Katalog Edumenu 2014 - Konference

1. čtvrtletí


Management/Obchod
Speed Business Meeting
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
6. 2. 2014
Praha
Cílová skupina: malé a střední podniky, jednatelé, majitelé, obchodní ředitelé
Hlavní cíl: Získejte nové obchodní kontakty za 100 minut! Moderní forma navazování kontaktů mezi firmami a podnikateli díky schůzkám one-to-one s jedinečným prostorem pro prezentaci produktů a služeb firmy nebo obchodní poptávky. Začátek v 18.00 hod.

Stavebnictví a reality/Finance
Financování vodárenské infrastruktury – 6. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
13. 2. 2014
Praha
Cílová skupina: státní a veřejná správa, provozovatelé VaK, ředitelé a členové orgánů vodárenských společností, banky, AK, poradenské společnosti
Hlavní cíl: Mezi nejčastější problémy můžeme zařadit čerpání dotací z EU (OPŽP), špatné nastavení provozních smluv či nedostatečné investice do rozvoje a obnovy infrastruktury. Konference nabízí ideální platformu pro setkání odborníků z oboru vodárenství.

Účetnictví a daně
Zásadní rekodifikační změny a jejich daňové souvislosti
1. VOX a.s.
www.vox.cz
19. 2. – 20. 2. 2014
Praha
Cílová skupina: účetní, auditoři, daňoví poradci, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Účastníci získají ucelený pohled na ty změny v účetnictví a v daních podnikatelů, jež souvisejí s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a rovněž zákona o obchodních korporacích. Na setkání bude příležitost pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností.

Evropská unie/Finance
EU Fondy 2014 – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
20. 2. 2014
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, finanční poradci a auditoři, banky, právní firmy, firmy zabývající se dotacemi
Hlavní cíl: 4. ročník odborné konference napoví, jakým směrem se bude ubírat nové programovací období 2014‒2020. Sníží se počet Operačních programů a nastanou i změny v administrativní části. Poučili jsme se z chyb z minulých let a umíme dotace správně využít?

Management/Výroba
Co nám bude vydělávat zítra? aneb Lidé jako základ firemního zisku
FORUM INDUSTRIALE, praktická řešení pro výrobní sféru
www.forumindustriale.cz
27. 2. 2014
Praha
Cílová skupina: top manažeři a HR manažeři firem a podniků
Hlavní cíl: Cílem konference je odpovědět na otázky: Jak se připravit na budoucí přání zákazníka? Co udělat, aby lidé chtěli podporovat změnu? Jak dosáhnout výsledků právě s lidmi, které máme v týmu? Jak zajistit návratnost investic do vzdělávání?

Marketing a obchod
Právní seminář pro e-business – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Únor 2014
hotel Novotel, Praha
Cílová skupina: manažeři a další vedoucí pracovníci, majitelé a jednatelé menších obchodních společností, zaměstnanci různých firem
Hlavní cíl: Právní seminář pro e-business je zaměřen na novinky, které čekají e-business v roce 2014. Významná část semináře bude věnována dotazům zúčastněných posluchačů a možnosti konzultace jejich obchodních případů.

Stavebnictví
Panelové domy 2014 – Inovativní revitalizace – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
5. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: architekti a ateliéry, projekční kanceláře, stavební firmy, firmy zapojené do programu Zelená úsporám, správcovské firmy
Hlavní cíl: Konference bude zaměřena na inovativní revitalizace panelových domů. Při rekonstrukci panelových domů se neprávem zapomíná na architektonický vzhled domů.

Doprava/Finance
Dopravní obslužnost měst a regionů – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
12. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: municipality, kraje, dopravní společnosti, banky, inženýrské firmy, poradenské společnosti
Hlavní cíl: Systém EU ETS neboli evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise CO2 je ve své třetí fázi. Jak jsme zvládli přechod z druhého do třetího období? Bylo vše bez chyb, či nás potkaly komplikace? Je vše jasné? Co nás čeká po prvním roce ve III. období?

Informační technologie/Finance
HP fórum pro malé a střední podniky
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
12. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: malé a střední podniky se zaměřením na společnosti nad 50 zaměstnanců, jednatelé, ředitelé
Hlavní cíl: Proč mají špičkové firmy 8x lepší výsledky? Účastníci dostanou odpověď na otázky Proč vkládat finance do kvalitních informačních systémů? a Jak tyto investice mohou snížit provozní náklady a zefektivnit celkovou činnost? Vstup volný.

