Katalog Edumenu 2012 - Vzdělávání a poradenství
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
kancelar@aivd.cz * www.aivd.cz

Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Profil společnosti

Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT.

Informace o produktech a službách

Organizujeme odborné kurzy:

 • Profesionální lektor
 • Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.

Vyhlašujeme soutěže Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku.

Od roku 1995 nepřetržitě organizujeme Týdny vzdělávání dospělých, dále konference, semináře, kulaté stoly a workshopy.

Podílíme se na vydávání odborného časopisu Andragogika, vydáváme vlastní odborné publikace, realizujeme řadu projektů, provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz.


People Management Forum

Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2
222 560 073 * fax: 224 232 353
info@hrforum.cz
www.peoplemana­gementforum.cz

Profil společnosti

Jsme profesní nezisková organizace. Od roku 1993 sdružujeme zájemce o rozvoj jednotlivce, týmu a organizace, a to z řad odborníků i veřejnosti. Rozvoj chápeme jako významný faktor efektivity.

Jsme řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA). Spolupracujeme s personalisty a manažery na všech úrovních, vysokými školami a studenty. Mezi naše členy se řadí 250 organizací z komerční, veřejné i neziskové sféry.

Vydáváme odborný měsíčník HR forum, který je určen pro všechny, kdo chtějí dobře vést druhé i sebe samé.

Informace o produktech a službách

Vytváříme platformu pro sdílení zkušeností

 • Pořádáme konference, exchange meetingy, kulaté stoly, chaty a webcasty

Podporujeme a usnadňujeme odborný růst

 • Připravujeme vzdělávací programy a kurzy, např. Letní HR školu

Poskytujeme informace o trendech v HR

 • Vydáváme odborný měsíčník HR forum, e-Novinky pro odbornou veřejnost, e-Zpravodaj pro novináře, provozujeme webové stránky
 • Spolupracujeme zejména se členy a předplatiteli

M.C.TRITON, spol. s r.o.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
255 710 610
info@mc-triton.cz * www.mc-triton.cz

Společnost realizuje služby v oblastech:

 • Poradenství pro podnikatele a manažery
 • Vzdělávání a rozvoj
 • Vyhledávání lidí
 • Interim management

Profil společnosti

M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost poskytující služby podnikatelům a manažerům.
Společnost přímo působí na českém, slovenském a bulharském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy.
Společnost byla založena v roce 1990. Svým obratem, počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou vývoje původního know-how i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti a etice poradenských služeb je leadrem lokálního trhu. V této roli působí také v mezinárodní síti European Independent Consulting Group.

Informace o produktech a službách

Poradenství pro podnikatele a manažery Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. V komerčních firmách se zaměřujeme na oblasti zvýšení výkonu obchodu a efektivitu lidských zdrojů. Ve veřejné správě pak na řízení zřizovaných organizací, zvyšování výkonu a kvality veřejné služby.
Vzdělávání a rozvoj
Zaměřujeme se na zvyšování výkonnosti a motivace zaměstnanců, na zvyšování manažerských a prodejních dovedností a na komplexní rozvojové projekty podporující žádoucí změnu.
Vyhledávání lidí
Vyhledáme jednotlivce s potenciálem nebo sestavíme tým s požadovaným výkonem. Vyhledáme obchodní partnery s investicí – franchisanty.


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
739 450 988
info@uk-mba.cz * www.uk-mba.cz

 • Prestižní studium MBA
 • Titul od přední britské Nottingham Trent University
 • Vyvážený mix lektorů z univerzit a z praxe

Profil společnosti

Brno Business School zajišťuje studium Master of Business Administration, který realizuje VUT v Brně s britskou Nottingham Trent University.

Můžete si doplnit manažerské vzdělání s přímou vazbou na praxi a na konkrétní zájmy a řešení firmy, pro niž pracujete.

Studium MBA je považováno za kvalifikační standard špičkového manažera.

Studiem MBA na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně získáte dokonalý přehled o nejnovějších poznatcích ze široké škály manažerských oblastí (strategický management, marketing, řízení financí, HRM, řízení rizik a řady dalších) a o jejich uplatnění v současné praxi našich podniků.

Informace o produktech a službách

 • Dvouleté studium, moduly 1× měsíčně
 • Studium v češtině
 • Možnost odevzdávat seminární práce (assignment) v češtině, slovenštině, angličtině
 • Moduly zaměřené na praxi
 • Zážitková pedagogika – outdoor s profesionální agenturou
 • Projektový management jako součást výuky
 • Široká škála výukových metod, včetně špičkové manažerské simulace „Marketplace“
 • Závěrečná (dizertační) práce v angličtině
 • Pro absolventy diplom od prestižní evropské univerzity
 • Studium v klimatizované učebně
 • Nadstandardní služby studentům – zajištění ubytování, občerstvení, výukových materiálů

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
222 543 330 * 775 583 697
info@sluzbyapod­nikani.cz * www.sluzbyapod­nikani.cz

Pobočky: Praha
Členství: AIVD
Akreditace: MŠMT ČR

Profil společnosti

Jsme vzdělávací společnost s akreditací MŠMT ČR na pořádání vzdělávacích kurzů.
V široké nabídce najdete kurzy rekvalifikační nebo certifikované z oblastí:

 • Účetnictví, finance, daně a mzdy
 • Angličtina
 • IT a počítače
 • Management, marketing a administrativa

Jsme tým specialistů z oblasti vzdělávání. Naším cílem je poskytovat kvalitní výuku.
Výuka probíhá v malých skupinkách, což lektorům umožňuje věnovat se každému studentovi individuálně.
Vybrat si můžete z naší připravené nabídky nebo výuku přizpůsobíme požadavkům Vaší firmy.

