Katalog Edumenu 2011 - Vzdělávání a poradenství
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
kancelar@aivd.cz, www.aivd.cz

Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Profil společnosti

Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT.

Informace o produktech a službách

Organizujeme odborné kurzy:

 • Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých
 • Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých
 • Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.

Již od roku 1995 nepřetržitě organizujeme Týdny vzdělávání dospělých, studijní cesty, konference, semináře či workshopy.

Koncepčně, obsahově a finančně se podílíme na vydávání odborného časopisu Andragogika. Vydáváme vlastní odborné publikace týkající se vzdělávání dospělých. Provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz.


Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Konviktská 24, 110 00 Praha 1
224 247 011, 608 579 570
podatelna@ustav­prava.cz, www.ustavprava.cz

Centrála: Praha
Rok vzniku: 2005
Certifikát: ISO 9001:2008
Členství: AIVD

Profil společnosti

Ústav práva a právní vědy, o.p.s., pro vás připravuje kvalitní manažerské vzdělávání v podobě profesních programů MBA.

Jako první jsme v roce 2005 začali nabízet programy MBA zaměřené na právní disciplíny, jejichž studium probíhalo a probíhá výlučně v českém jazyce.

K těmto specializacím (MBA Commercial Law a MBA Public Law) v roce 2010 přibyla MBA zaměřená na PR (MBA PR) a také odnož MBA orientovaná na Řízení lidských zdrojů a personální management. Aktuálně otevíráme nový program Executive MBA – Leadership.

Informace o produktech a službách

Studijní programy

 • MBA Commercial Law
 • MBA Public Law
 • MBA PR
 • MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
 • Executive MBA Leadership

Výhody našeho studia

 • V českém jazyce
 • Dva semestry
 • Distančně

Glossa – škola jazyků

Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
224 219 484
info@glossa.cz, www.glossa.cz

S námi se domluvíte!
Certifikát kvality ISO 9001:2008, britská akreditace City&Guilds, člen asociace ACERT

Profil společnosti

Slovo γλώσσα (Glossa) znamená v klasické řečtině jazyk, řeč. Již název Glossa – škola jazyků se snaží zdůraznit naši hlavní misi: výuku jazyků pro praktické využití v konkrétních životních situacích. Zaujímáme stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími společnostmi, které se v ČR věnují výuce cizích jazyků. Nabízíme široké spektrum možností jazykového vzdělávání v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázkových projektů pro firmy a instituce. Naučit se cizí jazyk znamená nastoupit nesnadnou dlouhou cestu, která vlastně nikdy nekončí. I naši práci proto chápeme jako cestu, jako nikdy nekončící rozvojový proces. Pokud se na tuto cestu s námi vydáte, otevřou se vám nové obzory a životní perspektivy. Glossa – škola jazyků chce být na této cestě dobrým průvodcem.

Informace o produktech a službách

 • Kvalitní a dostupné kurzy pro více než 2500 studentů ročně
 • Zakázkové jazykové vzdělávání pro firmy a instituce od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty
 • Komplexní služby – řízení kvality, zákaznický servis, on-line administrativní podpora
 • Privátní výuka na míru
 • Pro veřejnost více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře dostupných místech v Praze
 • Pomaturitní studium s britským certifikátem
 • Mezinárodní jazykové zkoušky – akreditované zkušební centrum

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2
222 560 073, fax 224 232 353
info@csrlz.cz, www.lidske-zdroje.org

Profil společnosti

Jsme profesní nezisková organizace. Od roku 1993 sdružujeme zájemce o rozvoj jednotlivce, týmu a organizace, a to z řad odborníků i veřejnosti. Rozvoj chápeme jako významný faktor efektivity.

Jsme řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA). Spolupracujeme s personalisty a manažery na všech úrovních, vysokými školami a studenty. Mezi naše členy se řadí 250 organizací z komerční, veřejné i neziskové sféry.

Vydáváme odborný měsíčník HR forum, který je určen pro všechny, kdo chtějí dobře vést druhé i sebe samé.