Informační technologie/Marketing a obchod
Propagace měst a obcí
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
13. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: zástupci měst, obcí a krajů
Hlavní cíl: Málokteré odvětví zažívá takový rozmach jako turistický ruch. Pro města a obce je to vhodný prostor k propagaci. Tato konference může pomoci najít cestu, jak se zviditelnit pro širokou veřejnost i pro investory.

Stavebnictví/Životní prostředí
EURO CITY GREEN – 1. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.incheba.cz
14. 3. – 16. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: architekti, projektanti, investoři a stavební úřady
Hlavní cíl: Veletrh na téma propojení zeleně, staveb, města, parků a zahrad s doplňkovým prodejem zahradnického materiálu.

Stavebnictví
PANELOVÝ DŮM A BYT
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.pragointerier.cz
14. 3. – 16. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: vlastníci panelových domů a bytů
Hlavní cíl: Veletrh na téma regenerace a rekonstrukce bytových objektů, bytů a kultivace prostoru mezi bytovými domy.

Informační technologie
IT SECURITY WORKSHOP – 8. Ročník
Exponet s.r.o.
www.itsw.cz
18. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Seznámit odborníky na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s tím, jak je možné tato rizika snížit. Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antiware.

Utility/Energetika
Off-Grid 2014 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
19. 3. 2014
Brno
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energii se stává téma Off-Grid znovu aktuálním. Přestože tyto systémy nejsou v sektoru OZE vůbec podporovány, růst cen učiní OZE cenově konkurenceschopnými a nová technologická řešení i provozuschopnými.

Lidské zdroje
Úspěšná asistentka manažera – 5. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
20. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: office manažeři, office asistenti, asistenti manažerů
Hlavní cíl: Vzdělávací a motivační setkání pro asistentky/asistenty manažerů, office manažerky/manažery, kteří se chtějí stále zlepšovat a být oporou svých nadřízených.

Energetika/Životní prostředí
Candela 2014 ‒ Konference o světle a osvětlení – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
26. 3. – 27. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná i široká veřejnost
Hlavní cíl: Třetí ročník odborné konference o světle a o vnitřním a vnějším osvětlení představí nejaktuálnější trendy v osvětlení interiérů i exteriérů. Samostatný blok bude věnován veřejnému osvětlení a tématům s tím úzce spojeným.

Potravinářství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu – 5. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
26. 3. 2014
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů potravinářských firem a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu.

Management
Event Management Forum – 3. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
27. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: event, marketing a PR manažeři
Hlavní cíl: Setkání marketingových manažerů, PR manažerů a zástupců eventových agentur, kteří si uvědomují rostoucí význam event managementu v podnikovém světě a jeho vliv na vázání zákazníků, partnerů i zaměstnanců.

Lidské zdroje
JOBS EXPO – 4. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.jobsexpo.cz
27. 3. – 28. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: zájemci o pracovní místa
Hlavní cíl: Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí, jehož cílem je podpořit mobilitu práce a vyhledávat volná pracovní místa nejen v Česku, ale i jinde v Evropě.

Vzdělávání/Lidské zdroje
LINGUA SHOW – 3. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.linguashow.cz
27. 3. – 28. 3. 2014
Praha
Cílová skupina: studenti a absolventi škol, firemní management, generace třetího věku a další zájemci o vzdělávání a osobní rozvoj
Hlavní cíl: Jediný mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh v Česku. Nové trendy v celoživotním vzdělávání, rekvalifikační a profesní kurzy, vzdělávání managementu firem, komunikační a "soft" dovednosti.

Veřejná správa
Novela občanského zákoníku v agendě měst a krajů – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
ww.bids.cz
Březen 2014
Praha
Cílová skupina: zástupci veřejné a státní správy
Hlavní cíl: Cílem této konference je představit základní logiku a strukturu nového občanského zákoníku, jakož i vazby na další právní předpisy, ve kterých vyvolává nebo bude vyvolávat změny.

Energetika/Finance
NegaWatt – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Březen 2014
Praha
Cílová skupina: podnikatelé v energetice a energetických úsporách, projektanti, architekti, provozovatelé a správci
Hlavní cíl: Energetické úspory jsou nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím. Odhaduje se, že až 60 % vyrobené energie je využito neefektivně či přímo vyplýtváno. Tato energie představuje obrovský potenciál úspor prostředků, které mohou být využity efektivněji.

Lidské zdroje/Management
Business Brunch® ‒ Nábor zaměstnanců
agentura Motiv P
www.motivp.com
Březen 2014
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Jaké jsou nové trendy ve výběru zaměstnanců? Jak prostě a efektivně zjednodušit nábor zaměstnanců? Business Brunch® povede František Hroník, nejprodávanější autor knih o výběru zaměstnanců.