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů:

 • Základy účetnictví
 • Účetnictví a daně pro praxi
 • Účetnictví, daně a daňová evidence
 • Účetní program pro praxi
 • Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 • Daňový referent
 • Daňový specialista
 • Základy podnikání
 • Základy obsluhy osobního počítače
 • Word a Excel – základy
 • Administrativní pracovník/ce
 • Asistent/ka manažera
 • Angličtina pro začátečníky – měsíční intenzivní kurz
 • Firemní angličtina

FBE Praha, s.r.o.

Baarova 13, 140 00 Praha 4
241 484 723 * 241 484 522
fbe@fbe.cz * www.fbe.cz

Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1998
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 24/14
Mezinárodní síť partnerů: Francie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, SRN, Velká Británie, USA, Kanada

Profil společnosti

Vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha se zaměřuje na rozvoj podnikatelské strategie, lidského potenciálu a procesů u klienta, a to formou řízení zlepšovacích projektů, poradenství, koučování a manažerského a obchodního vzdělávání.

Oblasti služeb:

 • Řízení komplexních změnových projektů
 • Manažerské, obchodní a komunikační kurzy
 • Individuální koučování a moderování skupinové práce
 • Poradenství, podpora a tréninky ve zlepšování procesů a zvyšování produktivity

Otevřené kurzy v oblasti „hard“ i „soft“ skills pořádá sesterská společnost FBE Bratislava: www.fbe.sk

Informace o produktech a službách

Poradenství a tréninky zaměřené na zvyšování výkonnosti v managementu a obchodě:

 • Leadership, Management, Řízení změn
 • Koučování, Mentoring, Moderování, Mediace
 • Komunikace, Vyjednávání, Asertivita
 • Řešení problémů a konfliktů, Kreativita
 • Rozvoj High Potentials, Budování týmů
 • Prodej, Nákup, Telefonování, Call centra
 • Development Centra, Systémy 360˚ ZV

Dlouhodobé výcviky v koučování a moderování

Zlepšování procesů a zvyšování produktivity:
Projektové a procesní řízení, Six Sigma, Lean management, EFQM, TQM, 5S, FMEA, SMED, SPC, Kaizen, CPI


Pionýr

Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1
234 621 299 * 777 248 720
pionyr@pionyr.cz * www.pionyr.cz

 • Stovky oddílů a otevřených klubů
 • Tisíce dobrovolníků
 • Komplexní systém vzdělávání dobrovolníků
 • Organizace uznaná státem pro oblast práce s dětmi a mládeží

Profil společnosti

Pionýr obnovil v roce 1990 svou činnost coby demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Jeho organizační jednotky pracují ve všech krajích České republiky. Činnost v oddílech a klubech probíhá po celý rok, jejím vyvrcholením jsou letní tábory.

Kromě volnočasové výchovné práce s dětmi, která je hlavní náplní jeho činnosti, se Pionýr věnuje i přípravě dobrovolných pracovníků ve vlastní síti vzdělávacích center.

Poskytuje kvalifikace od základních stupňů vlastního systému po kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (na úrovni rekvalifikace).

Informace o produktech a službách

Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
Pionýr zahájil u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví (2011) vydávání „Osvědčení o výkonu dobrovolné práce“. Vystavována budou prostřednictvím pionýrských vzdělávacích center, jež působí po celé republice.

Vystavování těchto osvědčení má dva cíle. Tím prvním je posílit povědomí a informovat zaměstnavatele o kompetencích, jež dobrovolníci soustavnou prací s dětmi objektivně rozvíjejí (jako např. organizační práce, vedení a spolupráce v týmu, komunikace, přebírání zodpovědnosti, řešení krizových situací ad.). Druhým pak je potvrdit konkrétnímu jednotlivci, že tuto práci vykonává a popisované dovednosti při ní musí uplatňovat a rozvíjet, čímž zlepšuje i své předpoklady pro výkon zaměstnání.


1. VOX a.s.

Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1
226 539 670 * 777 741 777
vox@vox-kurzy.cz * www.vox.cz

Držitel značky Česká kvalita a Czech Made
Certifikáty: ISO 9001, IES
Reference: Rödl & Partner, Svoboda Press, T-Mobile Czech Republic, Česká spořitelna, ASB Prague, Penta Investments, KODAP, Telefónica Czech Republic

Profil společnosti

Působíme na trhu vzdělávání od roku 1993. Nabízíme a realizujeme vzdělávací kurzy a semináře pro začátečníky, pro pokročilé i pro vysoce specializované klienty.
U více než 40 kurzů lze získat mezinárodní certifikát IES, u akreditovaných kurzů MV ČR a MŠMT ČR osvědčení o jejich absolvování.
Úspěšně jsme realizovali dlouhodobé vzdělávací programy a zahájili jsme práce na vzdělávacím programu „E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání“. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Pořádáme pravidelná neformální setkání – VOX Klub Praha.
Nakladatelství VOX vydává odbornou literaturu a registrovaný časopis Bulletin – daňový a účetní servis.

Informace o produktech a službách

Veřejné vzdělávací akce v oblasti:

 • Daně, účetnictví, mezinárodní účetní standardy
 • Mzdy, právo
 • Ekonomické a finanční vzdělávání
 • Nezisková sféra

Manažerské vzdělávání v oblasti:

 • Řízení lidských zdrojů
 • Komunikační, manažerské a prezentační dovednosti
 • Marketing, prodej a obchod
 • Rozvoj osobních dovedností

Zakázkové vzdělávání:

 • Připravujeme podle představ a zadání klienta
 • Respektujeme firemní kulturu klienta

Panorama I.L.A., s.r.o.

tř. Svobody 31, 77200 OLOMOUC
587 420 301 * 608 905 580
panoramaila@pa­noramaila.cz
www.panoramaila.cz

Pobočky: OLOMOUC, BRNO
Rok vzniku: 2003
Certifikáty: ISO certifikát
Počet lektorů: 68

Profil společnosti

Naše společnost Panorama I.L.A., s. r. o. Olomouc, se zabývá především na míru šitou jazykovou výukou pro firemní zákazníky, včetně odborných jazykových kurzů v oblasti techniky, personalistiky, finančnictví ad. Poskytuje také školení v českém nebo anglickém jazyce v oblasti měkkých dovedností, manažerských, prodejních, administrativních, prezentačních, marketingových a komunikačních dovedností, IT a systému kvality. Dále zajišťuje překlady a tlumočení standardního, odborného, technického či obchodního charakteru.