Informace o produktech a službách

Vytváříme platformu pro sdílení zkušeností

 • Pořádáme konference, exchange meetingy, kulaté stoly, chaty a webcasty

Podporujeme a usnadňujeme odborný růst

 • Připravujeme vzdělávací programy a kurzy, např. Letní HR školu

Poskytujeme informace o trendech v HR

 • Vydáváme odborný měsíčník HR forum, e-Novinky pro odbornou veřejnost, e-Zpravodaj pro novináře, provozujeme webové stránky
 • Spolupracujeme zejména se členy a předplatiteli

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
222 543 330, 775 583 697
info@sluzbyapod­nikani.cz, www.vzdelavaci­kurz.eu

Pobočky: Praha, Brno
Členství: AIVD
Akreditace: MŠMT ČR

Profil společnosti

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. je vzdělávací společnost s akreditací MŠMT ČR na pořádání vzdělávacích kurzů.
V široké nabídce najdete kurzy rekvalifikační nebo certifikované z oblastí:

 • Účetnictví, finance, daně a mzdy
 • Jazykové kurzy, IT a počítače
 • Kurzy manažerské a marketingové

Pro získání znalostí angličtiny jsou připraveny intenzivní kurzy obecné angličtiny i speciální odborné kurzy. Výuka probíhá v malých skupinkách s individuálním přístupem zkušených lektorů. Vybrat si můžete z naší připravené nabídky nebo výuku přizpůsobíme požadavkům Vaší firmy.

Informace o produktech a službách

Výběr z nabídky kurzů:

 • Základy účetnictví
 • Akreditovaný účetní
 • Souhrnný akreditovaný kurz Účetnictví a daňová evidence
 • Akreditovaný kurz Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 • Akreditovaný kurz Základy obsluhy osobního počítače
 • Administrativní pracovník/ce
 • Prezentační dovednosti (kurz v ČJ i AJ)
 • Komunikační dovednosti
 • Angličtina pro začátečníky – měsíční intenzivní kurz
 • Obchodní angličtina

Sales Manager Akademie

Gajová 4, 811 03 Bratislava
0908 736 022, www.mba-sma.sk
andrej.ferenczy@gma­il.com

Pobočky: Bratislava, Prešov, Wien, Salzburg
Rok vzniku: 1980
Členství: CERT
Počet lektorů/zaměs­tnanců: 30/25

Profil společnosti

Exekutivní program MBA je dálkové studium kombinované s prezenčními semináři, vyvinuté mezinárodně uznávanými odborníky speciálně pro zaměstnané lidi. Dvouletý studijní program ve slovenském, resp. německém jazyce (podle určeného harmonogramu) je možné začít studovat na základě individuálního zájmu a možností účastníků. Absolventi získávají akreditovaný, v EÚ uznávaný akademický titul „Master of Business Administration“, zkráceně MBA. Potenciálními zájemci jsou řídící pracovníci a nástupci vedoucích pracovníků, kteří se díky svým nadprůměrným pracovním výkonům vypracovali na vedoucí pozici a kteří si chtějí neustále prohlubovat a obohacovat své odborné vědomosti.

Informace o produktech a službách

Stručný přehled nabízených seminářů:

 • Vedení podniku
 • Úvod do podnikového hospodářství
 • Marketingový management
 • Finanční management
 • Management prodeje
 • Projektový a podnikový management
 • Management inovací
 • Management zahraničního obchodu
 • Public Affairs & Lobbing
 • Investiční a strategický management
 • Management europrojektů
 • Online marketing
 • Management restrukturalizace
 • Chování spotřebitele

Centrum andragogiky, s.r.o.

Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové
491 616 700
www.centruman­dragogiky.cz

Pobočky: Praha, Nymburk, Hustopeče
Datum registrace: 14. 2. 2006
Certifikáty: ISO 9001:2008, Qfor
Členství: AOK, AIVD, AMSP ČR, ČMA, ČSRLZ, Klub personal., SČOK, SPAD ČR

Profil společnosti

 • Komplexní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů včetně souvisejícího poradenství
 • Diagnostika, identifikace vzdělávacích potřeb a měření vzdělávání
 • Návrh a realizace vzdělávacích řešení na míru
 • Zefektivňování činnosti firem a organizací
 • Management kvality a optimalizace procesů

Ocenění: V roce 2010 jsme úspěšně absolvovali audit kvality Qfor – ClientScan.
Dále jsme již 3× za sebou na základě provedeného etického auditu získali titul Podnik FAIR PLAY, udělovaný Etickým Fórem ČR.
V neposlední řadě též náležíme k nejlepším deseti firmám v Královéhradeckém kraji v rámci soutěže FIRMA ROKU 2010.