2. čtvrtletí

Management
SME Forum – 8. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
3. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: majitelé firem, podnikatelé, manažeři malých a středních podniků
Hlavní cíl: Diskuzní setkání majitelů a ředitelů malých a středních firem, zodpovědných za jejich další rozvoj, transformaci a expanzi.

Management
SME FORUM
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
3. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: malé a střední podniky, jednatelé, ředitelé
Hlavní cíl: Celodenní odborná diskuse s praktickými zkušenostmi z firem na téma "Malé a střední podniky ve 21. století". Bloky: podnikatelé a stát, věda, výzkum a inovace, expanze a export, výhody a omezení menších firem, rodinné podnikání, investice s rozumem.

Lidské zdroje
Human Power Forum – 10. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
10. 4. – 11. 4. 2014
Loučeň
Cílová skupina: personální ředitelé, HR manažeři, osoby zodpovědné za vzdělávání
Hlavní cíl: Odborná platforma pro sdílení znalostí a získávání nových pohledů na trendy v moderním HR, kde klíčem k úspěchu společnosti je vysoce motivovaný a vítězící tým.

Informační technologie
BI & BIG DATA CONFERENCE – 3. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bicon.cz
15. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference se věnuje tématům: Big Data, Business Intelligence, datové sklady, dolování dat, systémy pro podporu rozhodování.

Vzdělávání
E-LEARNING FORUM 2014 – 14. Ročník
SEMIS spol. s r.o.
www.euniverzita.cz
16. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: personalisté, pracovníci vzdělávacích oddělení, tvůrci e-learningových programů, učitelé VŠ a VOŠ, všichni zájemci o e-learning
Hlavní cíl: Konference je zaměřena na proměny přístupu k učení a nové možnosti e-learningu ve spojení s novými médii a mobilními technologiemi. Vytváří platformu pro setkávání tvůrců a uživatelů e-learningových řešení a pro výměnu zkušeností a poznatků z praxe.

Marketing a obchod
Brand & Product Forum – 5. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
17. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: marketing a brand manažeři
Hlavní cíl: Výměna zkušeností a názorů a diskuze o efektivním zavádění a řízení značky, produktů a produktových řad, o podpoře prodeje produktů a o inovativních marketingových a obchodních strategiích.

Management/Facility
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2014 – 10. Ročník
C & COM Advertising s. r. o.
www.kbm2014.cz
24. 4. 2014
Praha
Cílová skupina: bezpečnostní manažeři
Hlavní cíl: Program konference umožní jít do bezpečnosti v jakémkoli odvětví, protože se jedná o obdobné problémy (banky, velkoobchody atd.). Součástí konference budou i inspirativní setkání s vedoucími postavami oboru.

Veřejná správa/Informační technologie
Elektronizace ve státní správě – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2014
Praha
Cílová skupina: státní správa, vývojářské a IT společnosti
Hlavní cíl: Konference bude klást důraz na přehled základních nástrojů elektronizace, které může státní správa využívat k zefektivnění svých pracovních procesů, a tedy i ke snížení nákladů. Část témat se bude věnovat zadávání veřejných zakázek v IT oblasti.

Doprava
Dopravní značení ‒ úsporně a efektivně – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2014
Praha
Cílová skupina: projektanti, architekti, provozovatelé a správci dopravního značení, investoři, odborná veřejnost
Hlavní cíl: Konference zaměřená na dopravní značení – legislativu, financování, nové technologie či úspory energií.

Finance/Veřejná správa
INOVACE 2014 – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2014
Praha
Cílová skupina: veřejný sektor, zástupci veřejné správy, nadnárodní i lokální společnosti, domácí a mezinárodní finanční instituce a banky
Hlavní cíl: První ročník konference přinese ucelený přehled v problematice inovací. Počínaje stavem inovací v ČR, přes inovační podnikání, a konče možnostmi financování a přehledem úspěšných projektů v ČR. Aneb kdo neinovuje, neuspěje!

Management
Inovační fórum pro malé a střední podniky
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
Duben 2014
Brno
Cílová skupina: malé a střední podniky se zaměřením na inovace
Hlavní cíl: Potřebujete změnit náplň podnikání? Chystáte se rozjet nový projekt? Chcete se vyhnout slepým uličkám? Jak řídit změny a nové projekty, jak je financovat, jak inovovat, aby se inovace vyplatila, a jak hledat tržní niku, na to odpoví odborné fórum. Vstup volný.

Informační technologie
BEZPEČNOST V CLOUDU – 4. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bezpecnostvcloudu.cz
13. 5. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference přiblíží návštěvníkům bezpečnostní témata v Cloud Computingu. Hlavní témata: data loss protection, data leakage protection, sdílení technologií, vnitropodnikové hrozby, identifikace a evaluace rizik v cloudu, zabezpečení uživatelského rozhraní.