Spolupracujeme s více než 60 lektory a 200 překladateli, kteří musí projít přísným pětistupňovým výběrovým řízením.

Informace o produktech a službách

 • Jazykové kurzy, překlady, tlumočení
  • Angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština, čínština a jiné
  • Angličtina v práci, obchodní a odborná angličtina
  • Angličtina pro specifické účely
  • Přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC)
  • Čeština pro cizince
  • Kurzy dalších jazyků
 • Školení měkkých dovedností na míru v českém nebo anglickém jazyce
  • Komunikační dovednosti
  • Prezentační dovednosti
  • Manažerské dovednosti

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, 664 07 Pozořice
pobočka: Vítězné náměstí 2/577, Praha 6
220 561 778 * 603 711 594
sarka.pojerova@shi­ne.cz * www.shine.cz

 • Projektovou kulturu rozvíjíme již od roku 1996
 • Zvyšujeme klíčové kompetence manažerů
 • Učíme jen to, co máme z praxe ověřeno
 • Naučíme, jak správně řídit projekty

Profil společnosti

Jsme špičková česká poradenská společnost specializovaná na rozvoj projektové kultury, klíčových kompetencí manažerů a přípravu k mezinárodní certifikaci projektových manažerů. Již 15 let realizujeme množství projektů v různých organizacích. Úspěšně jsme připravili stovky manažerů k mezinárodní certifikaci.
Důvody, proč zvolit SHINE:

 • Naše špičkové interaktivní programy komplexně posilují klíčové kompetence manažerů
 • Projektovou kulturu rozvíjíme i formou poradenství jednotlivým projektům či celému portfoliu
 • Trénujeme pouze teorii ověřenou praxí. Naše kurzy vás připraví na řešení zcela konkrétních situací
 • Zkušení konzultanti a lektoři jsou certifikováni na úrovních IPMA Level A, B či PMP®

Informace o produktech a službách

Poradenství v oblasti projektového řízení:

 • Rozvoj kompetencí managementu
 • Ladění metodik řízení projektů
 • Vybudování projektové kanceláře
 • Nastavení projektových portfolií
 • Vlastní účinná metodika řízení projektů RVV

Vzdělávání:

 • Efektivní řízení projektů
 • Pokročilé techniky projektového řízení
 • Strategické projektové řízení
 • Techniky vedení projektu
 • Vedení projektových týmů
 • Příprava k certifikaci projektových manažerů podle IPMA
 • PMC/CAPM Exam Preparation

Centrum andragogiky, s.r.o.

Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové
491 616 700 * 774 695 281
info@centruman­dragogiky.cz
www.centruman­dragogiky.cz

Pobočky: Praha, Nymburk, Hustopeče
Datum registrace: 14. 2. 2006
Certifikáty: ISO 9001: 2008, Qfor
Členství: AOK, AIVD, AMSP ČR, ČMA, ČSRLZ, Klub personalistů, SČOK, SPAD ČR ad.

Profil společnosti

 • Komplexní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů včetně souvisejícího poradenství
 • Diagnostika, identifikace vzdělávacích potřeb a měření vzdělávání
 • Návrh a realizace vzdělávacích řešení na míru
 • Zefektivňování činnosti firem a organizací
 • Management kvality a optimalizace procesů

Ocenění: V roce 2010 jsme úspěšně absolvovali audit kvality Qfor – ClientScan.
Dále jsme již 3× za sebou na základě provedeného etického auditu získali titul Podnik FAIR PLAY, udělovaný Etickým Fórem ČR.
V neposlední řadě též náležíme k deseti nejlepším firmám v Královéhradeckém kraji v rámci soutěže FIRMA ROKU 2010.

Informace o produktech a službách

 • GLOBAL SKILLS harmonické propojení Hard a Soft Skills – systematické vzdělávání
 • Holistický management, personální poradenství
 • Optimalizace procesů, minimalizace plýtvání, procesní komunikace, kvalita, zlepšování
 • Etika, loajalita, CSR, 50+ a slaďování pracovního a soukromého života
 • Zvyšování motivace a loajality jednotlivců i celých týmů v organizaci
 • Projekty ESF: dotační audit, zpracování projektů, dotační management

Reference: Česká rafinérská, ČT, ČSA, ČEZ, Univerzita Pardubice, HP, IBM ČR, OZP, Paramo, Institut státní správy, McDonald's ČR, SPAD ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Unipetrol, Pražská teplárenská ad.


Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Kolejní 2a, 160 00 Praha 6
733 625 884
info@muvs.cvut.cz * www.muvs.cvut.cz

Rok vzniku: 1992
Členství: CAMBAS, ČMA, Klub personalistů, IGIP
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 50

Profil společnosti

MÚVS poskytuje výuku v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízí výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání, určené zejména pro absolventy českých vysokých škol, prováděné formou studia při zaměstnání.

Hlavními oblastmi vzdělávání jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika a jazyková příprava. MÚVS spolupracuje nejen s fakultami ČVUT v Praze, ale i s českými a zahraničními vysokými školami, průmyslovými podniky, institucemi státní správy a významnými českými i zahraničními experty.

