Katalog Edumenu 2013 - Vzdělávání a poradenství
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
kancelar@aivd.cz * www.aivd.cz

Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Profil společnosti

Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a řadě pracovních skupin MŠMT.

Máme zastoupení ve všech krajích ČR.

Informace o produktech a službách

Organizujeme odborné kurzy:

 • Profesionální lektor
 • Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.

Vyhlašujeme soutěže Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Vydali jsme desatera kvality dalšího vzdělávání.

Poskytujeme expertní služby, organizujeme Týdny vzdělávání dospělých, dále konference, semináře, kulaté stoly a řadu dalších akcí.

Podílíme se na vydávání odborného časopisu Andragogika, vydáváme vlastní odborné publikace, realizujeme řadu projektů, provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz.


People Management Forum

Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2
222 560 073 * fax: 224 232 353
info@hrforum.cz
www.peoplemana­gementforum.cz

Profil společnosti

Jsme profesní nezisková organizace. Od roku 1993 sdružujeme zájemce o rozvoj jednotlivce, týmu a organizace, a to z řad odborníků i veřejnosti. Rozvoj chápeme jako významný faktor efektivity.

Jsme řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA). Spolupracujeme s personalisty a manažery na všech úrovních, vysokými školami a studenty. Mezi naše členy se řadí 250 organizací z komerční, veřejné i neziskové sféry.

Vydáváme odborný měsíčník HR forum, který je určen pro všechny, kdo chtějí dobře vést druhé i sebe samé.

Informace o produktech a službách

Vytváříme platformu pro sdílení zkušeností

 • Pořádáme konference, exchange meetingy, kulaté stoly, chaty a webcasty

Podporujeme a usnadňujeme odborný růst

 • Připravujeme vzdělávací programy a kurzy, např. Letní HR školu

Poskytujeme informace o trendech v HR

 • Vydáváme odborný měsíčník HR forum, e-Novinky pro odbornou veřejnost, e-Zpravodaj pro novináře, provozujeme webové stránky
 • Spolupracujeme zejména se členy a předplatiteli

Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
246 040 400 * fax: 246 040 401
obchod@wkcr.cz * www.wkcr.cz

 • Odborné knihkupectví Wolters Kluwer na PRF MU Brno
 • Wolters Kluwer ČR, a. s., je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
 • Člen Hospodářské komory hlavního města Prahy

Profil společnosti

Vizí Wolters Kluwer je být „The Professional's Fir­st Choice“ (tj. první volbou profesionálů).

Firma Wolters Kluwer ČR, a. s., je dceřinou společností nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company.

Obchodní aktivity Wolters Kluwer se točí okolo profesních zákazníků:

 • Účetních, právníků, finančních a daňových expertů
 • Učitelů, studentů a školského managementu
 • Specialistů v medicíně i farmacii a v neposlední řadě i personalistů

Informace o produktech a službách

Poskytujeme kvalitní a spolehlivé informace z oblastí:

 • Práva
 • Daní a účetnictví
 • Financí a školství
 • Mezd a personalistiky
 • Bezpečnosti práce
 • Veřejné a neziskové sféry

Nabízíme:

 • Právně-informační systém ASPI
 • Knižní publikace
 • Časopisy a periodika
 • Odborné portály
 • Semináře pro odbornou veřejnost i kurzy na míru

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
222 543 330 * 775 583 697
info@sluzbyapod­nikani.cz
www.sluzbyapod­nikani.cz

Pobočky: Praha
Členství: AIVD
Akreditace: MŠMT ČR

Profil společnosti

Jsme vzdělávací společnost s akreditací MŠMT ČR. V naší široké nabídce najdete vzdělávací kurzy a rekvalifikační kurzy z oblastí:

 • Účetnictví, finance, daně a mzdy
 • IT a počítače
 • Management, marketing a administrativa
 • Podnikání
 • Angličtina

Jsme tým specialistů z oblasti vzdělávání. Naším cílem je poskytovat kvalitní výuku. Naši lektoři jsou zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním nebo dlouhodobou praxí. Pořádáme kurzy pro veřejnost, firemní výuku a individuální výuku.

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů:

 • Základy účetnictví
 • Účetnictví a daně pro praxi
 • Účetnictví, daně a daňová evidence
 • Účetní program pro praxi
 • Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 • Daňový referent, Daňový specialista
 • Základy podnikání
 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Word a Excel
 • Administrativní pracovník/ce, Asistent/ka manažera
 • Angličtina – měsíční intenzivní kurz
 • Obchodní angličtina
 • Angličtina pro účetní, Angličtina pro právníky

FBE Praha, s.r.o.

Baarova 13, 140 00 Praha 4
241 484 723 * 241 484 522
fbe@fbe.cz * www.fbe.cz

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1998
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 24/14
Mezinárodní síť partnerů: Francie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, SRN, Velká Británie, USA, Kanada

Profil společnosti

Vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha se zaměřuje na rozvoj podnikatelské strategie, lidského potenciálu a procesů u klienta, a to formou řízení zlepšovacích projektů, poradenství, koučování a manažerského a obchodního vzdělávání.

Oblasti služeb:

 • Řízení komplexních změnových projektů
 • Manažerské, obchodní a komunikační kurzy
 • Individuální koučování a moderování skupinové práce
 • Poradenství, podpora a tréninky ve zlepšování procesů a zvyšování produktivity

Otevřené kurzy v oblasti „hard“ i „soft“ skills pořádá sesterská společnost FBE Bratislava: www.fbe.sk

Informace o produktech a službách

Poradenství a tréninky zaměřené na zvyšování výkonnosti v managementu a obchodě:

 • Leadership, Management, Řízení změn
 • Koučování, Mentoring, Moderování, Mediace
 • Komunikace, Vyjednávání, Asertivita
 • Řešení problémů a konfliktů, Kreativita
 • Rozvoj High Potentials, Budování týmů
 • Prodej, Nákup, Telefonování, Call centra
 • Development Centra, Systémy 360˚ ZV

Dlouhodobé výcviky v koučování a moderování

Zlepšování procesů a zvyšování produktivity:
Projektové a procesní řízení, Six Sigma, Lean management, EFQM, TQM, 5S, FMEA, SMED, SPC, Kaizen, CPI


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
739 450 988
frejkova@fbm.vut­br.cz * www.uk-mba.cz

 • Prestižní studium MBA
 • Titul od britské Nottingham Trent University
 • Vyvážený mix lektorů z univerzit a z praxe
 • Zakládající člen České asociace MBA škol CAMBAS

Profil společnosti

Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Nottingham Business School zajišťuje studium Master of Business Administration.

Toto studium vám dá příležitost získat špičkové manažerské vzdělání s přímou vazbou na současnou realitu, na konkrétní výzvy, které ve své praxi řešíte.

Studium MBA je považováno za kvalifikační standard současného manažera.