Informace o produktech a službách

 • GLOBAL SKILLS harmonické propojení Hard a Soft Skills – systematické vzdělávání
 • Holistický management, personální poradenství
 • Optimalizace procesů, minimalizace plýtvání, procesní komunikace, kvalita, zlepšování
 • Etika, loajalita, CSR, 50+ a slaďování pracovního a soukromého života
 • Zvyšování motivace a loajality jednotlivců i celých týmů v organizaci
 • Projekty ESF: dotační audit, zpracování projektů, dotační management

Reference: Česká rafinérská, ČT, ČSA, ČEZ, Univerzita Pardubice, HP, IBM ČR, OZP, Paramo, Instit. státní správy, McDonald's ČR, SPAD ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Unipetrol, Pražská teplárenská…


Česká společnost pro jakost, o.s.

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
221 082 269
sekretariat@csq.cz, www.csq.cz

Certifikát: ISO 9001, akreditace MŠMT
Členství: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání (AIP), Rada kvality ČR

Profil společnosti

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je sdružením jednotlivců a firem, kteří se zajímají o systémy managementu kvality a příbuzné obory (např. bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdělávání, vydávání publikací, certifikace osob a certifikace systémů a výrobků. ČSJ je výhradním licenčním partnerem německého sdružení automobilového průmyslu VDA pro Českou republiku a Slovenskou republiku pro poskytování školení a zkoušek odborníkům působícím v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. ČSJ je dále národním zástupcem Evropské organizace pro kvalitu. Při ČSJ bylo v roce 2010 ustanoveno Centrum excelence, které šíří informace týkající se Modelu excelence EFQM.

Informace o produktech a službách

Hlavní oblasti zaměření kurzů

 • Systémy managementu kvality (ISO 9001, ISO/TS 16949)
 • Systémy managementu environmentu (ISO 14001)
 • Systémy managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • Systémy managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001)
 • Bezpečnost potravin (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalG.A.P.)
 • Management projektů
 • Management procesů
 • Model CAF
 • Model excelence EFQM
 • Metrologie
 • Statistické metody

Jazyková agentura RESYL® – BRAIN-friendly SCHOOL®

ČR: Šumperk, SR: Bratislava
583 250 280, 724 612 588
resyl@resyl.cz, www.resyl.cz

Výuková centra:

 • pro ČR hotel HAPPY STAR, Znojmo-Hnanice, www.hotelhappys­tar.cz
 • pro SR hotel REPISKÁ, Nízké Tatry, www.repiska.sk

Profil společnosti

Jazyková agentura RESYL® – Brain-friendly School® úspěšně působí v České republice i na Slovensku už od roku 1991. Nabízíme originální koncepci výuky. Zakládáme si na individuálním přístupu (jednu skupinu tvoří obvykle 6 až 8 osob) a na přátelské, uvolněné atmosféře rodinného typu. Dobrými a profesionálními pomocníky vám při osvojování cizího jazyka budou naši kvalifikovaní a zkušení lektoři.

Hlavní náplní naší činnosti jsou Týdenní pobytové intenzivní kurzy angličtiny a němčiny ve všech úrovních pokročilosti, cykly jsou návazné, metoda přirozeného učení. Výuka probíhá celoročně pro širokou veřejnost i firmy. Podle přání připravíme i kurzy na míru, jak formou skupinovou, tak individuální.

Informace o produktech a službách

Nezkouší se, nebifluje, a přece to jde… Systém výuky BRAIN-friendly SCHOOL® je moderní způsob výuky jazyků, který respektuje přirozené funkce mozku a tím několikanásobně urychluje celý učební proces. S cizím jazykem se sblížíte přímou cestou. Význam slov se naučíte ve větách, v kontextu příběhu, živým a zábavným způsobem. Gramatika je zpracovaná systematicky, provázaně s textem. V cizině nebo v kontaktu s cizinci poznáte další silnou stránku tohoto způsobu výuky. Učíte se totiž hovorový jazyk, který je orientovaný na typické každodenní situace, a proto se můžete okamžitě zapojit do rozhovoru. A co je důležité, budete rozumět, protože se učíte poslechem!
Reference absolventů: http://www.re­syl.cz/referen­ce.html.


Agentura ÁMOS

Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
amos.chrudim@i­ol.cz, www.agentura-amos.cz

Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR

Profil společnosti

1991–2011: 20 let na společné cestě vzdělávání dospělých

Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské dovednosti s orientací na psychologické aspekty komunikace.

Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených outdoorových programů.

Informace o produktech a službách

Nabízené služby:

Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:

 • Kvalita
 • Systémy environmentálního řízení
 • Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP s akreditací MŠMT
 • Interní auditor Integrovaného systému řízení (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
 • Manažerské dovednosti a komunikace

Anitera o.p.s.