Informace o produktech a službách

 • Executive MBA
 • Specifický trénink pro kouče
 • Kurzy pro firmy
 • Jazykové kurzy
 • Bakalářské ekonomicko-manažerské studium v programu Ekonomika a management
 • Bakalářské pedagogické studium v programu Specializace v pedagogice
 • Magisterské navazující ekonomicko-manažerské studium v programech:
  • Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu
  • Řízení rozvojových projektů
 • Doktorské studium v programech:
  • Kvantitativní metody v ekonomii
  • Historie techniky

Threshold Training Associates s.r.o.

Wassermannova 1039, 152 00 Praha 5
251 001 291 * 724 100 689
office@threshold.cz * www.threshold.cz

Působnost: Celá ČR, od roku 1995
Členství: ACERT, zkušební centrum zkoušek Pearson a TOEIC, partnerská instituce „British Council“ při přípravě na cambridgeské zkoušky

Profil společnosti

TTA se specializuje na výuku všeobecného, obchodního i profesního jazyka ve firmách i velkých organizacích po celé ČR i v SR. Kromě jazykové výuky a její administrativy poskytuje metodickou podporu a podílí se na rozvoji koncepcí jazykového vzdělávání klientů.
TTA poskytuje garanci postupu o znalostní úroveň za dané období a připravuje své studenty k mezinárodně uznávaným zkouškám z AJ, NJ, RJ, ŠpJ a FrJ se zárukou jejich složení. Pro své klienty zajišťuje TTA kurzy v zahraničí. V roce 2011 TTA zaměstnávala asi 160 lektorů a odučila zhruba 48 000 hodin.
TTA je členem Asociace certifikovaných jazykových škol ACERT, která je přidruženým členem Evropské asociace pro kvalitu jazykových služeb EAQUALS.

Informace o produktech a službách

 • Komplexní firemní výuka a administrativní podpora
 • Všeobecně zaměřené kurzy, obchodní jazyk, profesně zaměřený jazyk
 • Příprava k mezinárodním zkouškám
 • Kurzy soft skills v angličtině
 • Kurzy „šité na míru“ dle potřeb zákazníka
 • Jazykové kurzy v zahraničí, především pro střední a vyšší management (VB, Irsko, Malta, USA, Německo, Francie, Španělsko, Itálie ad.)
 • E-learning, výuka přes Skype
 • Kurzy pro veřejnost

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.

Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
261 307 177
skoleni.hp@hp.com * www.hp.cz/skoleni

Pobočky: Bratislava, Praha
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: AIVD ČR

Profil společnosti

Společnost Hewlett-Packard založila své vzdělávací služby na pilířích zkušenosti, obsahu, inovace a kvalitní prezentace. Třicetileté zkušenosti s poskytováním komplexních výukových programů po celém světě jsou zárukou kvality v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce více než 210 technických a 40 soft-skills kurzů pro manažery i technický personál. Kromě uzavřených školení vedených zkušenými lektory vytváří také vzdělávací programy šité na míru vašim podnikovým a vzdělávacím potřebám.

Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních autorit Prometric a Pearson VUE (HP, ITIL, VMware, Microsoft, Oracle, …).

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky školení a služeb

 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • HP-UX, Linux, OpenVMS
 • HP ProLiant, HP BladeSystem
 • HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
 • HP Networking
 • VMware, Data Center, SOA
 • Bezpečnost IT, EDS – IMDS
 • ACADEMY hp Smart Skills

Další služby

 • Zakázková školení a vzdělávací programy šité na míru
 • Individuální koučink a profesionální HR poradenství
 • Teambuildingové programy
 • Certifikace, E-learning, pronájmy učeben

Team Training, spol. s r. o.

Tyršova 997, 686 03 Staré Město
572 541 737 * 603 437 431

teamtraining@te­amtraining.cz
www.teamtraining.cz

Rok vzniku: 1991; člen Team Training Int.
Certifikáty: MQ training, Koučink
Počet lektorů: 12
Reference: Akzo Nobel Coatings CZ, Česká spořitelna, DELIKOMAT, IMPROMAT CZ, UniCredit Leasing CZ

Profil společnosti

Vytváříme programy „ušité na míru“. Klademe důraz na to, aby se dovednosti a postoje zaměstnanců ihned uplatnily v praxi a podpořily dosažení podnikových cílů. Následnými aktivitami – workshopy, koučinkem, e-learningem a webinary – zesilujeme praktické využití naučeného. Lektoři mají vlastní zkušenosti s řízením týmů i prodejem.

Oblasti působnosti:

 • Komplexní programy a kurzy managementu a leadershipu
 • Rozvoj osobnosti, „měkkých dovedností“, prodejních dovedností; koučink jednotlivců i týmů

Cílová skupina:

 • Top a nižší management
 • Obchodníci, servis a administrativa

Informace o produktech a službách

 • Komplexní manažerské programy
 • Rozvoj osobnosti
 • MQ training (certifikovaný kurz rozvoje mentality, harmonizace osobního a profesního života)
 • Profesionální obchodní dovednosti (konzultativní prodej)
 • Řízení financí v podniku (simulační hry pro obchodní, výrobní a servisní organizace)

Poradenství

 • Talent management (výběr a rozvoj talentů)
 • Osobnostní rozvoj (Development Centre)
 • Tvorba a evaluace vzdělávacích programů
 • Metodika a dovednosti pro výběr zaměstnanců

Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
amos.chrudim@iol.cz * www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil společnosti

1991–2012: 21 let na společné cestě vzdělávání dospělých

Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace.

Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených outdoorových programů.

Informace o produktech a službách

Nabízené služby:

Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálního řízení
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP s akreditací MŠMT
 • Interní auditor Integrovaného systému řízení (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažerské dovednosti a komunikace

I.C.Progress s.r.o.