Studiem UK-MBA na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně získáte dokonalý přehled o nejnovějších poznatcích ze široké škály manažerských oblastí (strategický management, marketing, řízení financí, HRM, řízení rizik, projektové řízení a řady dalších) a o jejich uplatnění v současné praxi našich podniků.

Informace o produktech a službách

 • Dvouleté studium, výuka 1× měsíčně o víkendu
 • Studium v češtině / slovenštině
 • Možnost odevzdávat seminární práce (assignment) v češtině, slovenštině, angličtině
 • Moduly zaměřené na praxi
 • Zážitková pedagogika – outdoor s profesionální agenturou
 • Projektový management jako součást výuky
 • Široká škála výukových metod, včetně špičkové manažerské simulace „Marketplace“
 • Pro absolventy diplom od prestižní evropské univerzity
 • Nadstandardní služby studentům – zajištění ubytování, občerstvení, výukových materiálů

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, 664 07 Pozořice
Pobočka: Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová * 603 711 594
sarka.pojerova@shi­ne.cz * www.shine.cz

Od roku 1996. Vlastní školicí centrum v Dejvicích, Praha 6
Mezinárodní standardy: IPMA®, PMI®, Prince2 a ČSN ISO 10006
Jako jediní máme v ČR akreditaci IPMA i PMI.
Člen: SPŘ, PMF

Profil společnosti

Jsme špičková poradenská a vzdělávací společnost specializovaná na:

 • Rozvoj klíčových kompetencí manažerů v oblasti manažerských dovedností, komunikace a spolupráce a osobnostního leadershipu
 • Poradenství pro projekty, programy i portfolia a rozvoj projektové kultury
 • Přípravu k mezinárodní certifikaci projektových manažerů podle IPMA® i PMI® a certifikaci organizací

Využíváme produkty SHINE Project Management Academy® a Advanced Academy jako zavedenou registrovanou značku s řadou referencí.
Rozvoj realizujeme v českém i anglickém jazyce, zakázkovou i otevřenou formou. O kvalitě naší práce hovoří řada referencí od spokojených klientů SHINE.

Informace o produktech a službách

MANAŽERSKÝ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

 • Manažerské dovednostní programy a akademie
 • Osobnostní rozvoj

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 • „Řízení projektů v praxi“ – akreditované tréninky
 • Certifikace a recertifikace IPMA® a PMP®

PORADENSTVÍ V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

 • Konzultační projekty na zlepšení managementu projektů, programů a portfolií
 • Podpora realizace projektů a formování projektových týmů

HR PORADENSTVÍ

 • 360° ZV
 • Assessment a Development Centre, diagnostika
 • Kompetenční modely

OMNICOM, s.r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
Lucia Lucinová * 774 152 148
lucinova@omnicom.sk * www.itsmportal.cz

 • Akreditovaný poskytovatel kurzů ITIL (ATP)
 • Akreditované testovací středisko (AEC)
 • Kurzy poskytujeme v SR a ČR
 • Rok vzniku: 1995
 • Člen itSMF Slovensko, itSMF UK

Profil společnosti

OMNICOM poskytuje vzdělávací služby – veřejné a neveřejné kurzy a školení v oblasti řízení IT služeb a knihovny ITIL Best practice.

OMNICOM současně poskytuje rozsáhlé portfolio poradenských služeb – konzultace a pomoc při implementaci principů ITSM a procesů ITIL do praxe podniků.

OMNICOM je akreditovaným poskytovatelem školení ITIL a testovacím centrem. Akreditaci poskytl EXIN/APMG.

Informace o produktech a službách

Akreditované kurzy ITIL:

 • ITIL Foundation
 • ITIL Intermediate kurzy Lifecycle Stream
 • ITIL Intermediate kurzy Capability Stream
 • ITIL Managing Across the Lifecycle
 • Cenově zvýhodněný vzdělávací program ITIL Expert Path

Poradenství v oblasti ITSM a BPM

 • Agile Assessment (BPM,ITIL,…)
 • Lean IT
 • Coaching on the Job
 • Lifecycle projects

M.C.TRITON, spol. s r.o.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
255 710 610
info@mc-triton.cz * www.mc-triton.cz

Společnost realizuje služby v oblastech:

 • Poradenství pro podnikatele a manažery
 • Vzdělávání a rozvoj
 • Vyhledávání lidí
 • Interim management

Profil společnosti

M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost poskytující služby podnikatelům a manažerům.
Společnost přímo působí na českém a slovenském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy.
Společnost byla založena v roce 1990. Svým obratem, počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou vývoje původního know-how i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti a etice poradenských služeb je leadrem lokálního trhu. V této roli působí také v mezinárodní síti European Independent Consulting Group.

Informace o produktech a službách

Poradenství pro podnikatele a manažery Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. V komerčních firmách se zaměřujeme na oblasti zvýšení výkonu obchodu a efektivitu lidských zdrojů. Ve veřejné správě pak na řízení zřizovaných organizací, zvyšování výkonu a kvality veřejné služby.
Vzdělávání a rozvoj
Zaměřujeme se na zvyšování výkonnosti a motivace zaměstnanců, na zvyšování manažerských a prodejních dovedností a na komplexní rozvojové projekty podporující žádoucí změnu.
Vyhledávání lidí
Vyhledáme jednotlivce s potenciálem nebo sestavíme tým s požadovaným výkonem. Vyhledáme obchodní partnery s investicí – franchisanty.


PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
495 512 582 * 608 114 770
kurzy@profimen.cz * www.profimen.cz

Vznik: 1994
Členství: PMF (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), Hospodářská komora, AMSP
Počet lektorů: 4+10
Počet zaměstnanců: 7

Profil společnosti

Jsme personálně poradenská a vzdělávací společnost. Zkrácený název PROFI-MEN vychází z názvu PROFI MANAGEMENT. Společnost jsme založili v srpnu 1994 s cílem poskytovat komplexní podporu v celém rozsahu řízení lidských zdrojů, včetně vzdělávání, přípravy a tréninku zaměstnanců firem a společností z podnikatelské i nepodnikatel­ské sféry.

Oblasti působnosti:

 • Personální a organizační audity
 • Tvorba systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců (na míru)
 • Výběr manažerů a specialistů všech profesí
 • Budování a rozvoj personálních útvarů

Informace o produktech a službách

 • Kurzy v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností, procesního a projektového řízení, prodejních dovedností ad.
 • Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců na míru pro potřeby zadavatele
 • Hodnocení 360° ZV a podpora klíčových zaměstnanců
 • Personální a organizační audit
 • Optimalizace organizační struktury
 • Identifikace vzdělávacích potřeb
 • Programy adaptace a kariérního růstu
 • Plánování lidských zdrojů
 • Redesign popisů pracovních pozic
 • Budování a rozvoj firemní kultury
 • Komplexní psychodiagnostika

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
261 307 177
skoleni_hp@hp.com, www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Společnost Hewlett-Packard založila své vzdělávací služby na pilířích zkušenosti, obsahu, inovace a kvalitní prezentace. Třicetileté zkušenosti s poskytováním komplexních výukových programů po celém světě jsou zárukou kvality v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce více než 210 technických a 40 Soft Skills kurzů pro manažery i technický personál. Kromě uzavřených školení vedených zkušenými lektory vytváří také vzdělávací programy šité na míru vašim podnikovým a vzdělávacím potřebám.

Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních autorit Pearson VUE a EXIN (HP, ITIL, VMware, Oracle, …).

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky školení

 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
 • HP ProLiant & HP BladeSystem
 • HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
 • HP Networking & Network Technologies
 • VMware, Data Center, SOA
 • Bezpečnost IT, EDS–IMDS
 • ACADEMY hp Smart Skills

Další služby

 • Zakázková školení a vzdělávací řešení na míru
 • Individuální koučink
 • Profesionální HR poradenství
 • Teambuildingové programy

Korda & Partners s.r.o.

Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav
603 254 718
zbynek.brych@korda-partners.com
http://cz.korda-partners.com/

Reference: Bel sýry Česko, Bohemia Sekt, Bongrain,
Eta, Field Force ČR, HIPP, JIP, Johnson&Johnson,
Karlovarské minerální vody, Lego, Nowaco,
Plzeňský Prazdroj, Reckitt Benckiser, Real City,
Royal Canin, Stock Plzeň, VolksBank, Wrigley, Yoplait

Profil společnosti

 • Jsme nově otevřená pobočka mezinárodní společnosti Korda&Partners v Praze
 • Vše, co doporučujeme, máme ověřeno vlastní praxí v oblastech: management, sales, trade marketing, category management…
 • Ke klientovi přistupujeme jako k vlastní firmě, s maximálním nasazením a zaměřením na výsledek
 • Pomáháme těm, kdo potřebují rychleji dosahovat vyšších cílů

Informace o produktech a službách

Vše, co děláme, směřuje ke konkrétním výsledkům.

Konzultační činnost

Interim management

Trénink


TC Business School

Na Zátorce 4, 160 00 Praha 6
257 532 356 * 725 388 365
info@tcbs.cz * www.tcbs.cz

Rok založení: 1992
Akreditace: Business School Nederland a Ministerstvo vnitra ČR
Rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT ČR
Členství: WIAL, IFAL

Profil společnosti

TC Business School je česká poradenská a vzdělávací společnost. Naším cílem je zlepšovat management organizací a firem.

Studium je vhodné pro každého, kdo jakoukoli formou vede lidi nebo s nimi potřebuje spolupracovat

 • Výuka je vedena v češtině a slovenštině
 • 10–15 studentů v jednom kurzu
 • Výuku vedou vždy 2 lektoři, odborníci z praxe
 • Využití výukové metody Action Learning
 • Důraz na týmovou spolupráci
 • Neskládají se zkoušky, manažeři pracují na projektech, které zlepšují jejich organizace

Informace o produktech a službách

Naše služby zahrnují:

 • Kurz manažerského vzdělávání MBA Basics
 • Studium MBA
 • Individuální semináře a školení pro manažery
 • Kompletní vzdělávací programy pro manažery
 • Rozvoj firemní kultury
 • Interkulturní komunikace
 • Zavedení principů Action Learning do vašeho vnitrofiremního vzdělávání
 • Koučink jednotlivců i týmů

EDUA Group, s. r. o.

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1
277 007 800
info@eduagroup.cz * www.eduagroup.cz

Největší soukromá vzdělávací skupina v ČR
Pobočky: 10 měst v ČR, 8× v Praze
Rok vzniku: 2000
Více než 130 zaměstnanců a 1000 lektorů
Členem AJŠA, ACERT

Profil společnosti

Skupina EDUA Group zastřešuje 5 významných společností:

 • Tutor je jedničkou na trhu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Kromě klasických otevřených kurzů pro veřejnost nabízí kurzy „na míru“ pro firmy
 • Caledonian School je největší jazyková škola v ČR se zaměřením na firemní výuku, je držitelem certifikátu kvality ISO 9001
 • Top vision se specializuje na rozvoj a vzdělávání manažerů. Každoročně pořádá více než 16 velkých manažerských fór a stovky tréninkových a seminárních dnů; taktéž vlastní certifikát kvality ISO 9001
 • profesit nabízí kurzy z oblasti IT
 • levelo vyučuje tzv. tvrdým dovednostem či „hard skills“

Informace o produktech a službách

Kurzy otevřené pro veřejnost

 • Jazykové kurzy
 • Pomaturitní studium
 • Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • Profesní kurzy
 • Tréninky soft skills
 • Certifikované rozvojové cykly
 • Tradiční výroční fóra a konference

Firemní vzdělávání

 • Jazyková i profesní výuka na míru
 • Poradenství v oblasti financování projektů z ESF
 • Komplexní přístup – vždy jen jedna kontaktní osoba pro vaši společnost

Coaching Systems s.r.o.

Blanická 28, 120 00 Praha 2
272 731 401 * 731 186 169
info@coachingsys­tems.cz * www.coachingsys­tems.cz

Certifikáty: OPP Alliance Partner – MBTI®, DDI Partner, ORSC at Work, GPOP, ISO 9001, Executive Coaching
Členství: European Mentoring and Coaching Council
Reference: PwC, Deloitte, Skanska, ČSOB, KB, Arcelor Mittal, Boehringer Ingelheim, DHL, Accenture, Dell Computer, Kimberly Clark, Roche

Profil společnosti

Jsme jediný oficiální partner OPP v ČR, který je certifikovaný k využívání Osobnostní Typologie MBTI® a k tréninkům, které MBTI® aplikují do prodeje, managementu a týmové spolupráce.
Naše firemní filozofie se opírá o propojení osobnostní typologie a na míru připravených tréninků. Unikátní přístup spočívá ve vedení tréninků „Koučovacím způsobem“.
Naším cílem jsou efektivnější a pružnější společnosti připravené na výzvy doby. Našimi top produkty jsou Akvizice pro prodejní týmy, Networking a Koučování, protože získat a udržet si klienta je dnes priorita číslo 1.
Do firem a týmů také zavádíme koučovací kulturu jako efektivní metodu pro dosahování výsledků.
Jsme inovativní firma, která přináší trendy ve vzdělávání dospělých z celého světa a sleduje výzvy a potřeby doby.

