezinárodní jazykové zkoušky – akreditované zkušební centrum

PRODUCA, s.r.o.

Drnovice 739, 683 04
603 105 689
sedlak@produca.cz * www.produca.cz

Učebny: Brno, Praha, Ostrava
Rok vzniku: 2012
Certifikáty: akreditované středisko ECDL
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Ve své činnosti se zaměřujeme na poskytování co nejširšího spektra vzdělávacích programů.
Vzdělávací programy řešíme formou workshopů, seminářů, tréninků, kurzů nebo školení.
Oblasti zaměření
Jazykové kurzy, Komunikační dovednosti, Manažerské a obchodní dovednosti, Osobnostní rozvoj, Koučink, Počítačová gramotnost, Outdoorové aktivity, Rekvalifikační kurzy, Řízení lidských zdrojů, Požární ochrana. Učíme v českém nebo anglickém jazyce.
Cílové skupiny

 • Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny
 • Uzavřené firemní vzdělávání na míru
 • Vzdělávací program pro majitele firem
 • Rekvalifikační programy

Informace o produktech a službách

Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny

 • Interaktivní forma výuky v moderní počítačové učebně
 • Lektoři s mnohaletými zkušenostmi
 • Specialisté ve svém oboru
 • Vzdělávací aktivity přizpůsobujeme konkrétním požadavkům

Uzavřené firemní vzdělávání na míru
V kterékoli oblasti od počítačové gramotnosti až po osobnostní rozvoj nebo koučovací techniky vám připravíme ucelený vzdělávací program zaměřený na konkrétní potřeby vaší společnosti.

Rekvalifikační programy jsou akreditovány MŠMT.


DRILL B.S., spol. s r.o.

Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
723 417 777
info@drill.cz * www.drill.cz

Pobočky: Česká republika (Praha, Ostrava), Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko
Certifikáty: ISO 9001, ISO 14001
Reference: Siemens, Alpiq Energy, Webcom, Agmo, České Radiokomunikace, Herkul, DISA Industries, Baumatic, ČNB

Profil společnosti

DRILL je konzultační a vzdělávací společnost, která přináší praktická řešení rozvojových vzdělávacích potřeb s jasně definovanou a rozpoznatelnou přidanou hodnotou pro své zákazníky.
DRILL vzdělávací a rozvojové programy jsou vždy úzce provázány s konkrétními potřebami společnosti a reflektují úroveň a možnosti účastníků vzdělávacích akcí. DRILL vzdělávání je provázáno s personální strategií klienta a se systematickou prací s jeho talentovanými zaměstnanci. DRILL umí překvapovat flexibilitou, jednoduchostí a kvalitou vzdělávacích akcí a programů.
DRILL nabízí vzdělávací programy z oblasti manažerských, komunikačních, obchodních dovedností, odborné tréninky, tréninky v anglickém jazyce, dále zajišťuje organizaci teambuildingů, assessment/de­velopment center.

Informace o produktech a službách

STAFFING
Executive Search, Recruitment, Assessment Center, Try & Hire, Government, Temporary, Background Check, Outplacement, Recruitment Software
TRAINING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Training, Career Management, Development Center, Psychological Testing
CONSULTING
Consulting & Support, Performance Management, Talent Management, Succession Planning, Audit, Turn Key Solution, Hot Line, Occupational Safety & Health, Fire Protection
CONTRACTING & OUTSOURCING
Contracting & Interim Management, IT Contracting, HR Outsourcing, Support Process, Outsourcing


S-COMP Centre CZ s.r.o.

Ohradní 59, 140 00 Praha 4
261 217 509
info@scomp.cz * www.scomp.cz

Pobočky: Praha, Plzeň, Kolín
Certifikáty: Microsoft Partner Silver Learning, Citrix Partner Gold Solution Advisor, Microsoft Office Specialist Authorized Testing Center, AppSense – Certified Solution Partner, Akreditované testovací středisko ECDL, Pearson VUE, Thomson Prometric

Profil společnosti

S-COMP Centre CZ s.r.o., působí jako centrum vzdělávání, podpory a řešení v oblasti ICT již 21 let.

Od května roku 2013 je S-COMP Centre CZ s.r.o., členem skupiny Servodata Group.