Horníkova 2063/30, 628 00 Brno
775 272 958 * 608 022 236
info@icprogress.cz * www.icprogress.cz

ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁŘE

 • Soft skills
 • Kapitálový trh
 • Daně a účetnictví

Profil společnosti

Jsme dynamická společnost v oblasti školení a ekonomických služeb. Pro naše zákazníky implementujeme na zakázku vytvořená školení se zaměřením na finance a účetnictví a na manažerské, obchodní a prezentační dovednosti. Součástí vzdělávací sekce jsou však i otevřené kurzy v rámci výše uvedených oblastí. Společnost I.C. Progress zároveň zajišťuje kompletní podporu při řízení chodu společnosti. Poskytujeme poradenství ve všech oblastech řízení podniku, od personalistiky přes ekonomiku až po řízení rozvoje podniku.

PORADENSTVÍ

 • Personální služby
 • Ekonomické služby

Informace o produktech a službách

Vybraná témata školení:

 • Obchodní dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Vedení týmu
 • Finance – Basic
 • Kapitálový trh
 • Měnové deriváty v praxi
 • Úrokové deriváty v praxi
 • DPH v účetnictví podnikatelských subjektů
 • Finanční leasing z účetního a daňového hlediska
 • Účetní závěrka
 • Finanční řízení
 • Financování MSP

VIVIA s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 51, 150 00 Praha 5
724 085 002
info@vivia.cz * www.vivia.cz

Reference:
ČS, sanofi-aventis, sAutoleasing, ČSOB, OTTO Blanc Impulzy ad.

Profil společnosti

VIVIA s.r.o. se specializuje na netradiční efektivní formy vzdělávání a originální programy pro firmy v oblasti osobního rozvoje. Organizuje firemní kurzy a setkání v ČR i v zahraničí.

VIVIA s.r.o. klade důraz na charismatické a originální lektory, prožitkové metody výuky, perfektní organizační servis a individuální přístup ke klientům.

Kurzy jsou pořádány pro malé skupiny účastníků (6 – 12 osob) pro zachování interaktivity, osobního přístupu a učení prožitkem s co největším efektem.

Oblasti působnosti
Kurzy v oblasti rozvoje komunikace, manažerů a lídrů, osobního rozvoje a rozvoje týmů.

Informace o produktech a službách

Rozvoj lídrů:
Vnitřní leadership, Ženský leadership, Dynamický leadership (Business & Dance Fusion)

Rozvoj komunikace:
Autentický a přesvědčivý projev, Rétorika a charisma mluveného projevu, Tajemství řeči těla, Tvůrčí psaní v businessu

Rozvoj týmů:
Teamspirit, Alternativní osobnostní poker

Osobní rozvoj:
Typologie osobnosti, Emoční inteligence, Budování profesionálního image, Kreativita, Work-life balance, Ženské konstelace


Bohemia Training Institute s.r.o.

Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň
602 261 197
info@bti-plzen.cz * www.bti-plzen.cz

 • Národní síť vzdělávacích institucí
 • Široké spektrum vzdělávacích produktů a služeb z různých oblastí
 • Programy přizpůsobené konkrétním potřebám klienta

Profil společnosti

Bohemia Training Institute, s. r. o., je vzdělávací a poradenská společnost založená především na dlouhodobé spolupráci významných univerzitních pracovišť, předních odborníků z praxe, soukromých vysokých škol a dalších subjektů s cílem poskytnout svým klientům vždy unikátní a perspektivní řešení vázané na konkrétní cíle a podmínky.

Tým lektorů, konzultantů, tutorů, koučů, projektových manažerů a vývojářů BTI má dlouhodobé zkušenosti s rozvojem zaměstnanců průmyslových podniků a jejich klastrů, IT společností, institucí státní správy, hotelů a různých typů škol. Ve své práci vždy sleduje a propojuje moderní poznatky a metody s praktickými potřebami a požadavky svých klientů.

Informace o produktech a službách

Klíčové oblasti aktivit BTI:

 • Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců
 • Poradenství v oblasti HR, inovace systémů
 • Certifikátové programy, rekvalifikace
 • E-learning
 • Softwarová podpora hodnocení a rozvoje zaměstnanců
 • Manažerský koučink
 • Teambuilding a zážitkové firemní akce

Výběr z nabídky oblastí kurzů:
Manažerské dovednosti, ekonomika a finance, strojírenství, hotelnictví, logistika, ICT, obchodní dovednosti, právo, personalistika, jazyky, povinná školení ad.


Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Technologická 372/2, 708 00 Ostrava
597 305 860 * 605 214 849
info@smrov.cz * www.smrov.cz

Rok vzniku: 1995
Členství: AIVD
Počet lektorů/koučů interních: 12
Reference: Zentiva Hlohovec, Dopravní vzdělávací institut, ČD Telematica, Lanex Bolatice

Profil společnosti

Škola manažerského rozvoje, s. r. o., je česká soukromá vzdělávací a konzultační společnost postavená na znalostech a zkušenostech získaných manažerskou, podnikatelskou a poradenskou praxí v ČR i v zahraničí. Je vzdělávací institucí akreditovanou MPSV a MŠMT a agenturou práce. Působnost ŠMR je celorepubliková i zahraniční (zejména Slovenská republika).

Oblast působnosti:

 • Manažerské a firemní vzdělávání
 • Vzdělávání pomáhajících profesionálů
 • Koučink (manažerský, systemický)
 • Psychoterapie a hypnóza

Informace o produktech a službách

Vzdělávací rozvojové programy:

 • Zpracování na míru na základě analýzy vzdělávacích potřeb
 • Nabídka otevřených kurzů (soft skills, manažerské dovednosti, koučink v praxi atd.)
 • Realizace vlastních komplexních projektů

Individuální rozvojové aktivity:

 • Koučink (manažerský, systemický, kariérový)
 • Psychoterapie a hypnóza

Programy akreditované MŠMT a MPSV:

 • Rekvalifikace (manažer pro střední a vyšší úroveň řízení)
 • Systemická komunikace s klientem
 • Osobní personalistika – koučink ve školách

Outward Bound – Česká cesta s.r.o.