Informace o produktech a službách

Akvizice pro prodejní týmy: Udělejte z konkurenta bezvýznamného hráče (Red & Blue Ocean Strategy) + tvarování hodnoty v době krize (Unique Value Proposition)
Networking: Kreativní tvorba business sítí (skrytá moc networkingu) + speed business meeting
Leading Change: Proces efektivní komunikace v organizaci, krok za krokem procesem změny + leadership v době změn
Koučovací kultura ve firmách: Naučíte se koučovací techniky + Co-active Coaching a týmové koučování
Mentoring: Jak vytvořit atmosféru důvěry a stát se charismatickým lídrem + Gestalt přístup v mentoringu
Executive Coaching: Principy práce lídra + rozvinutí inspirativního leadershipu


Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav

B. Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav
608 102 102 * 312 312 481
info@skolaspek­trum.cz * www.skolaspek­trum.cz

Jsme jednou ze soukromých škol, které získaly akreditaci MŠMT ČR již v roce 1994.

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Profil společnosti

Jsme moderní střední škola, která jako jediná dokáže připravit své studenty k maturitě výukovou metodou e-learningu. Studijní materiály, texty, cvičení i testy jsou připraveny v prostředí „moodle“, konzultace jsou prováděny prostřednictvím Sky­pu.

Umíme vzdělávat, učit, školit i poradit.
Studovat u nás můžete i ze zahraničí, zkoušky jsou jen 2krát do roka, a to v Praze, na Moravě nebo v Mladé Boleslavi. Vyučené dokážeme připravit k maturitě již za 2 roky.

Jsme malý, ale velice výkonný kolektiv. Najdete nás na webu, na facebooku, na moodlu nebo přímo v Mladé Boleslavi.

Informace o produktech a službách

U nás můžete získat maturitní vzdělání nebo se zúčastnit rekvalifikačního kurzu pro zvukaře.

Umíme připravit jakýkoli kurz v e-learningové formě, můžeme jej připravit na míru, nebo jen poradit, jak na to.

Vzdělávání on-line je moderní, efektivní a cenově přijatelná forma studia. Začněte ji také využívat.

Školné odpovídá kvalitě naší práce a kvalitě našich školitelů. Je přijatelné i pro nezaměstnané, kterým dokážeme zajistit podporu nebo stipendium.


DIGI Akademie, s.r.o.

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5,
270 001 114
skoleni@digia­kademie.cz * www.digiakademie.cz

Členství: AIVD
Certifikáty: Microsoft Partner Network Silver Desktop
Reference: ČSOB, Česká pošta, Čeps, SUDOP, MMR, AFIZ, Plzeňský Prazdroj

Profil společnosti

DIGI Akademie je dodavatelem vzdělávacích služeb pro firmy a veřejnost především v oblasti informačních technologií a manažerských kurzů. Školení probíhají v učebnách poblíž metra Anděl. Školení na zakázku realizujeme také v prostorách zákazníka, které můžeme vybavit mobilní počítačovou učebnou.

Oblasti působnosti

 • Školení pro veřejnost i na zakázku
 • Certifikační zkoušky – Prometric
 • Konzultace a podpora v MS Office
 • Tvorba šablon a aplikací v MS Office
 • Tvorba elektronických kurzů a publikací

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů
Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze
Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce
Microsoft Project – řízení projektů
Microsoft Visio – pro pokročilé
Microsoft Word – šablony a formuláře
Microsoft Office 2010 – rozdíly a nové funkce oproti 2003

Konzultace
V rámci konzultací řešíme konkrétní příklady z praxe, připravujeme firemní šablony a dokumenty, vytváříme aplikace v Microsoft Office.

Tvorba elektronických kurzů
Znalostní audity a rozřazovací testy


Training Cookbooks

Eliášova 279/1, 160 00, Praha 6
777 900 28
www.trainingco­okbooks.cz

Reference: Tesco Stores, a. s., Unicredit Bank, Airbank, Volksbank
Naším cílem je pomáhat klientům zvyšovat efektivitu firemního vzdělávání prostřednictvím kurzů pro lektory a cookbooků na zakázku.

Profil společnosti

Věříme, že naučit firmy, jak lépe učit a rozvíjet své lidi, je cesta, která dlouhodobě přinese prospěch firmám i jejich zaměstnancům. Nabízíme tři klíčové služby:

 • Cookbooky na zakázku
 • Kurzy pro lektory
 • Vyhodnocování efektivnosti firemního vzdělávání

Zabezpečíme přípravu materiálů pro lektory a školení školitelů pro hard i soft dovednosti včetně náplně a metodiky e-learningových kur­zů.

 • Školení pro lektory
 • Příprava školicích materiálů na klíč
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Měření efektivity vzdělávání

Informace o produktech a službách

Projekt EBBA 2013
V roce 2013 spouštíme rozsáhlé dotazníkové šetření v projektu EBBA 2013, jehož výstupem bude jednak porovnání úrovně zvládání profesních rolí jako nadřízený, podřízený, obchodník apod. napříč sektory, a jednak souhrnná evaluační zpráva o vlivu vzdělávání. Kontaktujte nás pro více informací.

K čemu EBBA slouží?
EBBA je nástroj evaluace rozvojových a vzdělávacích aktivit v oblasti soft skills. S EBBA můžeme snadno získávat informace o chování (třetí úroveň Kirkpatrickova modelu). Odpovídá na otázku: Změnili účastníci svoje chování po školení? Jak? Řeší obtížné situace, se kterými se setkávají v praxi, efektivněji?


Primeast, s.r.o.

M. D. Rettigové 8/79, Praha 1 Nové Město
222 360 166
prague@primeast.com * www.primeast.cz

Pobočky: ČR, Velká Británie, Malawi
Skupina založena v roce 1987, v ČR od 2003

Reference: Mölnlycke, Ško-Energo, Oracle, KPMG, TESCO, BOSCH, ČVUT, GSK, Metroprojekt

Profil společnosti

Také se vám zdá, že běžné vzdělávací programy více slibují než přinášejí? Hotová řešení, nabízená na trhu, ve vaší společnosti nefungují?
Věříme, že se dá postupovat jinak: Budeme vaším partnerem prostřednictvím poradenství, facilitace a osobního koučování nebo tréninků. Jsme přesvědčení, že zaměstnanci nepracují pouze pro mzdu, ale také proto, že cítí odpovědnost za to, co se kolem nich děje. V tom je dokážeme podpořit. Pracujeme na změně jejich myšlení a chování a to vede přímo k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti.
Proto v naší práci hrají důležitou úlohu principy, etika a partnerství.

Informace o produktech a službách

Hledáte-li partnera pro těžké úkoly, oslovte nás – máme zkušenosti z mnoha oborů (od petrochemie přes farmacii a zdravotnictví po průmyslovou výrobu a obchod).

Naše produkty vaši společnost podpoří v následujících oblastech:

 • Vedení lidí / Leadership
 • Koučování / Coaching
 • Osvobození talentu / Talent liberation
 • Řízení změny / Change management
 • Rozvoj obchodu / Sales team development
 • Týmová práce / Team work
 • Osobní rozvoj / Personal development

PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o.