Energetika
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 9. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
14. 5. 2014
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Finance/Management
CFO Forum – 16. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
15. 5. 2014
Praha
Cílová skupina: finanční ředitelé a manažeři, generální ředitelé a jednatelé společností
Hlavní cíl: Výměna zkušeností a názorů a diskuze o aktivní roli finančního managementu při zvyšování hodnoty společnosti.

Vzdělávání/Informační technologie
DNEŠNÍ TRENDY INOVACÍ 2014 – 5. Ročník
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.trendsofinnovations.eu
22. 5. – 23. 5. 2014
Brno
Cílová skupina: představitelé VŠ a univerzit s technickým zaměřením, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a informačních technologií
Hlavní cíl: Mezinárodní vědecká konference o trendech moderního e-vzdělávání s využitím IT. Hlavní zaměření: aplikace pro vzdělávací instituce a firmy, vzdělávací a experimentální laboratoře a projekty s mezinárodní působností interaktivního propojení.

Doprava a logistika
EASTLOG 2014 – 17. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.eastlog.cz
29. 5. – 30. 5. 2014
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy zaměřený na trendy a novinky v oboru. První den plný informací, diskuzí, setkávání se a nových kontaktů, navazující zábavný večer a druhý den logistika v praxi formou návštěv logistických center.

Marketing a obchod
Externí komunikace – 7. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
29. 5. 2014
Praha
Cílová skupina: PR manažeři, ředitelé komunikace, tiskoví mluvčí, specialisté na externí komunikaci
Hlavní cíl: Přináší možnost nahlédnout do kuchyně PR manažerů a zároveň reflektovat nové trendy v oblasti externí komunikace. Vytváří prostor pro potřebné impulzy k nalezení vlastní cesty k zákazníkům či veřejnosti.

Utility/Energetika
Chytrá energetika 2014
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2014
Praha
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Jak bude vypadat vývoj v energetice? Energetika se neobejde bez chytrých řešení, která budou hlavním klíčem k energetické bezpečnosti, efektivitě a do jisté míry i soběstačnosti. Jak vypadá současná vize chytré energetiky? Prosadí se chytré elektroměry?

Životní prostředí
21. Emission Trading – 21. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2014
Praha
Cílová skupina: poradenské a právní firmy, banky, obchodníci, brokeři, společnosti obchodující s emisními povolenkami
Hlavní cíl: Systém EU ETS neboli evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise CO2 je ve své třetí fázi. Jak jsme zvládli přechod z druhého do třetího období? Bylo vše bez chyb, či nás potkaly komplikace? Je vše jasné? Co nás čeká po prvním roce ve III. období?

Energetika/Finance
Obchodování s energií – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2014
Praha
Cílová skupina: obchodníci s elektřinou, výrobci energie, odběratelé elektrické energie, investoři
Hlavní cíl: Třetí ročník bude navazovat na velice úspěšné předchozí ročníky, kterých se zúčastnilo přes 300 delegátů. Konference bude opět věnována obchodování s elektřinou, plynem a teplem, situaci na trhu a legislativním novinkám v této oblasti.

Doprava a logistika
Městská mobilita 2014 – 12. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2014
Praha
Cílová skupina: státní a veřejná správa, dopravní společnosti, logistické společnosti, energetici
Hlavní cíl: Bílá kniha dopravní politiky Evropské komise vybízí města, aby rozvíjela plány udržitelné městské mobility, které obsahují smíšenou strategii.

Lidské zdroje/Management
Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Květen 2014
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

Stavebnictví a reality/Výroba
IndustryCon 2014 – 3. Ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
Květen 2014
Praha
Cílová skupina: majitelé průmyslových nemovitostí a jejich správci
Hlavní cíl: Efektivní využití průmyslových nemovitostí a revitalizace těch nevyužívaných.

Účetnictví a daně
Transferové ceny v podnikové praxi 2014 – 3. Ročník
1. VOX a.s.
www.vox.cz
3. 6. – 4. 6. 2014
Praha
Cílová skupina: pracovníci daňové správy, subjekty zabývající se odborným poradenstvím
Hlavní cíl: Umožnit odborné konzultační setkání těm, kdo nesou odpovědnost za podnikové procesy transfer pricingu. Prezentace reálných případových studií ze současné praxe přinese vzácnou příležitost inspirace či porovnání přístupu k řešení agendy převodních cen.