Jaromírova 51, 128 00 Praha 2
224 941 394 * 777 764 149
info@ceskacesta.cz * www.ceskacesta.cz

Členství: AIVD
Certifikát: Qfor (od ledna 2012)
Reference: ČEZ, ČSOB, ESSOX, Magna Cartech, KSM castings, RWE ad.

Profil společnosti

Společnost Outward Bound – Česká cesta se již 19 let zabývá rozvojem lidí, firemních týmů i celých firem. Hlavními oblastmi jsou komunikace, vedení lidí, vedení projektů, obchodní dovednosti. Konkrétní témata kurzů a jejich obsahové zpracování připravujeme v těsné spolupráci se zadavatelem individuálně pro každou skupinu.

Pro jednotlivce organizujeme veřejné kurzy.

Pracujeme v celé ČR, na Slovensku, v Evropě (v českém a anglickém jazyce).

Naším cílem je dosažení maximálního účinku vzdělávacích akcí.

Informace o produktech a službách

Klíčovými prvky našeho přístupu jsou herní a modelové situace, simulace, reálné projekty a úkoly, leadership expedice, zpětná vazba, videotrénink, divadlo fórum, psychodiagnostické nástroje, zážitková pedagogika.

Rádi pro vás zajistíme náročnější konference či klientská setkání a stejně tak teambuildingové akce. Od programového návrhu až po realizaci.

Česká cesta znamená komplexní přístup v práci s lidskými zdroji vaší společnosti.


ProMG, s.r.o.

Fibichova 2, 779 00 Olomouc
775 314 354–5
info@promg.cz * www.promg.cz

Rok vzniku: 2005
Působnost: ČR, SK, PL
Specializace: poradenství v oblasti automotive (lektoři vyškolení zahraničními lektory), chemie a krmiva

Profil společnosti

Process Management Group (ProMG) je tým vysoce kvalifikovaných pracovníků s osobními certifikáty (Auditor IRCA – Mezinárodní registr certifikovaných auditorů, IRCA QMS, EMS a BOZP), auditor ISO/TS 16949, Hodnotitel EFQM (Evropský Model Podnikatelské Excellence), Trenér managementu, Hodnotitel SQAS, GMP+, ISCC.

Neustálé zvyšování odbornosti a týmová spolupráce jsou zárukou vysoké kvality námi nabízených služeb a aplikace moderních trendů ve všech oblastech naší činnosti.

Podnikové poradenství je zaměřené na obory
automotive, chemický průmysl a krmiva.

Informace o produktech a službách

Zavádění požadavků systémových norem dle:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SQAS, GMP+, HACCP, BRC, ISO 22000, ISO/TS 16949:2002, ISCC

Projekty pro zlepšování výkonnosti firem:
Model Excellence, Benchmarking, Procesní management, Řízení lidských zdrojů, Marketingové poradenství, Finanční management, Organizace a řízení firmy, Logistický audit, Údržba zařízení, Teorie Omezení (TOC)

Vzdělávání:
Interní auditoři, FMEA, SPC, APQP, PPAP, KAIZEN, Štíhlá výroba, GMP+, ISCC – kurzy realizujeme jako zakázkové a otevřené

Zpracování žádostí o dotaci


Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
493 331 111 * 493 331 108
studijnipdf@uhk.cz * www.uhk.cz/pdf

Profil společnosti

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové má v současné době vybudovanou pevnou pozici mezi ostatními fakultami vysokých škol v České republice. Posláním fakulty je vzdělávání podle akreditovaných učitelských i neučitelských studijních programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor.

Fakulta nabízí uchazečům také velké množství oborů celoživotního vzdělávání.

Informace o produktech a službách

Výběr ze studijních oborů:

 • Učitelství pro 1., pro 2. stupeň ZŠ, pro SŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství praktického vyučování
 • Filologie (AJ, NJ, RJ, FJ)
 • Vychovatelství
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Sociální patologie, sociální komunikace
 • Textilní tvorba, grafická tvorba-multimédia
 • Jazyková a literární kultura
 • Náboženská výchova
 • Sbormistrovství chrámové hudby
 • Bezpečnost práce v nevýrobní sféře

GOPAS, a.s., Počítačová škola

Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
234 064 100 * fax: 234 064 949
info@gopas.cz * www.gopas.cz

Největší počítačová škola v ČR a SR
Pobočky: Praha, Brno, Bratislava
Více než 30 000 studentů ročně
Autorizace: Microsoft, Apple, Oracle a další
Certifikát: ISO 9001

Profil společnosti

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií v ČR i SR.
Nabízí více než 1400 druhů kurzů, od školení pro uživatele aplikací a IT specialisty až po kurzy manažerské.

Výuka je vedena zkušenými a certifikovanými lektory s odbornými znalostmi a prezentačními dovednostmi.
Kurzy probíhají v našich moderně vybavených učebnách nebo přímo u zákazníka s možností využití naší mobilní učebny.

Kvalita poskytovaných školení a spokojenost zákazníka jsou prioritou Počítačové školy Gopas.