Brno, Česká republika
+420 606 299 867
info@europrojek­tyeu.cz * www.europrojek­tyeu.cz

Pobočky: ČR a SR Rok založení: 1997
Akreditace: MŠVVaŠ SR (Anglický jazyk, Německý jazyk, Komunikační dovednosti a další).
Reference: bauMax, Draka KABELY, Hoerbiger Žandov, FedEx, Ness, Siemens, Komerční banka .

Profil společnosti

Jazykové, vzdělávací a poradenské centrum se širokou nabídkou vzdělávacích programů a poradenských služeb.
Naším hlavním benefitem jsou naše zkušenosti, kvalitní a profesionální servis, jedinečný, kreativní a individuální přístup k našim zákazníkům a jejich požadavkům.
Náš přístup je postaven na efektivitě, kreativitě a odbornosti, dlouholetých zkušenostech a profesionalitě našich lektorů a konzultantů.
NABÍZÍME: Jazykové kurzy ve všech světových jazycích pro všechny věkové a cílové skupiny (firmy a veřejnost), jazykové pobyty a odborné stáže v zahraničí, tréninky sociálních dovedností a osobnostního rozvoje (SOFT SKILLS), kurzy odborných dovedností (HARD SKILLS), služby Grantového a projektového poradenství a služby Personálního poradenství.

Informace o produktech a službách

Jazykové kurzy a jazykové vzdělávání:

 • Individuální výuka
 • Firemní vzdělávání na míru a podle požadavků
 • Kurzy obchodní angličtiny a němčiny
 • Český jazyk pro cizince
 • E-learning & virtuální lektor
 • Jazykové pobyty & studium v zahraničí

  Tréninky SOFT & HARD SKILLS:

 • Komunikace, asertivita, obchodní dovednosti ap.
 • Tréninky pro manažery a HR
 • Out-door tréninky, teambuilding

  Komplexní poradenské služby:

 • Tvorba a řízení europrojektů
 • Tvorba a řízení vzdělávacích projektů
 • Personální poradenství

Česká společnost pro jakost, o.s.

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
221 082 269
sekretariat@csq.cz * www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditace MŠMT
Členství: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil společnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je sdružením jednotlivců a firem, kteří se zajímají o systémy managementu kvality a příbuzné obory (např. bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdělávání, vydávání publikací, certifikace osob a certifikace systémů a výrobků. ČSJ je výhradním licenčním partnerem německého sdružení automobilového průmyslu VDA pro Českou republiku pro poskytování školení a zkoušek odborníkům působícím v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. ČSJ je dále národním zástupcem Evropské organizace pro kvalitu. Při ČSJ bylo v roce 2010 ustanoveno Centrum excelence, které šíří informace týkající se Modelu excelence EFQM.

Informace o produktech a službách

Hlavní oblasti zaměření kurzů

 • Systémy managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • Systémy managementu environmentu (ISO 14001)
 • Systémy managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • Systémy managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001)
 • Bezpečnost potravin (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG.A.P.)
 • Management projektů
 • Model CAF
 • Model excelence EFQM
 • Metrologie
 • Statistické metody

GOPAS, a.s., Počítačová škola

Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
tel.: 234 064 100 * fax: 234 064 949
info@gopas.cz * www.gopas.cz

Největší počítačová škola v ČR a SR
Pobočky: Praha, Brno, Bratislava
Až 30 000 studentů ročně
Autorizace: Microsoft, EC-Council, Apple, Oracle a další
Certifikát: ISO 9001

Profil společnosti

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií v ČR i SR.
Nabízí více než 1400 druhů kurzů, od školení pro uživatele aplikací a IT specialisty až po kurzy manažerské.

Výuka je vedena zkušenými a certifikovanými lektory s odbornými znalostmi a prezentačními dovednostmi.
Kurzy probíhají v našich moderně vybavených učebnách nebo přímo u zákazníka s možností využití naší mobilní učebny.

Kvalita poskytovaných školení a spokojenost zákazníka jsou prioritou Počítačové školy Gopas.

Informace o produktech a službách

 • Školení pro IT specialisty a uživatele aplikací
 • Manažerské kurzy
 • Certifikační testy Prometric, Pearson VUE, MOS, ECDL
 • Přípravné selftesty
 • E-learning

Výběr z nabídky oblastí školení

 • Kancelářské programy
 • Aplikační a serverové služby
 • Operační systémy
 • Programování
 • Databáze
 • Podniková řešení

PRODUCA, s.r.o.

Drnovice 739, 683 04
603 105 689
sedlak@produca.cz * www.produca.cz

Učebny: Brno, Praha
Rok vzniku: 2012
Certifikáty: akreditované středisko ECDL
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Ve své činnosti se zaměřujeme na poskytování co nejširšího spektra vzdělávacích programů.
Vzdělávací programy řešíme formou workshopů, seminářů, tréninků, kurzů nebo školení.

Oblasti zaměření
Jazykové kurzy, Komunikační dovednosti, Manažerské a obchodní dovednosti, Osobnostní rozvoj, Koučink, Počítačová gramotnost, Outdoorové aktivity, Rekvalifikační kurzy, Řízení lidských zdrojů. Učíme v českém nebo anglickém jazyce.

Cílové skupiny

 • Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny
 • Uzavřené firemní vzdělávání na míru
 • Rekvalifikační programy

Informace o produktech a službách

Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny

 • Interaktivní forma výuky v moderní počítačové učebně
 • Lektoři s mnohaletými zkušenostmi
 • Specialisté ve svém oboru
 • Vzdělávací aktivity přizpůsobujeme konkrétním požadavkům

Uzavřené firemní vzdělávání na míru
V kterékoli oblasti od počítačové gramotnosti až po osobnostní rozvoj nebo koučovací techniky vám připravíme ucelený vzdělávací program zaměřený na konkrétní potřeby vaší společnosti.

Rekvalifikační programy jsou akreditovány MŠMT.


Mgr. Robert Stuchlík - nezávislý kouč a lektor

Dukelská třída 21 – Skleněná věž, Hradec Králové
777 149 280 * Skype: robert_stuchlik
stuchlik@pujde.to * www.pujde.to

 • působnost ČR, SR
 • Aplikovaná psychologie pro praxi
 • The International NLP Trainers Association
 • Mountfield, OVB Allfinanz, Partners For Life Planning, Kapitol, Makro (Metro)

Profil společnosti

 • Učím a koučuji v souladu s fungováním lidského mozku (brain-friendly) a proto jsem vysoce efektivní.
 • Učím revoluční techniky pro zvládnutí konkrétních obchodních situací. Jsem praktik.
 • Přináším nové postupy, nová témata, nové přístupy. Se mnou posílíte konkurenceschop­nost, zlepšíte vztahy ve firmě, získáte náskok.
 • Každý trénink, koučink, školení připravuji individuálně na míru klientovi. Získáte originální postupy, rady, doporučení, náměty.
 • Platíte, pouze když jste spokojení.
 • Firemní vzdělávání a růst jinak.

