Katalog Edumenu 2015 - Konference

1. čtvrtletí


Marketing a obchod
The Best of Global Digital Marketing
top vision s.r.o.
www.bestofglobaldigital.cz
11. 2. 2015
Praha
Cílová skupina: marketéři a specialisté na digitální média, social media, PR specialisté
Hlavní cíl: Světové marketingové kampaně v podání špičkových zahraničních odborníků.

Management/Životní prostředí
LZE ÚSPĚŠNĚ SKLOUBIT BYZNYS S POTŘEBAMI SPOLEČNOSTI?
Mediální dům Economia, a.s.
www.konference.ihned.cz
12. 2. 2015
Praha
Cílová skupina: CSR specialisté, generální ředitelé, výkonní ředitelé, zástupci neziskových organizací, zástupci státu, veřejnost
Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj firmy v kontextu sociálních a environmentálních inovací. Expertní dobrovolnictví ‒ nedílná součást CSR. Spolupráce firem s neziskovým sektorem, odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Obchod/Management
Purchase Management Forum
top vision s.r.o.
www.purchasemanagement.cz
19. 2. 2015
Praha
Cílová skupina: ředitelé a manažeři nákupu, specialisté financí a controllingu, zástupci dodavatelů
Hlavní cíl: Setkání špičkových odborníků v oblasti nákupu.

Lidské zdroje/Management
Motiv P Business Brunch® ‒ Kognitivně behaviorální přístup
agentura Motiv P
www.motivp.com
Únor 2015
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Jaká je podstata kognitivně behaviorálního přístupu? Co je zde účinným faktorem? Co všechno si můžeme pod tímto přístupem představit?

Evropská unie/Finance
Evropské strukturální a investiční fondy 2014‒2020 – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
10. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, finanční poradci a auditoři, banky, právní firmy, firmy zabývající se dotacemi
Hlavní cíl: Jak se mění operační programy pro další období? Budou jednodušší? Kdo má šanci se o evropské dotace nadále ucházet? Mění se zásadně podmínky? Zjednoduší se administrace? Jak se bránit nebezpečí vracení dotací? Jak vlastně vznikala Dohoda o partnerství?

Lidské zdroje
JOBS EXPO, mezinárodní veletrh pracovních příležitostí – 5. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.jobsexpo.cz
12. 3. – 13. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: zájemci o pracovní uplatnění
Hlavní cíl: Nabídky pracovních příležitostí pro všechny věkové kategorie, podpora mobility práce a vyhledávání volných pracovních míst nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Semináře a workshopy: kariérní poradenství; příprava na pracovní pohovor; návod, jak psát životopis.

Vzdělávání/Lidské zdroje
LINGUA SHOW, mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh – 4. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.linguashow.cz
12. 3. – 13. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: studenti a absolventi škol, firemní management, generace třetího věku a další zájemci o vzdělávání a osobní rozvoj
Hlavní cíl: Nejnovější informace a nové trendy v oblasti jazykového a celoživotního vzdělávání, mezinárodních výměnných programů, rekvalifikačních a profesních kurzů, ale i nejnovějších výukových materiálů a e-learningu.

Vzdělávání/Lidské zdroje
Úspěšná asistentka manažera – 6. Ročník
top vision s.r.o.
www.asistentkamanazera.cz
18. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: asistentky/asistenti manažerů a office manažerky/manažeři
Hlavní cíl: Aktuální trendy profese, inspirace uznávanými osobnostmi a případovými studiemi z praxe.

Vzdělávání/Lidské zdroje
Top asistentka
1. VOX a.s.
www.vox.cz
24. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: asistentky/asistenti, office manažerky/manažeři a ostatní administrativní pracovnice/pracovníci
Hlavní cíl: Během jednoho dne budete seznámeni s 6 klíčovými tématy, dozvíte se základní teze, probudíme ve vás zájem o sebevzdělávání a také můžete sdílet své zkušenosti s ostatními asistentkami v neformální atmosféře.

Marketing a obchod
#eventforum
top vision s.r.o.
www.eventforum.cz
24. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: marketingoví a PR specialisté, kteří se specializují na eventy
Hlavní cíl: Akce nabitá světovými hvězdami a zaměřená na problematiku event marketingu.

Management
Ven z krabice ‒ STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY – 6. Ročník
Everesta, s.r.o.
www.venzkrabice.cz
26. 3. 2015
Praha
Cílová skupina: majitelé, jednatelé, top manažeři firem a institucí, personální manažeři a vyšší management firem a úřadů či institucí
Hlavní cíl: Konference, která přináší jiné pohledy na byznys a lidi v něm. Život je permanentní změna. Dříve nebo později se z každého z nás stává starý pes, který se musí naučit novému kousku. Například změnit povolání či přijmout jiný postoj ke své práci nebo k životu.