Husova 24, 290 01 Poděbrady
602 134 686
info@anitera.cz, www.animoterapie.cz

Komplexní služby v oblasti animoterapií
Odborní lektoři s více než 10 lety praxe
Přes 70 CT týmů po celé ČR

Profil společnosti

Anitera o.p.s. poskytuje komplexní služby v oblasti animoterapií, tedy terapií za pomoci zvířat, zejména psů. Máme přes 70 týmů ve více než 100 zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízeních.

 • Animoterapeutické služby – prostřednictvím vlastní sítě absolventů a následná péče o ně.
 • Vzdělávání v oblasti animoterapie – pro všechny zúčastněné strany. Týdenní kurzy včetně zkoušek psů, indikační kurzy pro dohlížející personál i školení personálu přímo v zařízení.
 • Informační a osvětová činnost – konzultační služby, web portál, publikační činnost, podpora výzkumu a osvětové akce.

Informace o produktech a službách

 • Vstupní canisterapeutické kurzy – pro dobrovolníky i odborníky se psy (i bez), kteří se chtějí stát canisterapeuty
 • Indikační kurzy – pro personál zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízení, kteří na animoterapii dohlížejí
 • Školení personálu – přímo v zařízení či další konzultace na zakázku
 • Doškolování canisterapeutů – pravidelné doplňování vzdělání již pracujících canisterapeutů
 • Zkoušky a přezkoušení psů – pro námi certifikované týmy
 • Konzultace na míru – pro klienty nebo jejich sdružení
 • Odborné prezentace a osvětové akce

SELLI s.r.o.

Masarykova 745, 438 01 Žatec
415 710 706, 602 118 831
firma@selli.cz, www.selli.cz

Pobočka: Kralupy nad Vltavou
Rok vzniku: 1993
Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009
Členství: AIVD ČR
Počet lektorů: 17/12

Profil společnosti

Působnost

 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj
 • Středočeský kraj

Oblasti služeb:

 • realizace rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, ale i pracující osoby
 • poradenství pro nezaměstnané
 • realizace veřejných kurzů a kroužků
 • realizace firemních školení
 • realizace projektů z oblasti OP LZZ a OP VK, spolufinancovaných z fondů EU
 • školení v oblasti účetních programů

Informace o produktech a službách

Rekvalifikační kurzy

 • Obsluha osobního počítače
 • Obsluha osobního počítače s výukou AJ
 • Obsluha osobního počítače s VITHZ
 • Operátor výpočetní techniky
 • Tvorba www stránek
 • Asistent/ka manažera
 • Účetnictví a daňová evidence
 • Účetnictví s využitím výpočetní techniky
 • Skladník (DK 66–002-H)
 • Moderní hospodyně
 • Základy podnikání
 • Nespecifická rekvalifikace

Kurzy pro veřejnost


MBK Consulting, s.r.o.

Veveří 102, 616 00 Brno
533 338 333, 731 506 519
info@mbk.cz, www.mbk.cz

Působnost: celá ČR od roku 1991
Certifikát: ISO 9001 od roku 2001
Členství: RHK Brno, OHK Jihlava, Národní registr poradců
Reference: Würth, KPMG, JEMČA,…

Profil společnosti

Jsme moderní společnost se zaměřením na firemní vzdělávání a vzdělávání dospělých, zavádění a udržování systémů ISO a firemní poradenství. Máme k dispozici tým zkušených školitelů a poradců. Pružně reagujeme na potřeby stávajících a potenciálních zákazníků, portfolio našich služeb neustále rozšiřujeme.

Oblast působnosti:

 • Školení a kurzy (firemní školení na míru dle požadavků klienta, otevřené kurzy, rekvalifikace, speciální školení na objednávku)
 • Podpora firem (personální služby, řízení rizik, procesní řízení, inovátor, BOZP a PO)
 • Systémy ISO (zavádění systémů managementu, integrace systémů managementu, outsourcing)

Informace o produktech a službách

Výběr z naší nabídky kurzů a školení:
ISO 9001 a související školení – manažer kvality, představitel managementu ISO 9001, interní auditor – ISO 19011
Zdravotnictví, zkušebny, laboratoře – metrologie I, metrologie II, ISO 15189
Soft skills – manažerské dovednosti, time management, vedení a budování týmu
Komunikační a prezentační dovednosti – komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, kurz asertivity
Rozvoj a řízení organizace – řízení rizik, projektové řízení, FMEA, SWOT analýza
Obchodní a prodejní dovednosti
Zeštíhlování procesů (LEAN)
IT kurzy a zákonná školení


Vzdělávání a poradenství