Informace o produktech a službách

Populární tréninky

 • „Zakázané“ přesvědčovací triky neurolingvistického programování
 • Jak zvládnout každou námitku v 5 krocích?
 • Zbav se stresu, lenosti, strachu, vyzařuj svěží sílu
 • Intuitivní telefonická komunikace pro pokročilé
 • Co musím uvnitř v sobě změnit, abych víc prodával navenek?
 • Tajné koučovací techniky, aneb co vám zatajili?
 • Asertivita, jaká je doopravdy
 • 3 klíčové techniky pro splnění cílů
 • Autohypnóza pro efektivitu práce

Glossa – škola jazyků

Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
224 219 484
info@glossa.cz * www.glossa.cz

S námi se domluvíte!
Certifikáty: Certifikát kvality ISO 9001: 2008, britská akreditace City&Guilds
Členství: asociace ACERT

Profil společnosti

Slovo γλώσσα (Glossa) znamená v klasické řečtině jazyk, řeč. Již název Glossa – škola jazyků se snaží zdůraznit naši hlavní misi: výuku jazyků pro praktické využití v konkrétních životních situacích. Zaujímáme stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími společnostmi, které se v ČR věnují výuce cizích jazyků. Nabízíme široké spektrum možností jazykového vzdělávání v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázkových projektů pro firmy a instituce. Naučit se cizí jazyk znamená nastoupit nesnadnou dlouhou cestu, která vlastně nikdy nekončí. I naši práci proto chápeme jako cestu, jako nikdy nekončící rozvojový proces. Pokud se na tuto cestu s námi vydáte, otevřou se vám nové obzory a životní perspektivy. Glossa – škola jazyků chce být na této cestě dobrým průvodcem.

Informace o produktech a službách

 • Kvalitní a dostupné kurzy pro více než 2500 studentů ročně
 • Zakázkové jazykové vzdělávání pro firmy a instituce od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty
 • Komplexní služby – řízení kvality, zákaznický servis, administrativní podpora on-line
 • Privátní výuka na míru
 • Pro veřejnost více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře dostupných místech v Praze
 • Pomaturitní studium s britským certifikátem
 • Mezinárodní jazykové zkoušky – akreditované zkušební centrum

Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
amos.chrudim@iol.cz * www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil společnosti

1991–2012: 21 let na společné cestě vzdělávání dospělých

Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace.

Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených outdoorových programů.

Informace o produktech a službách

Nabízené služby:

Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálního řízení
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP s akreditací MŠMT
 • Interní auditor Integrovaného systému řízení (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažerské dovednosti a komunikace

Outward Bound – Česká cesta s.r.o.

Jaromírova 51, 128 00 Praha 2
224 941 394 * 777 764 149
info@ceskacesta.cz * www.ceskacesta.cz

Členství: AIVD
Certifikát: Qfor (od ledna 2012)
Reference: ČEZ, ČSOB, ESSOX, Magna Cartech, KSM castings, RWE ad.

Profil společnosti

Společnost Outward Bound – Česká cesta se již 20 let zabývá rozvojem lidí, firemních týmů i celých firem. Hlavními oblastmi jsou komunikace, vedení lidí, vedení projektů, obchodní dovednosti. Konkrétní témata kurzů a jejich obsahové zpracování připravujeme v těsné spolupráci se zadavatelem individuálně pro každou skupinu.

Pro jednotlivce organizujeme veřejné kurzy.

Pracujeme v celé ČR, na Slovensku, v Evropě (v českém a anglickém jazyce).

Naším cílem je dosažení maximálního účinku vzdělávacích akcí.

Informace o produktech a službách

Klíčovými prvky našeho přístupu jsou herní a modelové situace, simulace, reálné projekty a úkoly, leadership expedice, zpětná vazba, videotrénink, divadlo fórum, psychodiagnostické nástroje, zážitková pedagogika.

Rádi pro vás zajistíme náročnější konference či klientská setkání a stejně tak teambuildingové akce. Od programového návrhu až po realizaci.

Česká cesta znamená komplexní přístup v práci s lidskými zdroji vaší společnosti.


Aperta, s.r.o.

Lužická 1157/30, 460 01 Liberec
485 107 711 * 739 036 622
aperta@aperta.cz * www.aperta.cz

Rok vzniku: 2001 Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru vzdělávání a poradenství, Qfor spokojenost zákazníků.
Člen společnosti People Management Forum
3. místo v soutěži „Firma roku 2012 LK“

Profil společnosti

Společnost Aperta se dlouhodobě zaměřuje na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje lidských zdrojů, koučování a jiné speciální metody rozvoje zaměstnanců. Naše práce vždy vychází z důsledného a podrobného zmapování požadavků klienta.

Aperta má vlastní tým lektorů, kteří se pravidelně intenzivně vzdělávají a připravují nové programy, jež pojímají skrze nové přístupy a metody. Poskytujeme pomoc s přípravou projektových žádostí. Máme zkušenosti s jejich administrací.

Kurzy jsou určeny pro cílové skupiny ze soukromého sektoru, průmyslu, státní a veřejné správy, zdravotnictví a školství. Mnohé kurzy jsou akreditovány.

Informace o produktech a službách

V poradenství se soustřeďujeme na celou řadu požadavků zaměstnavatelů. Nejžádanějšími produkty jsou: Metoda 360°, Hodnocení spokojenosti zaměstnanců, Assessment/ Development centre, Analýza výkonnosti organizace a další.

V oblasti vzdělávání poskytujeme otevřené kurzy, rekvalifikační a vzdělávací kurzy podle zájmových skupin nebo témat. Všechny kurzy je možno přizpůsobit konkrétním požadavkům klientů.

Výběr z kurzů:

 • Kreativita a inovativní myšlení
 • Sebemotivace
 • Leadership aneb Od sebe k druhým
 • Koučink efektivní metoda seberozvoje a další

Ttime, s.r.o.

Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2
222 362 911 * 733 685 532
atrochtova@ttime.cz * www.ttime.cz

Rok vzniku: 2008
Certifikace: ISO 9001, Cambridge ESOL Exam Preparation Centre
Členství: Asociace cambridgeských škol, PMF
Reference: Acision CR, s. r. o., Logica CR, s. r. o., Ezpada, s. r. o.

Profil společnosti

Hlavní filozofií jazykové a vzdělávací agentury Ttime je flexibilní a individuální přístup ke každému klientovi, který je zároveň přístupem komplexním. Chceme klientům co nejvíce usnadnit přehlednost jazykového vzdělávání (v souladu se SERR pro jazyky) a jeho měřitelnost (celkový jazykový audit, který zahrnuje všechny jazykové dovednosti).