Vzdělávání/Lidské zdroje
JAK DÁL V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Mediální dům Economia, a.s.
www.konference.ihned.cz
Březen 2015
Praha
Cílová skupina: manažeři a majitelé průmyslových podniků, management technických škol, zástupci MŠMT, MPO, MPSV, ÚV
Hlavní cíl: Další vývoj v technickém školství: systém podpory VŠ, participace budoucích zaměstnavatelů, kvalita absolventů, image technických oborů.

2. čtvrtletí

Management/Výroba
Co nám bude vydělávat zítra? aneb Lidé jako základ firemního zisku v roce 2015 – 2. Ročník
FORUM INDUSTRIALE, praktická řešení pro výrobní sféru
www.forumindustriale.cz
9. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: majitelé, top manažeři a HR manažeři výrobních firem a podniků
Hlavní cíl: Konference řeší specifickou problematiku lidských zdrojů ve výrobních firmách. Cílem konference je odpovědět na otázky: Co dnes firmy potřebují? Na které problémy narážejí? Co jim může pomoci?

Management/Výroba
Setkání mistrů – 6. Ročník
top vision s.r.o.
www.setkanimistruforum.cz
14. 4. 2015
Odolena Voda
Cílová skupina: mistři a ředitelé výroby, výrobní manažeři, ředitelé výrobních podniků
Hlavní cíl: Prakticky zaměřené výrobní fórum s exkurzí v Aeru Vodochody.

Vzdělávání
E-LEARNING FORUM 2015 – 15. Ročník
SEMIS spol. s r.o.
www.euniverzita.cz
15. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: pracovníci oddělení HR a vzdělávání, tvůrci e-learningových programů, lektoři, učitelé VŠ a VOŠ a ostatní zájemci o e-learning
Hlavní cíl: E-LEARNING FORUM 2015 chce ukázat, jak online technologie přispívají k možnostem rozvoje lidského potenciálu a podporují proces učení a rozvoje jednotlivců i organizací, formální i neformální vzdělávání a sdílení informací a znalostí. Využívejme je efektivně!

Lidské zdroje
Angličtina pro HR
Jazyková škola PRESTO
www.presto-skola.cz
16. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: vedoucí HR oddělení firem a personalisté
Hlavní cíl: Konference poskytne představu o klíčové slovní zásobě a pomůže osvojit si důležité komunikační návyky pro pracovní činnosti, které s výkonem profese účastníků bezprostředně souvisejí.

Lidské zdroje/Management
Ženy sobě – 6. Ročník
Business & Professional Women CR
www.equalpayday.cz
17. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: management a vlastníci firem, HR odborníci, CSR odborníci, aktivní ženy v kariéře, podnikatelky a profesionálky, zkrátka všichni
Hlavní cíl: Jedná se o společnou konferenci Business & Professional Women a Marie Claire, která je součástí šestého ročníku Equal Pay Day; témata jsou volena tak, aby vedla k podpoře žen v jejich cestě k ekonomické nezávislosti. Součástí jsou netradiční workshopy.

Management
Ven z krabice ‒ STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY – 6. Ročník
Everesta, s.r.o.
www.venzkrabice.cz
21. 4. 2015
Brno
Cílová skupina: majitelé, jednatelé, top manažeři firem a institucí, personální manažeři a vyšší management firem a úřadů či institucí
Hlavní cíl: Konference, která přináší jiné pohledy na byznys a lidi v něm. Život je permanentní změna. Dříve nebo později se z každého z nás stává starý pes, který se musí naučit novému kousku. Například změnit povolání či přijmout jiný postoj ke své práci nebo k životu.

Lidské zdroje
Human Power Forum – 11. Ročník
top vision s.r.o.
www.humanpowerforum.cz
23. 4. – 24. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: ředitelé, specialisté HR, specialisté vzdělávání
Hlavní cíl: Významná akce pro HR profesionály, která se zabývá novinkami a trendy v oblasti HR.

Lidské zdroje/Management
GENERACE MILLENNIALS ‒ JSTE PŘIPRAVENI NA JEJÍ NÁSTUP?
1. VOX a.s.
www.vox.cz
29. 4. 2015
Praha
Cílová skupina: personální ředitelé, představitelé managementu zodpovědní za oblast řízení lidských zdrojů, personalisté
Hlavní cíl: Představíme vám nejnovější trendy v oblasti zaměstnávání. Zjistíte, co očekává mladá generace od zaměstnavatele a co očekávají zaměstnavatelé od ní. Dáme vám praktické tipy, jak efektivně využít potenciál a kreativitu mladých zaměstnanců a posunout se dopředu.

