Katalog Edumenu 2014 - Personální informační systémy
KS - program, spol. s r.o.

Rokytnice 153, 755 01 Vsetín
571 499 499 * fax.: 571 499 490
ksprogram@kspro­gram.cz * www.ksprogram.cz

 • Výpočet mezd pro všechny typy organizací
 • Komunikace se státní správou, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy i statistický­mi úřady
 • Komplexní podpora personalistiky a řízení lidských zdrojů
 • Podpora řízení jakosti v návaznosti na ISO 9001:2001

Profil společnosti

Společnost KS ‒ program je předním dodavatelem mzdových a personálních informačních systémů. Za 20 let od svého vzniku má společnost KS – program již přes 500 spokojených zákazníků v České republice i na Slovensku. Prostřednictvím softwaru od společnosti KS – program se zpracovávají mzdy pro více než 280 000 zaměstnanců měsíčně a celkově se vyplácí přes 6 miliard korun měsíčně. Společnost KS – program vyvíjí již 20 let informační systémy pro oblasti mzdy, personalistika a řízení lidských zdrojů. Produkt KS mzdy PROFi obsahuje řešení pro zpracování mezd a platů, vedení personálních agend i komplexní podporu řízení lidských zdrojů. Aplikace KS mzdy PROFi patří mezi špičková řešení pro podporu řízení lidských zdrojů v České republice i na Slovensku.

Informace o produktech a službách

 • Základní personalistika, výkaznictví a reporting
 • Mzdy a platy
 • Dokumenty zaměstnanců
 • Popisy pracovních míst
 • Systemizace pracovních míst
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců
 • Ochrana zdraví při práci
 • Hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Plánování a řízení kariéry
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Sociální program – benefity zaměstnanců
 • Plánování mzdových prostředků
 • Uchazeči o zaměstnání – výběrová řízení
 • Služební cesty
 • KS portál

Kvasar, spol. s r. o.

K Pasekám 3679, 760 01 Zlín
577 212 500
perm@kvasar.cz * www.kvasar.cz

Vznik společnosti: 1990
Reference: Eurest Praha, EGAP Praha, Česká exportní banka Praha, Město Zlín, Město Bohumín, Lukrom, SWS Slušovice, AB Facility, Tescoma, Krajská nemocnice T. Bati Zlín, Gambro Přerov, Rudolf Jelínek, Jan Becher, LESS, Českobratrská církev evangelická

Profil společnosti

Kvasar, spol. s r. o., patří mezi vyhledávané dodavatele mzdového a personálního softwaru. Dodávaný systém PERM zajišťuje zpracování širokého okruhu personálních činností, výpočty mezd, tvorbu předepsaných výstupů (státní správa, zdravotní pojišťovny, banky ad.), parametrizované sestavy a reporty. PERM je využíván ve více než 1000 společnostech a organizacích v České republice a na Slovensku. Kromě dodávek programu zajišťuje společnost outsourcing mzdové agendy pro 200 klientů.

Informace o produktech a službách

 • Popisy pracovních míst, systemizace
 • Uchazeči o zaměstnání, výběrová řízení
 • Osobní a pracovněprávní údaje
 • Dokumenty zaměstnanců
 • Zdravotní prohlídky
 • Výchova a vzdělávání, organizování školicích akcí
 • Ochranné pomůcky a svěřené pracovní prostředky
 • Hodnocení zaměstnanců, kariérní růst
 • Docházka
 • Mzdy, platy
 • Služební cesty
 • Sociální programy, benefity zaměstnanců
 • PermWeb – webová aplikace (manažerský a zaměstnanecký portál)
 • Outsourcing mzdové a personální agendy

Nugget SW, s.r.o.

Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
224 916 984 * 224 923 488 * 224 915 778
nugget@nuggetsw.cz * www.nuggetsw.cz

Mzdy bez starostí, personalistika s přehledem, outsourcing s jistotou.

Od roku 2010 absolvujeme každoročně audit podle standardu ISAE 3402 (evropský ekvivalent U.S.A. standardu SAS70) doporučeného pro servisní organizace.

Profil společnosti

Nugget SW, s. r. o., byla založena v r. 1992, podniká specializovaně v oblasti dodávek aplikačního softwaru – mzdových a personálních systémů.
K poskytovaným službám patří též dodavatelské zpracování mezd – outsourcing.

Do současné doby společnost Nugget SW, s. r. o., dodala a udržuje přes 500 instalací v České republice a Slovenské republice. Produkty soustavně vyvíjí a vylepšuje na základě analytických poznatků a změn legislativy. Zároveň jsou zohledňovány požadavky zákazníků, které vývojový tým neustále sleduje a vyhodnocuje. Společnost patří mezi přední dodavatele mzdových a personálních systémů na tuzemském trhu.

Informace o produktech a službách

Mzdový a personální systém NUGGET je vhodný pro jakýkoli typ a velikost organizace v podnikatelské sféře i státní správě – od několika zaměstnanců až po velké nadnárodní společnosti, působící v ČR a SR. Systém NUGGET obsahuje následující moduly:

 • Mzdy – kompletní mzdová agenda se všemi návaznostmi: na ERP systém, banky a vykazování vůči státu
 • Personalistika – personální administrativa včetně zpracování pracovně-právních dokumentů, periodických školení a zdravotních prohlídek
 • Řízení lidských zdrojů – komplexní podpora HR – personální plánování
 • Samoobslužné funkce – intranetový zaměstnanecký portál pro HR workflow

Vema, a. s.

Okružní 871/3a, 638 00 Brno
530 500 000
vema@vema.cz * www.vema.cz

Počet pracovníků Vema: 144
Obrat společnosti za rok 2012: 170,2 mil. Kč

Pobočky: Praha, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Ostrava, Bratislava, Banská Bystrica

Profil společnosti

Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice.
Dvacet čtyři let zkušeností a vývoje.