Informace o produktech a službách

 • Školení pro IT specialisty a uživatele aplikací
 • Manažerské kurzy
 • Certifikační testy Prometric, Pearson VUE, MOS, ECDL
 • Přípravné selftesty
 • E-learning

Výběr z nabídky oblastí školení

 • Kancelářské programy
 • Aplikační a serverové služby
 • Operační systémy
 • Programování
 • Databáze
 • Podniková řešení

PROFI-MEN, v.o.s., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Komenského 240, 500 03 Hradec Králové
495 512 582 * 608 114 770
kurzy@profimen.cz * www.profimen.cz

Vznik: 1994
Členství: PMF (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), Hospodářská komora, AMSP,
Počet lektorů: 4+10/ zaměstnanců: 7

Profil společnosti

Jsme personálně poradenská a vzdělávací společnost. Zkrácený název PROFI-MEN vychází z názvu PROFI MANAGEMENT. Společnost jsme založili v srpnu 1994 s cílem poskytovat komplexní podporu v celém rozsahu řízení lidských zdrojů, včetně vzdělávání, přípravy a tréninku zaměstnanců firem a společností z podnikatelské i nepodnikatel­ské sféry.

Oblasti působnosti:

 • Personální a organizační audity
 • Tvorba systémů hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců (na míru)
 • Výběr manažerů a specialistů všech profesí
 • Budování a rozvoj personálních útvarů

Informace o produktech a službách

 • Kurzy v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností, procesního a projektového řízení, prodejních dovedností ad.
 • Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců na míru pro potřeby zadavatele
 • Hodnocení 360° ZV a podpora klíčových zaměstnanců
 • Personální a organizační audit
 • Optimalizace organizační struktury
 • Identifikace vzdělávacích potřeb
 • Programy adaptace a kariérního růstu
 • Plánování lidských zdrojů
 • Redesign popisů pracovních pozic
 • Budování a rozvoj firemní kultury
 • Komplexní psychodiagnostika

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
577 220 095 * 603 146 964
profima@profima.cz * www.profima.cz

Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF, AIVD ČR, AMSP

Profil společnosti

Jsme úspěšná česká vzdělávací a poradenská společnost akreditovaná MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR s dlouholetou působností na českém trhu. Poskytujeme klientům profesionální služby a maximálně zohledňujeme jejich individuální potřeby a cíle společnosti. Hledáme praktická řešení přímo pro potřeby klienta, tak abychom ze slabých stránek vytvořili stránky silné. Spolupracujeme s vysoce graduovanými odborníky a lektory z celé České republiky i zahraničí.

Našimi významnými klienty jsou Barum Continental, spol. s r. o., ContiTrade Services, s. r. o., Pipelife Czech, s. r. o., MIELE, spol. s r.o., a další společnosti.

Informace o produktech a službách

 • Odborné poradenství v oblastech průmyslového inženýrství, procesního řízení a personalistiky
 • Rozvojové vzdělávací programy a kurzy
 • Tvorba, realizace a řízení grantových projektů
 • Vzdělávání v sociální oblasti
 • Personální audity
 • Personální poradenství
 • Služby personální agentury
 • Mystery shopping
 • Koučing a optimalizace obchodních sítí
 • Vzdělávání veřejné správy

Glossa – škola jazyků

Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
224 219 484
info@glossa.cz * www.glossa.cz

S námi se domluvíte!
Certifikáty: Certifikát kvality ISO 9001: 2008, britská akreditace City&Guilds
Členství: asociace ACERT

Profil společnosti

Slovo γλώσσα (Glossa) znamená v klasické řečtině jazyk, řeč. Již název Glossa – škola jazyků se snaží zdůraznit naši hlavní misi: výuku jazyků pro praktické využití v konkrétních životních situacích. Zaujímáme stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími společnostmi, které se v ČR věnují výuce cizích jazyků. Nabízíme široké spektrum možností jazykového vzdělávání v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázkových projektů pro firmy a instituce. Naučit se cizí jazyk znamená nastoupit nesnadnou dlouhou cestu, která vlastně nikdy nekončí. I naši práci proto chápeme jako cestu, jako nikdy nekončící rozvojový proces. Pokud se na tuto cestu s námi vydáte, otevřou se vám nové obzory a životní perspektivy. Glossa – škola jazyků chce být na této cestě dobrým průvodcem.

Informace o produktech a službách

 • Kvalitní a dostupné kurzy pro více než 2500 studentů ročně
 • Zakázkové jazykové vzdělávání pro firmy a instituce od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty
 • Komplexní služby – řízení kvality, zákaznický servis, on-line administrativní podpora
 • Privátní výuka na míru
 • Pro veřejnost více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře dostupných místech v Praze
 • Pomaturitní studium s britským certifikátem
 • Mezinárodní jazykové zkoušky – akreditované zkušební centrum

Počítačová služba s.r.o.

Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc
585 226 388
recepce@poc-sluzba.cz * www.centrum-vzdelavani.cz

Počet poboček: 16 (Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj)
Certifikáty: ISO 9001: 2001, FECBOP, Akreditované testovací středisko ECDL
Členství: AIVD, člen HK
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 35/160

Profil společnosti

Naše firma se zaměřuje na vzdělávání dospělých formou rekvalifikačních kurzů (více než 250 akreditací z MŠMT, MPSV a MV ČR) i firemního vzdělávání a na realizaci, administraci a řízení projektů s finanční podporou ESF. Máme bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek – např. realizace zakázkového školení pro zaměstnance Krajského úřadu Olomouckého kraje, pracovníků obecních úřadů po celé ČR v rámci zakázky pro MV ČR (CZECH POINT). Pobočky: Olomouc, Brno, Zlín, Jeseník, Šumperk, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí, Hranice, Kroměříž, Vsetín a další. Našim klientům nabízíme přípravné kurzy a testování ECDL, pronájem učeben ve 3 krajích a konferenční servis.

Informace o produktech a službách

Nabízíme:

 • Vzdělávání pro veřejnost
 • Zakázkové kurzy
 • Rekvalifikační kurzy
 • Kurzy pro veřejnou správu
 • Firemní školení

Kurzy podle obsahu:

 • Počítačové kurzy (Microsoft, ECDL ad.)
 • Manažerské kurzy
 • Ekonomické kurzy
 • Profesní rekvalifikace
 • Administrativní kurzy

Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány u MŠMT nebo MPSV ČR.