Zaměřujeme se na komplexní organizaci a správu jazykového vzdělávání ve firmách a ve státní správě. Na základě vstupní analýzy klientových potřeb je nastaven přesný rámec jazykové výuky. Výsledkem je minimalizace časových nároků na personální oddělení klienta zajišťující jazykovou výuku a přesunutí veškeré administrativy a komunikace na nás.

Informace o produktech a službách

Naše služby poskytované v oblasti jazykového vzdělávání mají široký záběr – od obecného charakteru (výuka obecného jazyka) přes odborné zaměření (finanční, legislativní) a přes přípravu k mezinárodním zkouškám (PET, FCE, CAE, ILEC, BEC Vantage, Higher aj.) až po zaměření úzce specializované (prezentace, vedení porady, vyjednávání a další).

Jako jedna z mála vzdělávacích společností v České republice poskytujeme kurzy soft skills v cizích jazycích – Stress Management, Time Management, Conflict Management, Assertiveness a mnohé další.

Dále provádíme nezávislý celkový jazykový audit a poskytujeme překladatelský a tlumočnický servis.


Gradua-CEGOS, s.r.o.

Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
226 006 300
gradua@cegos.cz * www.cegos.cz

Pobočky: Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice
Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF (ČSRLZ)
Počet zaměstnanců: 33

Profil společnosti

Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.

Od roku 1997 jsme součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem.

Tato spolupráce přináší následující výhody:

 • Vysokou kvalitu – více než 80leté mezinárodní zkušenosti
 • Znalost vašich potřeb – přes 20 000 firemních klientů ročně
 • Odbornost a inovace – síť více než 1000 konzultantů
 • Blízkost – činnost v 29 zemích

Informace o produktech a službách

 • Rekvalifikace
 • Otevřené kurzy
 • e-Learning Solutions by Cegos
 • Profesní vzdělávání
 • Příprava k certifikacím a zkouškám
 • Certifikace osob
 • Zakázkové kurzy na míru
 • Global Learning by Cegos
 • Poradenství ve vzdělávání
 • Procesně-organizační poradenství

Fond dalšího vzdělávání

Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
277 277 070
info@fdv.mpsv.cz * http://fdv.mpsv­.cz

Fond dalšího vzdělávání je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Profil společnosti

Hlavním posláním Fondu dalšího vzdělávání je přispět k růstu zaměstnanosti prostřednictvím systémových opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tohoto cíle je možné dosáhnout zapojením obyvatel České republiky do systému celoživotního učení a jejich motivováním k trvalému rozvoji vlastního potenciálu, schopností a dovedností.

Hlavní úkoly FDV:

 • Rozvoj, podpora a implementace dalšího vzdělávání
 • Servis pro resort MPSV v oblasti rozvoje lidských zdrojů pracovníků resortu a v oblasti projektového řízení a administrace projektů
 • Spolupráce na přípravě kohezní politiky pro období 2014+

Informace o produktech a službách

Fond dalšího vzdělávání připravuje a realizuje projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU, například:

projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
(reg. č. CZ.1.07/3.1.00/41­.0001), realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (více o projektu na www.stazevefir­mach.cz);

projekt Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí
(reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03­.00016), realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


S-COMP Centre CZ s.r.o.

Ohradní 59, 140 00 Praha 4
261 217 509
info@scomp.cz * www.scomp.cz

Pobočky: Praha, Plzeň, Kolín, Liberec
Certifikáty: Microsoft Partner Silver Learning, Citrix Partner Gold Solution Advisor, Microsoft Office Specialist Authorized Testing Center, AppSense – Certified Solution Partner, Akreditované testovací středisko ECDL, Pearson VUE, Thomson Prometric

Profil společnosti

S-COMP Centre CZ, s. r. o., působí jako centrum vzdělávání, podpory a řešení v oblasti ICT již 21 let.

Ve své činnosti spojujeme praktické zkušenosti s nejvyšší technickou odborností. Členové konzultačního týmu jsou programově i členy týmu lektorů odborných školení. Díky tomu jsme permanentně na absolutní špičce znalostí nejnovějších technologií a zároveň přinášíme praktické zkušenosti do učeben.

Naší prioritou je spokojený klient a profesionální výkon v nejvyšší kvalitě.

Důvěřujte našim profesionálům, a my Vám slibujeme, že „S námi vyrostete!“

Informace o produktech a službách

Portfolio našich služeb se rok od roku rozšiřuje. V tuto chvíli nabízíme:

 • Školení pro uživatele i profesionály v IT
 • Testování odborných znalostí
 • Projektové poradenství
 • Systémová řešení a aplikace
 • Technickou podporu
 • Komplexní služby v oblasti e-learningu

Všechny kurzy jsme schopni připravit zákazníkům na míru. Mobilní učebny a IT specialisté S-COMP Centre CZ jsou připraveni přijet kamkoli v celé ČR.


AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

Trlicova 1344/64, 741 01 Nový Jičín
774 540 548
www.agenturapoz­nani.cz

Pobočka: Kopřivnice, Štefánikova 1163
Rok vzniku: 2005
Počet spolupracujících lektorů: 20

Profil společnosti

AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o., se zabývá vzděláváním v oblasti jazyků a manažerských dovedností:

 • Manažerské vzdělávání a poradenství
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 • Překladatelská činnost

Cílovou skupinou v oblasti vzdělávání jsou malé a střední podniky soukromého sektoru, státní a veřejná správa, neziskové organizace.

Naším cílem je poskytovat špičkové manažerské a jazykové vzdělání ve vstřícném a inspirativním prostředí.

Informace o produktech a službách

Informace o poskytovaných službách

Manažerské vzdělávání a poradenství:

 • Řízení kvality
 • Řízení lidských zdrojů
 • Interní audit
 • Soft manažerské dovednosti

Jazykové kurzy, v téměř všech světových jazycích:

 • Pro veřejnost
 • Firemní kurzy
 • Individuální

Běžné a soudní překlady ve všech světových jazycích.


PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
577 220 095 * 603 146 964
profima@profima.cz * www.profima.cz

Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF, AIVD ČR, AMSP

Profil společnosti

Jsme moderní poradensko-vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR s dlouholetou působností na českém trhu. Pro své klienty hledáme praktická řešení, která jsou v souladu s individuálními potřebami a cíli společnosti. Spolupracujeme s vysoce graduovanými odborníky a lektory z celé České republiky i zahraničí, kteří vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Našimi významnými klienty jsou Barum Continental, spol. s r. o., ContiTrade Services, s. r. o., Pipelife Czech, s. r. o., MIELE, spol. s r. o., a další společnosti.

Informace o produktech a službách

 • Odborné poradenství v oblastech průmyslového inženýrství, procesního řízení a personalistiky
 • Vzdělávací programy a kurzy v oblasti strategického managementu, marketingu a logistiky
 • Tvorba, realizace a řízení grantových projektů
 • Vzdělávání v sociální oblasti
 • Personální audity
 • Personální poradenství
 • Služby personální agentury
 • Mystery shopping
 • Koučing a optimalizace obchodních sítí
 • Vzdělávání veřejné správy

Polytechna Consulting, a.s.

Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín
224 826 040 * 602 668 684
zuzana.bejo@po­lytechna.eu * www.polytechna.eu

Rok vzniku: 1996
Certifikáty: START Model Excellence
Členství: Sdružení pro oceňování kvality
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 450/25
Reference: ŠKODA AUTO a. s., MV ČR, Pražská teplárenská a. s., RWE, ŠKODA JS a. s. aj.

Profil společnosti

Polytechna Consulting, a. s., je významnou poradenskou firmou, která poskytuje svým zákazníkům komplexní řešení smluvní a obchodní problematiky, týkající se zajištění investičních i vzdělávacích projektů.

Připravujeme a organizujeme zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky operačních programů EU. Nedílnou součástí naší činnosti je i projektové poradenství včetně metodické podpory při realizaci projektů.

Zařadili jsme se mezi renomované vzdělávací firmy, středisko jazykové výuky a interkulturního managementu nabízí výuku v široké škále jazyků včetně netradičních (paštú, arabština aj.). Zajišťujeme i překlady a tlumočnické služby „z a do“ 34 jazyků.

Informace o produktech a službách

 • Firemní jazykové kurzy (skupinové či individuální)
 • E-learningové kurzy – AJ/NJ pro začátečníky i pokročilé se zaměřením na cestovní ruch
 • Kurzy teritoriální informace (Čína, Vietnam, Mongolsko aj.)
 • Jazykové audity a testování
 • Příprava smluvních dokumentů v požadované jazykové verzi
 • Překlady a tlumočení
 • Monitoring projektů financovaných z fondů EU
 • Příprava a organizace zadávacích řízení
 • Zahraniční rozvojová pomoc
 • Výkon funkce Národního kontaktního místa dobrovolníků OSN

Tres consulting s.r.o.

Mánesova 46, 120 00 Praha 2,
732 159 734, 775 039 480
info@tresconsul­ting.cz * www.tresconsul­ting.cz

 • Jednáme v nejlepším zájmu klienta
 • Chováme se eticky
 • Jsme vzdělaní v oboru
 • Máme výcvik i zkušenosti
 • Je na nás spolehnutí

Profil společnosti

 • Společnost založená experty – psychology práce
 • Patříme mezi odborníky v oboru
 • Máme zkušenosti se společnostmi z různých oblastí (od finančnictví/po­jišťovnictví přes výrobu až po zdravotnictví a neziskový sektor)
 • Zakládáme si na odborném rozvoji a vzdělávání našich konzultantů – jednáte jenom s vyškolenými odborníky
 • Vytváříme projekty na klíč – všichni to tvrdí, my to opravdu děláme
 • Jsme tvořiví a originální – neustále pro Vás vytváříme nové metody – reagujeme tím pružně na Vaše měnící se potřeby
 • Jsme společností akreditovanou MŠMT pro realizaci kurzů pro zvládání stresu a rozvoj osobnostních a komunikačních dovedností

Informace o produktech a službách

 • Assessment centra a psychodiagnostika
 • Development centra, 360° zpětná vazba a mystery shopping pro posouzení rozvojových potřeb
 • Školení (komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností, podpora zvládání stresových a konfliktních situací a rozvoj time managementu a dalších témat)
 • Průzkumy firemní kultury a pracovní spokojenosti s využitím kvalitní statistiky
 • Outplacement pro lidské zvládnutí propouštění a podporu odcházejícím zaměstnancům při hledání nové práce
 • Teambuilding pro osvojení si principů efektivní spolupráce a pro posílení důvěry v týmu a vzájemné sounáležitosti

BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Tuklatská 3/2105, 100 00 Praha 10
274 776 256 * 724 173 829
info@bi.cz * www.bi.cz

Pobočka: Praha. Rok vzniku: 1991
Certifikáty: IES (Intern. Educat. Society, London), významný partner ESOL, akreditace MŠMT
Členství: AIVD, Hospodářská komora ČR
… již 20 let mluvíme společnou řečí…

Profil společnosti

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. – „škola pro život“

 • Jsme akreditovaná vzdělávací instituce
 • Nabízíme širokou škálu otevřeného meziprofesního post-sekundárního a celoživotního vzdělání, které vychází z aktuální potřeby a trendů českého i mezinárodního vzdělávacího prostředí
 • Jazykový i odborný vzdělávací program je koncipován jako modulový s volitelnou skladbou, délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků a tím respektuje odlišné požadavky různých skupin našich klientů
 • Ceněným aspektem je variabilita systematické vzdělávací nabídky a získání potřebných a aktuálních znalostí v praxi okamžitě využitelných v přiměřeném časovém horizontu jednoho až tří semestrů (4 až 16 měsíců)

Informace o produktech a službách

 • Jazykové kurzy veřejné, pomaturitní i firemní a individuální: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština i méně frekventované jazyky. Výběr z kurzů všech typů: obecné, konverzační, zkouškové (PET, FCE, CAE, TELC, ZD, ZMP, DELF, DALF, DELE)
 • Manažerské kurzy a výcvik soft skills, rekvalifikace a studium se státní i mezinárodní certifikací: právo, management, marketing, personalistika, psychologie, ekonomika, účetnictví, obsluha PC
 • Zakázková firemní školení, personální firemní poradenství – Assessment centra
 • Studium v zahraničí

Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
724 256 055
duricova@systemika-nlp.cz * www.systemika-nlp.cz

Vznik: 2011
Certifikace: Certifikující člen ITANLP
Certifikáty vydávané zakladatelem NLP Johnem Grinderem
Reference: Poradce podnikatele, DAS, Fincentrum, PP Agency

Profil společnosti

Naše společnost se specializuje na integraci systemického koučování, narativního přístupu, neuro-linguistického programování a Ericksonské hypnózy.
Hlavní zaměření:

 • Mezinárodně certifikované výcviky NLP
 • Výcviky jednotlivých typů koučování
 • Školení, rozvoj a koučování obchodníků
 • Příprava kurzů a interních školení na míru
 • Rozvoj týmů náboru, vzdělávání a rozvoje
 • Individuální a skupinové koučování, mediace

Cílová skupina:

 • Manažeři a ředitelé
 • Oddělení náboru, rozvoje a vzdělávání
 • Obchodníci a manažeři obchodních týmů

Informace o produktech a službách

Mezinárodně certifikované výcviky NLP:

 • NLP Practitioner
 • NLP Premier Practitioner
 • New Code NLP
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Business Practitioner

Výcviky koučování:

 • Systemické koučování
 • NLP koučování
 • Narativní koučování

Obchodní dovednosti:

 • Konverzační hypnóza a sugesce v obchodě
 • NLP obchodní dovednosti

Design a realizace:

 • Assessment a Development Centra

Vzdělávání a poradenství