Stavebnictví a reality
RetailCon 2014 – 11. Ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
5. 6. 2014
Praha
Cílová skupina: developeři, investoři, nájemci retailových prostor, center manažeři, property manažeři, správci, subdodavatelé služeb ap.
Hlavní cíl: Setkání odborníků ze světa shopping center a retailu, přehled stávajících a plánovaných nákupních formátů v ČR, remodeling, nové značky na trhu, trendy v marketingu ap.

Informační technologie
DOCUMENT MANAGEMENT CONFERENCE – 1. Ročník
Exponet s.r.o.
www.dmcon.cz
10. 6. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Správa elektronických dokumentů je v době digitální komunikace jedním ze základních předpokladů efektivního fungování firem včetně státní správy. Správně řešený document management nepochybně zvyšuje funkčnost firmy a zároveň výrazně snižuje náklady.

Finance
CORPORATE FINANCE 2014 ‒ Financování růstu firem – 11. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
11. 6. 2014
Brno
Cílová skupina: vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, managementu, finančních ředitelů, představitelů venture fondů, soukromých investorů a poskytovatelů kapitálu z financování rozvoje firem.

Finance/Management
Treasury Management Forum – 12. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
12. 6. 2014
Praha
Cílová skupina: treasury manažeři, finanční ředitelé a manažeři controllingu
Hlavní cíl: Výměna praktických zkušeností a názorů z oblasti treasury managementu, seznámení s novinkami u jednotlivých SW poskytovatelů, bank a společností souvisejících s finančními činnostmi podniků, představení nových trendů a setkání osobností této sféry.

Lidské zdroje/Management
PŘÍBĚH RŮSTU a INSPIRACE – 7. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
12. 6. 2014
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Hlavní cíl: Růst můžeme nejrůznějšími způsoby. Někdy můžeme být až nesví, jak kolem sebe slyšíme, že musíme růst ještě víc a víc. Jak tedy růst, když jsme na hranici svých možností? Jak pro sebe objevovat nové příležitosti? Jak rozvíjet organizaci přes lidi?

Veřejná správa
Energetický management pro veřejnou správu – 6. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2014
Praha
Cílová skupina: municipality, odborné firmy, neziskové organizace, banky
Hlavní cíl: Konference se bude komplexně zabývat energetickým managementem ve veřejném sektoru. Kde všude se dají hledat rezervy, zda je města a obce umí využít.

3. čtvrtletí

Potravinářství/Životní prostředí
Mezinárodní sympozium o separačních vědách ISSS – 20. Ročník
RADANAL s.r.o.
www.isss2014.cz
30. 8. – 2. 9. 2014
Praha
Cílová skupina: společnosti z oborů potravinářství, klinické a biomedicinální analýzy a kontroly kvality životního prostředí
Hlavní cíl: Cílem konference je šíření nových poznatků z oblasti analytických separací, zejm. chromatografie a elektroforézy, podpora výměny zkušeností mezi akademickou a průmyslovou sférou a posílení stávajících a iniciace nových kontaktů mezi odborníky.

Zdravotnictví/Potravinářství
14. mezinárodní konference výživy a klinické diagnostiky INDC 2014 – 14. Ročník
RADANAL s.r.o.
www.indc.cz
2. 9. – 5. 9. 2014
Praha
Cílová skupina: společnosti z oborů zdravotnictví, potravinářství, výživy a analytické chemie
Hlavní cíl: INDC 2014 je mezinárodní setkání, které spojuje špičkové odborníky z oboru medicíny, potravinářství, výživy a analytické chemie s cílem hledání vztahů mezi výživou a lidským zdravím z pohledu odborníků různého zaměření.

Vzdělávání/Lidské zdroje
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2014 – 10. Ročník
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.aeduca.cz
16. 9. – 17. 9. 2014
Olomouc
Cílová skupina: vzdělavatelé dospělých, personalisté, akademičtí pracovníci, pracovníci vzdělávacích institucí
Hlavní cíl: Setkání odborníků v oblasti vzdělávání dospělých. První část festivalu tvoří odborná konference z oblasti teoretické andragogiky, na kterou navazují profesně orientované konference a workshopy. Součástí akce je prezentace firem a projektů.

Informační technologie
DATA STORAGE WORKSHOP – 9. Ročník
Exponet s.r.o.
www.dsw.cz
23. 9. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Data Storage Workshop nabízí možnost představit IT managerům produkty, služby a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, bezpečnosti a správy dat i v oblasti networkingu.

Životní prostředí
Vodní toky v České republice – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2014
Praha
Cílová skupina: zástupci s. p. povodí, představitelé měst a krajů, lodní dopravci, průmyslové firmy, projekční a stavební firmy
Hlavní cíl: Druhý ročník konference zaměřené na hospodaření s povrchovou vodou a její regulaci, dále na protipovodňová opatření, využitelnost řek na vodní dopravu a pitnou vodu, platby za povrchovou vodu a její čistotu.