Gradua-CEGOS, s.r.o.

Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
226 006 300
gradua@gradua.cz * www.gradua.cz

Pobočky: Brno, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice
Rok vzniku: 1997
Certifikáty: ISO 9001
Členství: PMF (ČSRLZ)
Počet zaměstnanců: 33

Profil společnosti

Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská společnost s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi.

Od roku 1997 jsme součástí skupiny Cegos, největší evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým dosahem.

Tato spolupráce přináší následující výhody:

 • Vysokou kvalitu – více než 80leté mezinárodní zkušenosti
 • Znalost Vašich potřeb – přes 20 000 firemních klientů ročně
 • Odbornost a inovace – síť více než 1000 konzultantů
 • Blízkost – činnost v 29 zemích

Informace o produktech a službách

 • Rekvalifikace
 • Otevřené kurzy
 • E-Learning Solutions by Cegos
 • Profesní vzdělávání
 • Příprava k certifikacím a zkouškám
 • Certifikace osob
 • Zakázkové firemní vzdělávání
 • Global Learning by Cegos
 • Poradenství ve vzdělávání
 • Cegos Consulting

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vzdělávání a poradenství s vazbou na lidské zdroje.


Dynargie, s.r.o.

Šumavská 5, 120 00 Praha 2
222 516 550 * fax: 222 519 292
info.cz@dynar­gie.com * www.dynargie.cz

Rok vzniku: 1982, v ČR od roku 1993
Certifikáty: MŠMT akreditace na kurz Manažer
Členství: AmCham, ČSRLZ
Reference: Siemens, LBBW, Beiersdorf, Esab

Profil společnosti

Posláním společnosti Dynargie je pomoci porozumět a aktivně využívat „lidskou stránku podnikání“ pro tvorbu měřitelných konkurenčních výhod a trvalý růst podnikatelských výsledků.
Tohoto cíle s námi už více než 20 let dosahují stovky úspěšných společností v 14 zemích Evropy, Ameriky a Asie.

Nabízíme veřejné kurzy, vnitrofiremní školení či individuální koučink a konzultace, to vše Vám rádi připravíme na míru dle Vašich potřeb.

Informace o produktech a službách

Manažerský trénink:
Vedení lidí, Vedení porad, Stakeholder management, Vyjednávání, Strategické řízení, Projektový management.
Obchodní trénink:
Prodejní dovednosti, Komunikace se zákazníkem, Telefonní komunikace.
Sebeřízení:
Time management, Stress management, Zvládání konfliktů, Etiketa, Work life balance.
Komunikace a týmová spolupráce:
Týmová spolupráce, Interkulturní komunikace, Techniky tvůrčí práce, Motivace týmu.
Kompletní seznam kurzů naleznete na našich webových stránkách v sekci Hlavní aktivity.


POTIFOB, s.r.o.

Adyho 43, 900 45 Malinovo, Slovenská republika
+421/2/45 241 000 * +421/949 218 061
ondekova@poti­fob.com * www.potifob.cz

Počet poboček: 3
Rok vzniku: 2009
Certifikáty: ISO 9001: 2008, Akreditace MŠ SR
Členství: SPŘ, SPPR, PMA, PMI, BPUG
počet lektorů/zaměs­tnanců: 7/10

Profil společnosti

Jsme mezinárodní vzdělávací a poradenská společnost specializovaná na oblast projektového a programového řízení. Poskytujeme školení i poradenství s využitím moderních globálních standardů, metodik a nejlepších praktik (PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, P3O, MoV, TOC ad.).

Jsme vedoucí poskytovatel akreditovaných certifikačních kurzů PRINCE2 na českém i slovenském trhu, jakož i školení podle standardů MoV, MSP, P3O a PMI.
Nabízíme také pečlivě sestavenou paletu dalších školení v této oblasti.

Více informací najdete na www.potifob.cz.

Informace o produktech a službách

Kurzy projektového řízení

 • PRINCE2, PMI, IPMA

Kurzy programového řízení a řízení portfolií

 • MSP, P3O

Kurzy řízení hodnoty

 • MoV

Jiné

 • Komunikační dovednosti pro vedení projektů
 • Školení koučinku pro vedení projektů
 • ITIL, MoR, TOC, Kritický řetěz

Poradenství a koučink v oblasti projektového a programového ří­zení


TOP LEARNING - soukromá instituce pro vzdělání a osobnostní rozvoj

Nádražní 1666, 397 01 Písek
606 581 441
info@top-learning.cz * www.top-learning.cz

Rok vzniku: 1996
Počet lektorů: 10

Profil společnosti

Naše společnost, za kterou stojí více než 15 let práce pro firmy, úřady i soukromou klientelu, se zabývá z velké části jazykovou výukou (AJ. NJ), výrobou metodik a metodických materiálů, zejména pro nižší stupně pokročilosti. Do výuky zapojujeme své velké pedagogické zkušenosti a hluboké znalosti lidské psychiky.

Druhou velkou oblastí naší působnosti je komplexní péče o osobnost formou:

 • Kurzů, harmonizačních pobytů
 • Koučinku
 • Grafologických rozborů
 • Tréninkových programů pro tělo, mysl i mozek

Informace o produktech a službách

 • Harmonizační programy Body and Brain
 • Kurzy sebeřízení pro manažery
 • Individuální péče v rámci sebepoznání a v těžkých životních situacích
 • Jazykové kurzy
 • Metodické kurzy
 • Výroba metodických a výukových materiálů

Program JAK PŘEŽÍT SVOU PRÁCI

 • Komplexní, zhruba roční harmonizační program, který je diskrétně ušitý každému na míru a realizuje se v rámci kolektivních víkendových pobytů i individuálně, za pomoci koučinku, osobní trenérky apod.

Vzdělávání a poradenství