Ve své činnosti spojujeme praktické zkušenosti s nejvyšší technickou odborností. Členové konzultačního týmu jsou programově i členy týmu lektorů odborných školení. Díky tomu jsme permanentně na absolutní špičce znalostí nejnovějších technologií a zároveň přinášíme praktické zkušenosti do učeben.

Naší prioritou je spokojený klient a profesionální výkon v nejvyšší kvalitě.

Informace o produktech a službách

Portfolio našich služeb se rok od roku rozšiřuje. V tuto chvíli nabízíme:

 • Školení pro uživatele i profesionály v IT
 • Testování odborných znalostí
 • Projektové poradenství
 • Systémová řešení a aplikace
 • Technickou podporu
 • Komplexní služby v oblasti e-learningu

Všechny kurzy jsme schopni připravit zákazníkům na míru. Mobilní učebny a IT specialisté S-COMP Centre CZ jsou připraveni přijet kamkoli v celé ČR.

Důvěřujte našim profesionálům, a my Vám slibujeme, že „S námi vyrostete!“


DIGI Akademie, s.r.o.

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
270 001 114
skoleni@digia­kademie.cz * www.digiakademie.cz

Členství: AIVD ČR
Certifikáty: Microsoft Partner Network Silver Desktop
Reference: ČSOB, Česká pošta, Čeps, SUDOP, MMR, AFIZ, Plzeňský Prazdroj

Profil společnosti

DIGI Akademie je dodavatelem vzdělávacích služeb pro firmy a veřejnost především v oblasti informačních technologií a manažerských kurzů. Školení probíhají v učebnách poblíž metra Anděl. Školení na zakázku realizujeme také v prostorách zákazníka, které můžeme vybavit mobilní počítačovou učebnou.

Oblasti působnosti

 • Školení pro veřejnost i na zakázku
 • Certifikační zkoušky – Prometric
 • Konzultace a podpora v MS Office
 • Tvorba šablon a aplikací v MS Office
 • Tvorba elektronických kurzů a publikací

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů
Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze
Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce
Microsoft Project – řízení projektů
Microsoft Visio – pro pokročilé
Microsoft Word – šablony a formuláře
Služby Microsoft Office 365
PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

Konzultace
V rámci konzultací řešíme konkrétní příklady z praxe, připravujeme firemní šablony a dokumenty, vytváříme aplikace v Microsoft Office.

Tvorba elektronických kurzů
Znalostní audity a rozřazovací testy


Pontech s.r.o.

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
272 690 558
info@pontech.cz * www.pontech.cz

Pobočky: Brno, Ostrava, Plzeň, Sofie, Bukurešť
Certifikace: IPMA Senior Manager Level B a IPMA Assesor (C a D), Manažer programů a komplexních projektů (NSK 63–008-T)
Reference: Volksbank, Pražská teplárenská, NET4GAS

Profil společnosti

Pontech, s. r. o., je česká společnost zabývající se systémovou integrací v oblasti ICT a realizací projektů implementace IS/ICT. Nedílnou součástí jsou analytické a poradenské služby a školení. Při školeních čerpáme především ze zkušeností našich lektorů, z každodenní praxe.

Koncept vzdělávacích kurzů Pontech EDUC zahrnuje sadu tématicky samostatných, ohraničených, ale současně vzájemně logicky navazujících tréninků a workshopů.

Informace o produktech a službách

Realizujeme modulární kurzy v oblastech:

 • Procesy a optimalizace řízení společnosti
 • IT podpora řízení společnosti
 • Řízení projektů
 • HR management – řízení lidských zdrojů

Znalosti z kurzů projektového řízení vás připraví na IPMA certifikaci pro úroveň C, resp. D.


Gradua-CEGOS, s.r.o.

Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
226 006 300
gradua@cegos.cz * www.cegos.cz

Pobočky: Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice
Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF (ČSRLZ)
Počet zaměstnanců: 27

Profil společnosti

Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.

Od roku 1997 jsme součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem.