Lidské zdroje/Management
Interní komunikace – 10. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Září 2014
Praha
Cílová skupina: personalisté, manažeři pro komunikaci, HR a PR manažeři
Hlavní cíl: Zprostředkovat zkušenosti, názory a projekty optimálního fungování interní komunikace s důrazem na aktuální změny a dění ve společnostech.

Lidské zdroje/Management
Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Září 2014
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

4. čtvrtletí

Doprava a logistika
LOG-IN CZ 2014 – 11. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.cz
2. 10. – 3. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na českém trhu. Fórum LOG-IN zahrnuje workshop, Logistický Business Mixer a návštěvy logistických center.

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE FINANČNICTVÍ – 4. Ročník
Exponet s.r.o.
financnictvi.expo-net.cz
7. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Odborná konference je určena pro IT pracovníky a zástupce managementu ve finančním sektoru. Přináší obsáhlý přehled řešení, která umožňují společnostem v této oblasti zefektivnit množství interních procesů, zavádět inovativní modely a uchovat bezpečnost dat.

Vzdělávání
INNER WINNER FESTIVAL – 6. Ročník
Inner Winner s.r.o.
festival.innerwinner.cz
17. 10. – 19. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: účastníci z korporátního businessu – CEO, HR, vzdělávání, majitelé menších a středních firem, lidé na volné noze, vizionáři
Hlavní cíl: Během tří dnů celkem 40 praktických workshopů a 3 večerní fóra. Vzděláváme jinak – inspirace novými, světovými trendy pro rozvoj vás a vašich firem.

Management/Právo
LawTech Europe Congress 2014
E-DISCOVERY EUROPE s.r.o.
www.lawtecheuropecongress.com
20. 10. – 21. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: právníci, IT bezpečnostní experti, odborníci z oboru financí, policisté, státní zástupci, soudci, auditoři, top management
Hlavní cíl: LawTech Europe Congress je největší právnicko-technologickou konferencí ve střední a východní Evropě. Přijďte si poslechnout zahraniční i české odborníky na ochranu dat a osobních údajů, duševní vlastnictví, forenzní auditování a řadu dalších témat.

Doprava a logistika
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
22. 10. 2014
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji automobilového průmyslu.

Zdravotnictví
NON-HANDICAP a PRAGOMEDICA – 36. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.pragomedica.cz
22. 10. – 24. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: odborná zdravotnická veřejnost, zdravotně postižení
Hlavní cíl: Výstava pro zdravotně postižené a výstava zdravotnické a laboratorní techniky, vybavení zdravotnických provozů.

Kultura/Stavebnictví
PAMÁTKY – 3. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.incheba.cz
23. 10. – 24. 10. 2014
Praha
Cílová skupina: kraje, regiony, města, obce, soukromí majitelé památek, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti
Hlavní cíl: Mezioborový odborný veletrh regenerace, financování, využití památek a uměleckých řemesel.

Výroba
PRAGOLIGNA – 13. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.pragoligna.cz
30. 10. – 1. 11. 2014
Praha
Cílová skupina: odborníci z oboru dřevozpracujícího průmyslu a nábytkářského průmyslu
Hlavní cíl: Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl.

Životní prostředí
Spalovny a energetické využití komunálního odpadu – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná veřejnost
Hlavní cíl: 4. odborná konference o možnostech ekologického zpracování odpadu – budoucnost a role spaloven tříděného komunálního odpadu v ČR jako perspektivního odvětví v energetice ČR.

Energetika/Životní prostředí
Malé vodní elektrárny v ČR 2014 – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: provozovatelé MVE, investoři, dodavatelé technologií, stavební firmy, poradenské společnosti, banky
Hlavní cíl: Pátý ročník výroční konference věnované současnosti a budoucím perspektivám provozování malých vodních elektráren v České republice.

Energetika/Životní prostředí
Hospodaření s energií v podnicích – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: energetické společnosti, energetičtí poradci, prodejci energií, velké a střední výrobní podniky
Hlavní cíl: V programu letošní konference věnujeme větší prostor zkušenostem s realizovanými projekty. Téma úspor doplní informace o cenových prognózách, dále praktické rady, jak úspěšně vybírat dodavatele energií, a informace o možnostech využití OZE.

Účetnictví a daně
Daňový řád 2014 – 14. Ročník
1. VOX a.s.
www.vox.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: znalci daňového řádu působící na straně daňových subjektů, plátci daní, poplatníci, odborní poradci a orgány veřejné moci
Hlavní cíl: Seznámení s vybranými problematickými ustanoveními daňového řádu a výměna zkušeností z jeho aplikace.

