Katalog Edumenu 2013 - Personální informační systémy
KS - program, spol. s r.o.

Rokytnice 153, 755 01 Vsetín
571 499 499 * fax.: 571 499 490
ksprogram@kspro­gram.cz * www.ksprogram.cz

 • Výpočet mezd pro všechny typy organizací
 • Komunikace se státní správou, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy i statistický­mi úřady
 • Komplexní podpora personalistiky a řízení lidských zdrojů
 • Podpora řízení jakosti v návaznosti na ISO 9001:2001

Profil společnosti

Společnost KS ‒ program je předním dodavatelem mzdových a personálních informačních systémů. Za 20 let od svého vzniku má společnost KS – program již přes 500 spokojených zákazníků v České republice i na Slovensku. Prostřednictvím softwaru od společnosti KS – program se zpracovávají mzdy pro více než 280 000 zaměstnanců měsíčně a celkově se vyplácí přes 6 miliard korun měsíčně. Společnost KS – program vyvíjí již 20 let informační systémy pro oblasti mzdy, personalistika a řízení lidských zdrojů. Produkt KS mzdy PROFi obsahuje řešení pro zpracování mezd a platů, vedení personálních agend i komplexní podporu řízení lidských zdrojů. Aplikace KS mzdy PROFi patří mmezi špičková řešení pro podporu řízení lidských zdrojů v České republice i na Slovensku.

Informace o produktech a službách

 • Základní personalistika, výkaznictví a reporting
 • Mzdy a platy
 • Dokumenty zaměstnanců
 • Popisy pracovních míst
 • Systemizace pracovních míst
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců
 • Ochrana zdraví při práci
 • Hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Plánování a řízení kariéry
 • Ochranné pracovní pomůcky
 • Sociální program – benefity zaměstnanců
 • Plánování mzdových prostředků
 • Uchazeči o zaměstnání – výběrová řízení
 • Služební cesty
 • KS portál

Kvasar, spol. s r. o.

K Pasekám 3679, 760 01 Zlín
577 212 500
perm@kvasar.cz * www.kvasar.cz

Vznik společnosti: 1990
Reference: Eurest Praha, EGAP Praha, Česká exportní banka Praha, Město Zlín, Město Bohumín, Lukrom, SWS Slušovice, AB Facility, Tescoma, Krajská nemocnice T. Bati Zlín, Gambro Přerov, Rudolf Jelínek, Jan Becher, LESS, Českobratrská církev evangelická

Profil společnosti

Kvasar, spol. s r. o., patří mezi vyhledávané dodavatele mzdového a personálního softwaru. Dodávaný systém PERM zajišťuje zpracování širokého okruhu personálních činností, výpočty mezd, tvorbu předepsaných výstupů (státní správa, zdravotní pojišťovny, banky, …), parametrizované sestavy a reporty. PERM je využíván ve více než 1000 společnostech a organizacích v České republice a na Slovensku. Kromě dodávek programu zajišťuje společnost outsourcing mzdové agendy pro 200 klientů.

Informace o produktech a službách

 • Popisy pracovních míst, systemizace
 • Uchazeči o zaměstnání, výběrová řízení
 • Osobní a pracovněprávní údaje
 • Dokumenty zaměstnanců
 • Zdravotní prohlídky
 • Výchova a vzdělávání, organizování školicích akcí
 • Ochranné pomůcky a svěřené pracovní prostředky
 • Hodnocení zaměstnanců, kariérní růst
 • Docházka
 • Mzdy, platy
 • Služební cesty
 • Sociální programy, benefity zaměstnanců
 • PermWeb – webová aplikace (manažerský a zaměstnanecký portál)
 • Outsourcing mzdové a personální agendy

Nugget SW, s.r.o.

Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
224 916 984 * 224 923 488 * 224 915 778
nugget@nuggetsw.cz * www.nuggetsw.cz

Mzdy bez starostí, personalistika s přehledem, outsourcing s jistotou.

Od roku 2010 absolvujeme každoročně audit podle standardu ISAE 3402 (Evropský ekvivalent U.S.A. standardu SAS70) doporučeného pro servisní organizace.

Profil společnosti

Nugget SW, s. r. o., byla založena v r. 1992, podniká specializovaně v oblasti dodávek aplikačního softwaru – mzdových a personálních systémů.
K poskytovaným službám patří též dodavatelské zpracování mezd – outsourcing.

Do současné doby společnost Nugget SW, s. r. o., dodala a udržuje přes 500 instalací v České republice a Slovenské republice. Produkty soustavně vyvíjí a vylepšuje na základě analytických poznatků a změn legislativy. Zároveň jsou zohledňovány požadavky zákazníků, které vývojový tým neustále sleduje a vyhodnocuje. Společnost patří mezi přední dodavatele mzdových a personálních systémů na tuzemském trhu.

Informace o produktech a službách

Mzdový a personální systém NUGGET je vhodný pro jakýkoli typ a velikost organizace v podnikatelské sféře i státní správě – od několika zaměstnanců až po velké nadnárodní společnosti, působící v ČR a SR. Systém NUGGET obsahuje následující moduly:

 • Mzdy – kompletní mzdová agenda se všemi návaznostmi: na ERP systém, banky a vykazování vůči státu
 • Personalistika – personální administrativa včetně zpracování pracovně-právních dokumentů, periodických školení a zdravotních prohlídek
 • Řízení lidských zdrojů – komplexní podpora HR – personální plánování
 • Samoobslužné funkce – intranetový zaměstnanecký portál pro HR workflow

RON Software spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice
595 538 200
software@ron.cz * www.ron.cz

Pobočky: Praha, Brno, Považská Bystrica
Zákazníci: více než 3000 zákazníků v České republice a na Slovensku

Profil společnosti

Společnost RON Software, spol. s r. o., byla založena v roce 1992 s cílem vyvíjet aplikační ekonomický software.
Aplikace vyvinuté týmem programátorů již zpříjemnily a zjednodušily práci v mnoha společnostech České a Slovenské republiky.
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl, stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství, zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).

Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a 14001.

Informace o produktech a službách

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní nástroj pro práci s daty o zaměstnancích. Velkou výhodou našich programů je modulární řešení, které umožňuje implementovat jednotlivé moduly samostatně nebo v libovolné kombinaci.
Naše produkty: DOCHÁZKA, JÍDELNA, MZDY, PERSONALISTIKA, PŘÍSTUPY, ZAKÁZKY a SKLAD.

Výhody našeho řešení

 • Produkty pracují na společné databázi
 • Striktní rozdělení práv pro jednotlivé uživatele
 • Propojení na nadřazené ekonomické systémy a mzdy
 • Vývoj vlastního hardwaru – terminály, čtečky