Tato spolupráce přináší následující výhody:

 • Vysokou kvalitu – více než 80leté mezinárodní zkušenosti
 • Znalost vašich potřeb – přes 20 000 firemních klientů ročně
 • Odbornost a inovace – síť více než 1000 konzultantů
 • Blízkost – činnost v 29 zemích

Informace o produktech a službách

 • Rekvalifikace
 • Otevřené kurzy
 • e-learning Solutions by Cegos
 • Profesní vzdělávání
 • Příprava k certifikacím a zkouškám
 • Certifikace osob
 • Zakázkové kurzy na míru
 • Global Learning by Cegos
 • Poradenství ve vzdělávání
 • Procesně-organizační poradenství

PUJDE.TO

Na Hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8
777 149 280 * Skype: robert_stuchlik
stuchlik@pujde.to * www.pujde.to

 • Aplikovaná psychologie pro obchodníky
 • Komplexní rozvoj obchodních týmů
 • Mountfield, OVB Allfinanz, Partners For Financial Services, Kapitol, Makro (Metro)
 • Výkonnostní koučování

Profil společnosti

Náš tým otevírá dveře k aplikované psychologii v obchodní praxi. Najdete mezi námi nejen praktické kouče a trenéry obchodních dovedností, ale i klinické psychology. Pomáháme obchodníkům v terénu, aby otevřeli oči a nepropadali provozní slepotě. Umíme provést citlivou diagnostiku vašeho potenciálu a doporučit vám, jak se rychle dostat do prodejní kondice. Pokud jste dražší než konkurence, musíte být lepší. Aplikovaná psychologie neprodává nízkou cenou, ale ovlivňováním rozhodovacích procesů zákazníka. Všechny tréninky probíhají pod supervizí šéftrenéra Mgr. Roberta Stuchlíka.

Informace o produktech a službách

 • Aplikovaná psychologie pro obchod
 • Koučování jednotlivců i týmů
 • Ovlivňujte chytře a nově
 • Vůně jako tajná cesta do zákazníkova mozku
 • Zakázané přesvědčovací triky NLP (neurolingvistické programování)
 • Jak správně psát nabídky
 • Sebekoučování jako cesta k vyšší efektivitě
 • Spolujízdy s obchodníky
 • Tajné nákupy aneb zjistěte, jak je to doopravdy na vaší prodejně
 • Psychologická diagnostika silných a slabých stránek vašich lidí
 • Jak zvládat stres a nezbláznit se pro obchodníky v terénu

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha
239 046 810 * 723 534 055
akademie@tuv-sud.cz * www.tuv-sud.cz

Rok vzniku: 1995
Reference ve vzdělávání: Hartman-Rico, Mark2 Corporation, Vltava-Labe-Press, Jihočeská hospodářská komora, Ricardo Prague a mnoho dalších.

Profil společnosti

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislé ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

Oblasti působnosti:

 • poskytování nezávislého ověřování a certifikace
 • testování a homologace vozidel
 • audit a certifikace systémů
 • inspekce
 • nezávislé ověřování
 • testování a certifikace výrobků
 • vzdělávání
 • správa vozového parku
 • funkční bezpečnost
 • E-mobilita

Informace o produktech a službách

 • Kurzy z oblasti kvality
 • Kurzy z oblasti životního prostředí
 • Kurzy z oblasti bezpečnosti
 • Kurzy z oblasti soft skills
 • Kurzy k přípravě certifikace osob (ITIL® IT Service Management a systém certifikace SCC („Safety Certificate Contractors“)
 • e-learningové kurzy (MS Office)

Výběr z nabídky kurzů:

 • Interní auditor kvality ISO 9001
 • Metrologie, 8D, FMEA, APQP
 • Odpadové hospodářství a obaly
 • Energetická náročnost budov
 • Bezpečnost strojních zařízení
 • Prezentační dovednosti, Time management, Leadership

EdWay s.r.o.

Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1
222 317 101
info@edway.cz * www.dyned.cz

Jsme výhradním zástupcem DynEd v ČR.

DynEd je celosvětově nejpoužívanější a technologicky nejvyspělejší systém kombinované výuky angličtiny.

Profil společnosti

DynEd patří již přes 25 let mezi celosvětovou špičku ve výuce angličtiny a je zdaleka nejefektivnější.

K dnešnímu dni s DynEd studuje přes 10 milionů studentů.

Systém DynEd umožňuje detailně řídit a sledovat investice do jazykového vzdělávání zaměstnanců: Poskytuje přehled o efektivitě studia a pokroku každého z nich. Lze nastavit individuální cíle a průběžně sledovat a řídit jejich naplňování.

Zákazníci: nadnárodní, střední i menší firmy, individuální klienti, univerzity, střední a základní školy, piloti – speciální kurzy ICAO.