Lidské zdroje/Management
Relaxace a meditace ‒ stará a nová cesta 2016 – 2. Ročník
EXEDRA CZ
www.autogennitrenink.cz
Duben 2015
Praha
Cílová skupina: personalisté a top manažeři firem
Hlavní cíl: Relaxaci a meditaci můžeme označit buď za starou cestu mnichů, nebo za novou cestu manažerů a personalistů. Cílem je zpřístupnit vědecké poznatky a informace z praxe i mimo obor zdravotnictví a vědy a ukázat cestu, po které se může se ziskem vydat každý z nás.

Management/Finance
RODINNÉ PODNIKÁNÍ: nástupnictví, vlastnická struktura, trusty, svěřenecké fondy
Mediální dům Economia, a.s.
www.konference.ihned.cz
Duben 2015
Praha
Cílová skupina: majitelé a zakladatelé rodinných a soukromých firem
Hlavní cíl: Panelové diskuse s majiteli rodinných firem. Program je založen na případových studiích a sdílení osobních zkušeností včetně možnosti individuálních konzultací.

Lidské zdroje/Management
Motiv P Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Duben 2015
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Motiv P Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

Lidské zdroje/Management
Angličtina při obchodním jednání
Jazyková škola PRESTO
www.presto-skola.cz
13. 5. 2015
Praha
Cílová skupina: manažeři firem a podnikatelé
Hlavní cíl: Obchodní terminologie má svá pravidla, specifika, postupy, chování a formální stereotypy, které je nutné dodržovat. A právě dodržování těchto základních pravidel v cizojazyčné komunikaci s obchodními partnery vás na naší konferenci naučíme.

Finance/Management
CFO Forum – 17. Ročník
top vision s.r.o.
www.cfoforum.cz
13. 5. 2015
Praha
Cílová skupina: finanční ředitelé, top manažeři, investoři a osobnosti z finanční sféry
Hlavní cíl: Setkání pro finanční ředitele, kteří chtějí být v obraze.

Doprava a logistika
EASTLOG 2015 – 18. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.eastlog.cz
21. 5. – 22. 5. 2015
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy zaměřený na trendy a novinky v oboru. První den plný informací, diskuzí, setkávání se a nových kontaktů, navazující zábavný večer a druhý den logistika v praxi formou návštěv logistických center.

Právo/Management
Odborná konference k pracovnímu právu – 4. Ročník
Wolters Kluwer ČR, a. s.
http://obchod.wolterskluwer.cz/seminare
28. 5. 2015
Praha
Cílová skupina: všichni, kdo ke své práci využívají pracovní právo
Hlavní cíl: Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů na vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Management
SME Forum – 10. Ročník
top vision s.r.o.
www.smeforum.cz
28. 5. 2015
Praha
Cílová skupina: ředitelé středních a malých podniků, živnostníci
Hlavní cíl: Diskusní fórum pro všechny majitele a ředitele středních a menších firem, které jsou hlavní hybnou silou české ekonomiky.

Lidské zdroje
HR Meeting
Mediální dům Economia, a.s.
www.konference.ihned.cz
Květen 2015
Praha
Cílová skupina: HR management, ředitelé a majitelé firem, leadři teamů, veřejnost
Hlavní cíl: Byznys v sítích ‒ řízení lidí ve volných vazbách. Nový styl vedení externistů, partnerů, koordinátorů projektů, virtuálních týmů. Užívání síťové struktury uvnitř i vně firem a napříč obory. Využití chytrých technologických nástrojů (příklady z praxe).

Lidské zdroje/Management
Rozdíl je v leadershipu – 8. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
11. 6. 2015
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Hlavní cíl: Ve sportu je to rozdílový hráč, kdo v souboji vyrovnaných týmů posouvá k vítězství. Je to podobné i v businessu? Jde v rozdílovém leadershipu jen o jednoho charismatického člověka? Co čekáme od leadera? Na konferenci se potkáte s řadou pozoruhodných osobností.

Lidské zdroje
Angličtina při pracovním pohovoru
Jazyková škola PRESTO
www.presto-skola.cz
17. 6. 2015
Praha
Cílová skupina: vedoucí HR oddělení firem a personalisté
Hlavní cíl: Chcete porozumět životopisům psaným anglicky, profesionálně vést přijímací pohovor v cizím jazyce, klást správné a dobře formulované dotazy a vybrat vždy nejvhodnějšího zaměstnance? Pak právě pro vás je určena naše konference.

Vzdělávání/Lidské zdroje
DisCo 2015: From analog education to digital education – 10. Ročník
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
www.disconference.eu
22. 6. – 24. 6. 2015
Praha
Cílová skupina: odborníci a zájemci o využívání ICT ve vzdělávání ze soukromého, neziskového, veřejného sektoru; startupy; učitelé, výzkumníci
Hlavní cíl: Poskytnout platformu, v rámci které lze prezentovat, sdílet a diskutovat poznatky o využívání nových technologií ve vzdělávání. DisCo nabídne také možnost vyzkoušet si některé technologie v praxi na konferenčních workshopech.