Všechny aplikace poskytujeme i v cloudu

Informační systém Vema využívá téměř 7 000 organizací.
Mezi nimi:
Veletrhy Brno, a. s.; United Bakeries, a. s.; Teplárny Brno, a. s.; Spojené kartáčovny, a. s.; FOMA BOHEMIA, spol. s r. o.; KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.; Finanční správa ČR; Fakultní nemocnice Motol

Informace o produktech a službách

Personální informační systém HR Vema

Přístup k datům odkudkoli
V portálovém řešení máte přístup přes internet k vybraným osobním i firemním údajům. Manažeři mají přístup také k údajům o svých podřízených.

Podklady pro řízení na pár kliknutí
On-line filtrování dat a postupné zanořování na podrobnější přehledy až do prvotní evidence.

Řešení přímo pro vás
Pro každou organizaci jsou typická určitá specifika, proto náš systém nabízíme v rezortních variantách pro podnikatelské subjekty, školství, zdravotnictví ad.


Elanor spol. s r. o.

Kodaňská 46, 100 00 Praha 10
222 509 999
info@elanor.cz * www.elanor.cz * www.elanor.eu

Pobočky v ČR: Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ostrava, Most, Štětí
Významní zákazníci: Tesco Stores Česká republika, Skanska, Komerční banka, Univerzita Karlova Praha, Generali International, Securitas, ČD Cargo

Profil společnosti

Společnost Elanor, spol. s r.o., působí na českém a slovenském trhu již více než 22 let. Během této doby se stala jednou z nejvýznamnějších společností dodávajících informační systémy pro oblast lidských zdrojů a zároveň jednou z prvních společností, která své služby rozšířila i o mzdový outsourcing. Společnost Elanor má zaveden certifikovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001. S rostoucím počtem zákazníků a poboček se neustále zvyšuje také garance a rozsah nabízených služeb.

V současné době působí společnost Elanor v 10 zemích CEE: ČR, Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakousko, Bulharsko, Srbsko

Informace o produktech a službách

Elanor Global Java Edition je komplexní informační systém pro vedení mzdové, personální a docházkové agendy pro středně velké a velké společnosti. Systém podléhá ze strany společnosti Elanor pravidelné legislativní aktualizaci a zároveň je otevřen pro další rozvoj a konfiguraci dle potřeb a požadavků klienta.

Mzdový outsourcing

 • Outsourcing s pronájmem aplikace EGJE
 • Na vlastním programovém vybavení
 • Služba poskytovaná napříč regionem CEE

RON Software spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice
595 538 200
software@ron.cz * www.ron.cz

Pobočky: Praha, Brno, Považská Bystrica
Zákazníci: více než 3000 zákazníků v České republice a na Slovensku

Profil společnosti

Společnost RON Software, spol. s r. o., byla založena v roce 1992 s cílem vyvíjet aplikační ekonomický software.
Aplikace vyvinuté týmem programátorů již zpříjemnily a zjednodušily práci v mnoha společnostech České a Slovenské republiky.
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl, stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství, zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa ad.).

Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a 14001.

Informace o produktech a službách

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní nástroj pro práci s daty o zaměstnancích. Velkou výhodou našich programů je modulární řešení, které umožňuje implementovat jednotlivé moduly samostatně nebo v libovolné kombinaci.
Naše produkty: DOCHÁZKA, JÍDELNA, MZDY, PERSONALISTIKA, PŘÍSTUPY, ZAKÁZKY a SKLAD.

Výhody našeho řešení

 • Produkty pracují na společné databázi
 • Striktní rozdělení práv pro jednotlivé uživatele
 • Propojení na nadřazené ekonomické systémy a mzdy
 • Vývoj vlastního hardwaru – terminály, čtečky

PC HELP, a.s.

Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč
568 858 080 * kompas@pchelp.cz
www.kompas2.cz * www.plusportal.cz

Reference: Miele technika, s. r. o., KPMG Česká republika, s. r. o., M.L.S. Holice, s. r. o., Moser, a. s., AGADOS, spol. s r. o., Alpa, a. s., GE Money Bank, a. s., LAUFEN CZ, s. r. o., MOTORPAL, a. s., Haas Profile, spol. s r. o., CESARO spol. s r. o.

Profil společnosti

Společnost PC HELP se zaměřuje na vývoj a implementaci softwarových řešení pro podnikovou sféru a veřejnou správu.

Dodáváme nejen řešení pro řízení lidských zdrojů, ale i podnikové systémy HELIOS Orange a QI, vzdělávací portály a e-learningové kurzy, řešení Energo pro firmy s energetickými komoditami, nástroj MajorShop pro internetové obchodování a služby pro veřejnou správu.

PC HELP působí v celé České republice s hlavním sídlem a dvěma pobočkami v Třebíči. Má více než 70 zaměstnanců. Na Slovensku působí od roku 2008 dceřiná společnost PC HELP systems, s. r. o.

Informace o produktech a službách

Kompas2 je personální informační systém pro správu a řízení lidských zdrojů. Vyniká příjemným a srozumitelným uživatelským prostředím. Kromě typicky personálních modulů nabízí i množství nadstavbových funkcí.

Mezi nejvýznamnější moduly patří:

 • Personalistika – od evidence zaměstnanců až po hodnocení.
 • Evidence docházky – pracuje s daty o přítomnosti lidí ve firmě. Zdroj dat pro zpracování mezd.
 • Zpracování mezd
 • Vzdělávání – organizace vzdělávacích kurzů, školení.

Novinkou je webový portál pro zaměstnance plusPortal. Více na www.plusportal.cz