Doprava a logistika
Efektivní logistika – 3. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: manažeři a specialisté logistiky
Hlavní cíl: Zprostředkovat výměnu zkušeností a názorů a diskuzi o nových trendech v oblasti logistiky, o možnostech zeštíhlení materiálových toků a o efektivním využití zdrojů, kterými společnost disponuje.

Marketing a obchod
Marketing Challenge Forum – 9. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: ředitelé a manažeři marketingu, obchodní ředitelé
Hlavní cíl: Načerpat nové inspirace, podněty a kreativní impulzy pro marketingové aktivity při dosahování výsledků na produktové i podnikové úrovni.

Lidské zdroje/Vzdělávání
Training & Development Forum – 6. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Říjen 2014
Praha
Cílová skupina: personální ředitelé, HR a Training & Development manažeři
Hlavní cíl: Nabídnout místo pro sdílení zkušeností a představení nových trendů a možností zástupcům firem, které si uvědomují, že jejich konkurenceschopnost se zvyšuje s růstem schopností, znalostí a dovedností zaměstnanců.

Lidské zdroje/Management
Business Brunch®
agentura Motiv P
www.motivp.com
Říjen 2014
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.

Informační technologie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 6. Ročník
Exponet s.r.o.
www.cloudconference.cz
11. 11. 2014
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Model Cloud Computingu změnil ve světě informačních technologií zažité postupy a obchodní modely. Konference se věnuje jeho možnostem, novinkám a souvisejícím tématům: software jako služba; platforma a infrastruktura jako služba; virtualizace; datová centra.

Logistika
SpeedCHAIN 2014 – 9. Ročník
Reliant s.r.o.
www.speedchain.eu
12. 11. – 13. 11. 2014
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři nadnárodních providerů, výrobní, obchodní a supply chain manageři, IT specialisté a široká logistická veřejnost
Hlavní cíl: Cílem konference je poskytnout komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně. Nedílnou součástí je možnost networkingu v neformální atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera.

Doprava
CZECHBUS – 4. Ročník
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
www.czechbus.eu
19. 11. – 21. 11. 2014
Praha
Cílová skupina: pracovníci dopravních podniků, dopravců, krajů a měst, servisních a garážových firem
Hlavní cíl: Středoevropský veletrh autobusů a hromadné dopravy.

Lidské zdroje/Management
MotivP ‒ HR KONFERENCE 2014 – 8. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
20. 11. – 21. 11. 2014
Brno
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Hlavní cíl: Konference MotivuP jsou vyhledávány a oceňovány zejména pro svoji vysokou odbornou úroveň, aktuální témata, ale také příjemnou osobní atmosféru. Jsou proslulé rovněž svým inspirativním charakterem.

Evropská unie/Finance
Veřejné služby a veřejná podpora 2014 – 6. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: veřejná správa, kraje a ministerstva, podniky veřejných služeb, municipální, infrastrukturní a poradenské společnosti, banky
Hlavní cíl: Jaká budou nová pravidla EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu? Zajímají vás reformy veřejných služeb v ČR, které se připravují nebo už realizují?

Energetika/Životní prostředí
Solární energie v ČR 2014 – 10. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: firmy a investoři ve fotovoltaice, drobní investoři, veřejné organizace, dodavatelé služeb a zařízení pro FVE, banky
Hlavní cíl: 10. odborná konference se bude věnovat stávajícím fotovoltaickým elektrárnám. Stabilizace solární daně investorům uvolní peněžní prostředky pro nákup případných dalších služeb, a tím umožní lepší péči o FVE.

Energetika/Finance
Přenos a distribuce elektrické energie – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: energetické společnosti, distribuční společnosti, provozovatelé a investoři do OZE, ČEPS, OTE, výrobci a distributoři energie
Hlavní cíl: Konference bude zaměřena na problematiku připojování energetických zdrojů do rozvodné soustavy, stabilitu sítě, rozvoje přenosové soustavy, přeshraničních toků energie a bezpečnostních systémů a na přístup k decentrální výrobě energie.

Finance
Financování investic – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: investoři, investiční fondy, podnikatelé, expandující firmy, začínající firmy
Hlavní cíl: Konference zaměřená na možnosti získávání kapitálu na investice u začínajících a expandujících firem a tzv. startupů a na nejvhodnější způsoby investování kapitálu.