Lidské zdroje/Management
Motiv P Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Červen 2015
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Motiv P Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

Lidské zdroje
Nové trendy v oblasti náborů, využití sociálních sítí a další novinky v personalistice – 8. Ročník
Asociace poskytovatelů personálních služeb
www.apps.cz
Září 2015
Praha
Cílová skupina: personální manažeři, majitelé a jednatelé firem, zástupci agentur práce
Hlavní cíl: Zajímavými a netradičními informacemi nabitý půldenní seminář pro HR manažery a personalisty. Zveme zajímavé hosty a zástupce renomovaných společností, sdílíme best practices a inspirujeme vás novými možnostmi v oblasti lidských zdrojů.

Lidské zdroje/Management
Motiv P Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Září 2015
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Motiv P Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

3. čtvrtletí

Management
Ven z krabice ‒ STAŘÍ PSI A NOVÉ KOUSKY – 6. Ročník
Everesta, s.r.o.
www.venzkrabice.cz
8. 10. 2015
Ostrava
Cílová skupina: majitelé, jednatelé, top manažeři firem a institucí, personální manažeři a vyšší management firem a úřadů či institucí
Hlavní cíl: Konference, která přináší jiné pohledy na byznys a lidi v něm. Život je permanentní změna. Dříve nebo později se z každého z nás stává starý pes, který se musí naučit novému kousku. Například změnit povolání či přijmout jiný postoj ke své práci nebo k životu.

4. čtvrtletí

Doprava a logistika
LOG-IN CZ 2015 – 12. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.cz
8. 10. – 9. 10. 2015
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na českém trhu. Fórum LOG-IN zahrnuje workshop, Logistický Business Mixer a návštěvy logistických center.

Management
Ven z krabice ‒ NÁVRAT K SELSKÉMU ROZUMU – 5. Ročník
Everesta, s.r.o.
www.venzkrabice.cz
20. 10. 2015
Hradec Králové
Cílová skupina: majitelé, jednatelé, top manažeři firem a institucí, personální manažeři a vyšší management firem a úřadů či institucí
Hlavní cíl: Zahlcujeme se výrobky, informacemi, zážitky. Co není k dispozici "online", není dost rychlé. Kdo v konkurenci "netuní", něco "nelónčuje", nemyslí "gloubl", nemůže být úspěšný? Jsou momenty, kdy se můžeme, máme, nebo dokonce musíme vracet k selskému rozumu?

Vzdělávání/Lidské zdroje
AEDUCA 2015 – 11. Ročník
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.aeduca.cz
Říjen 2015
Olomouc
Cílová skupina: vzdělavatelé dospělých, manažeři (členové vedení) vysokých škol, akademičtí pracovníci, pracovníci vzdělávacích institucí
Hlavní cíl: Konference se soustředí na setkání odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých a řízení vysokých škol. Řešit budou aktuální témata, jako jsou např. spolupráce vysokých škol a praxe, alumni či nové projektové příležitosti, a řadu dalších.

Lidské zdroje/Management
Motiv P Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Říjen 2015
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Motiv P Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

Logistika
SpeedCHAIN 2015 ‒ Transparentnost logistiky – 10. Ročník
Reliant s.r.o.
www.speedchain.eu
4. 11. – 5. 11. 2015
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři nadnárodních providerů, výrobní, obchodní a supply chain manažeři, IT specialisté a široká logistická veřejnost
Hlavní cíl: Cílem konference je poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Nedílnou součástí akce je možnost networkingu v neformální atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera.

Lidské zdroje/Management
HR KONFERENCE 2015 – 9. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
19. 11. – 20. 11. 2015
Brno
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Hlavní cíl: Konference Motivu P jsou vyhledávány a oceňovány zejména pro svoji vysokou odbornou úroveň a aktuálnost témat, ale také pro příjemnou, osobní atmosféru. Jsou proslulé rovněž svým inspirativním charakterem.

Lidské zdroje
Legislativní změny a novinky a pohled na trh práce a agenturní zaměstnávání u nás v kontextu Evropy – 7. Ročník
Asociace poskytovatelů personálních služeb
www.apps.cz
Listopad 2015
Praha
Cílová skupina: personalisté, majitelé a jednatelé menších a středních firem, zástupci agentur práce
Hlavní cíl: Každoroční setkání a diskuse s odborníky z oblasti pracovněprávní legislativy a se zástupci MPSV a dalších institucí a firem; akce je zaměřena na trh práce, aktuality v pracovněprávní oblasti a související ekonomické otázky.