Informace o produktech a službách

Charakteristika systému výuky DynEd

 • Průběžné sledování a řízení nákladů na jazykové vzdělávání na úrovni jednotlivých zaměstnanců
 • Nejefektivnější cesta k ovládnutí jazyka a k plynulému vyjadřování
 • Důraz na ústní komunikační dovednosti
 • Maximálně individualizovaná výuka
 • Kombinovaná výuka (multimédia + osobní lektor)
 • Řízené studium
 • Využití nejnovějších technologií
 • Studium kdekoli a kdykoli
 • Obsahově nejrozsáhlejší – více než 15 kurzů
 • Od začátečníků až po úroveň C2
 • Přes 40 mezinárodních ocenění

Coaching Systems s.r.o.

Blanická 28, 120 00 Praha 2
776 859 992 * 731 186 169
info@coachingsys­tems.cz * www.coachingsys­tems.cz

Certifikáty: OPP Alliance Partner – MBTI®, DDI Partner, ORSC at Work, GPOP, ISO 9001, EQA, ASCTH
Členství: European Mentoring and Coaching Council
Reference: PwC, Deloitte, Skanska, ČSOB, KB, Arcelor Mittal, Boehringer Ingelheim, DHL, Accenture, Dell Computer, Kimberly Clark, Roche

Profil společnosti

Jsme jediný oficiální partner OPP v ČR, který je certifikovaný k využívání Osobnostní Typologie MBTI® a k tréninkům, které MBTI® aplikují do prodeje, managementu, týmové spolupráce a koučování.
Naše firemní filozofie se opírá o propojení osobnostní typologie a na míru připravených tréninků.

Náš unikátní přístup spočívá ve vedení tréninků „Koučovacím způsobem“. Do firem a týmů zavádíme koučovací kulturu jako efektivní metodu pro dosahování výsledků.

Naším cílem jsou efektivnější a pružnější společnosti připravené na výzvy doby. Jsme inovativní firma, která přináší trendy ve vzdělávání dospělých z celého světa.

Informace o produktech a službách

Academy of Coaching Excellence: propojení světa byznysu a koučování, výcviky koučovacích a leadershipových dovedností, akreditace EQA (EMCC) a ASCTH (ICF)
Akvizice pro prodejní týmy: Udělejte z konkurenta bezvýznamného hráče (Red & Blue Ocean Strategy) + tvarování hodnoty v době krize (Unique Value Proposition)
Networking: Kreativní tvorba business sítí (skrytá moc networkingu) + speed business meeting
Koučovací kultura ve firmách: Naučíte se koučovací techniky + Co-active Coaching a týmové koučování
Mentoring: Jak vytvořit atmosféru důvěry a stát se charismatickým lídrem + Gestalt přístup v mentoringu
Executive Coaching: Principy práce lídra + rozvinutí inspirativního leadershipu


Český červený kříž

Thunovská 183/18,118 04 Praha 1
251 104 111
info@cervenykriz­.eu, www.cervenykriz.eu

Vznik: 1993 – Český červený kříž
Právní forma: Občanské sdružení
Působnost: Česká republika
Členství: Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Profil společnosti

Jsme jednou ze 189 národních společností Mezinárodního hnutí ČK&ČP s celorepublikovou působností a mezi naše základní programové činnosti patří výchova obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, propagace a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování sociálních služeb či pořádání rekondičních pobytů pro děti a seniory. V neposlední řadě působíme jako složka IZS a poskytujeme pomoc v případě mimořádných událostí. V oblasti zdravotně-výchovné vydáváme vlastní publikace.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.cervenykriz.eu

Informace o produktech a službách

 • Kurzy první pomoci pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let a pro dospělé
 • Poskytování zdravotnických dozorů
 • Provozování domů pro seniory, gerocenter, azylových domů, domů sociálních služeb, denních stacionářů pro seniory, ubytoven pro lidi bez domova, chráněných dílen či chráněných bydlení, ošacovacích středisek
 • Poskytování profesionální pečovatelské služby a provozování domácí ošetřovatelské péče Alice – ČČK, provozování senior-dopravy
 • Organizování rekondičních pobytů pro zdravotně postižené děti a seniory
 • Zajišťování přednáškových akcí pro seniory
 • Pátrací služba

Vzdělávání a poradenství