Management/Výroba
Manufacturing Management Forum – 11. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: výrobní ředitelé, ředitelé závodů a manažeři výrobních podniků
Hlavní cíl: Přináší možnost sdílet zkušenosti výrobních ředitelů a manažerů výrobních podniků, setkat se s odborníky a dozvědět se o nových trendech při řízení podniků.

Marketing a obchod
Sales Excellence Forum – 9. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: ředitelé a manažeři prodeje, obchodní ředitelé, sales manažeři a další experti z oblasti obchodu
Hlavní cíl: Vytvářet prostor pro hledání cest k lepšímu využívání obchodních příležitostí, k formování vítězného prodejního týmu a k efektivním aktivitám s klíčovými zákazníky.

Management/Výroba
Setkání mistrů – 5. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: mistři, team leadři, výrobní manažeři a ředitelé
Hlavní cíl: Diskuzní setkání všech mistrů, kteří na svých bedrech nesou zodpovědnost za úspěšné řízení svých oddělení.

Management/Obchod
Exportní fórum pro MSP
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: malé a střední podniky, exportéři ‒ jednatelé, ředitelé, vedoucí obchodních či exportních oddělení
Hlavní cíl: Šance na nových trzích, závislost exportu na EU, reakce na globální trendy, nové produkty pro exportéry (teritorium bude upřesněno). Vystupující: exportéři, makroekonomové, bankéři (doprovodná akce Dne podnikatelů ČR). Vstup volný.

Management
Den podnikatelů České republiky – 12. Ročník
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz
Listopad 2014
Praha
Cílová skupina: malé a střední podniky, OSVČ, banky, zástupci vládních a státních institucí
Hlavní cíl: Moderovaná diskuse na aktuální téma za účasti vládních a politických špiček vč. médií. Vyhlášení výsledků Grantového programu pro členy AMSP ČR, soutěže Rodinná firma roku, soutěže začínajících podnikatelů a soutěže "Fandíme řemeslu!" s odměnou. Vstup volný.

Reality
Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů – 12. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
3. 12. 2014
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností, odborníci a investoři
Hlavní cíl: Vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemovitostního trhu, developerů, realitních kanceláří, stavebních firem, dodavatelů, poskytovatelů zdrojů kapitálu, investorů a ekonomů, pokud jde o současný a očekávaný vývoj realitního trhu.

Energetika/Životní prostředí
Větrná energie v ČR 2014 – 9. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2014
Praha
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor, odborná veřejnost, NNO
Hlavní cíl: Konference mapuje nejdůležitější události v sektoru větrné energetiky v ČR. Situace v sektoru je po předloňském stop-stavu nelehká, očekává se však alespoň mírné oživení a nastartování nových projektů.

Finance/Životní prostředí
22. Emission Trading – 22. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2014
Praha
Cílová skupina: podniky spadající do systému obchodování, obchodníci, brokeři, banky, zástupci burz, poradci a konzultanti, zástupci státní správy
Hlavní cíl: Systém EU ETS neboli evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise CO2 je ve své třetí fázi. Jak jsme zvládli přechod z druhého do třetího období? Bylo vše bez chyb, či nás potkaly komplikace? Je vše jasné? Co nás čeká po prvním roce ve III. období?

Energetika/Životní prostředí
Větrná energie v ČR 2014 – 9. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2014
Praha
Cílová skupina: výrobci energie z obnovitelných zdrojů, ČEZ, distributoři, obchodníci s elektřinou, výrobci turbín a dodavatelé zařízení
Hlavní cíl: Konference každoročně mapuje nejdůležitější události v sektoru větrné energetiky v ČR. Situace v sektoru je po předloňském stop-stavu nelehká, očekává se však alespoň mírné oživení a nastartování nových projektů.

Management
Strategické forum – 18. Ročník
top vision s.r.o.
www.topvision.cz
Prosinec 2014
Loučeň
Cílová skupina: generální ředitelé, předsedové představenstev, jednatelé, majitelé společností, top management
Hlavní cíl: Reflektovat úspěchy a neúspěchy domácích firem, podělit se o manažerské zkušenosti uznávaných leadrů a otevřít diskuzi špičkových manažerů nad novými možnostmi, kreativními vizemi a impulzy pro rozvoj svůj i svých společností.

Lidské zdroje/Management
Business Brunch® ‒ Nábor zaměstnanců
agentura Motiv P
www.motivp.com
Prosinec 2014
Praha, Brno, Ostrava
Cílová skupina: manažeři, personalisté, HR manažeři
Hlavní cíl: Business Brunch® patří dnes již k nejnavštěvovanějším setkáním personalistů u nás. Motiv P jej připravuje už od roku 2005 a pro personalisty je stále zdarma. Vždy tu řešíme především témata, která předpovídají blízkou budoucnost.