Katalog Edumenu 2013 - Konference

1. čtvrtletí


Lidské zdroje a management
HR&BUSINESS FORUM: Práce s talenty a klíčovými zaměstnanci
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
28. 2. 2013
Ostrava
Cílová skupina: management společností všech sektorů a HR management
Hlavní cíl: Konferenční setkání se zasazuje o výměnu názorů a zkušeností při řízení klíčových lidí, v provázanosti s dalšími oblastmi řízení společnosti. Získané poznatky mohou jednatelé a top manažeři následně využít ve své praxi.

Potravinářství
Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu – 4. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
13. 3. 2013
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů potravinářských firem a společností podporujících rozvoj potravinářského průmyslu.

Utility/Energetika
Off-Grid 2013 – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
13. 3. 2013
Praha
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energii se stává téma Off-Grid znovu aktuálním. Přestože tyto systémy nejsou v sektoru OZE vůbec podporovány, růst cen učiní OZE cenově konkurenceschopnými a nová technologická řešení i provozuschopnými.

Informační technologie
IT SECURITY WORKSHOP – 7. Ročník
Exponet s.r.o.
www.itsw.cz
19. 3. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Seznámit odborníky na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s tím, jak je možné tato rizika snížit. Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antiware.

Veřejná správa
Finanční řízení pro municipality 2013 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
19. 3. 2013
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, ministerstva, firmy zabývající se dotacemi
Hlavní cíl: Úspěšné hospodaření s veřejnými financemi není dnes možné bez dobré znalosti finančního řízení a zvládnutí legislativy. V posledních letech je to stále obtížnější a řada projektů zanikne v náporu byrokracie. Konference je zaměřena na správu veřejných financí.

Lidské zdroje a management
VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW: NÁVRAT K HODNOTÁM – 16. Ročník
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
21. 3. 2013
Praha
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Prestižní dvojjazyčná konference je určená HR i managementu firem všech odvětví. Své zkušenosti, poznatky a know-how při práci s hodnotami budou sdílet přední experti z ČR i zahraničí. Součástí programu je vyhlášení XIII. ročníku ceny HREA – Excellence Award®

Lidské zdroje a management
Workshopy: ÚSPĚCH, PŘEDSTAVIVOST A ENERGIE
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
22. 3. 2013
Praha
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Následný program konference HR Know How: John Raddall, kouč z Jižní Afriky, odhalí, jak pracovat s vnitřní energií člověka i organizace; Ivo Toman se zaměří na úspěch a motivaci v našem životě; Lea Paulínová představí cestu ke změně skrze naši představivost.

Doprava/Finance
Dopravní obslužnost měst a regionů – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Březen 2013
Praha
Cílová skupina: municipality, kraje, dopravní společnosti, banky, inženýrské firmy, poradenské společnosti
Hlavní cíl: Konference bude zaměřena na autobusovou dopravu, plnění a aktualizaci dopravních plánů krajů, konkurenci v autobusové dopravě, nastavení vyrovnávacích plateb a inovace ve veřejné dopravě.

2. čtvrtletí

Energetika/Životní prostředí
Candela 2013 – konference o světle a osvětlení – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
11. 4. 2013
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná i široká veřejnost
Hlavní cíl: Konference zaměřená na osvětlení jak exteriéru, tak interiéru. Nové trendy, legislativa, techn. systémy, údržba, instalace, servis, pronájem, rekonstrukce, energetické úspory. Samostatný blok bude věnován veřejnému osvětlení.

Evropská unie/Finance
EU Fondy 2013 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
15. 4. 2013
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, finanční poradci a auditoři, banky, právní firmy, firmy zabývající se dotacemi
Hlavní cíl: Konference napoví, jakým směrem se bude ubírat nové programovací období 2014-2020. Sníží se celkový počet Operačních programů a nastanou také změny v administrativní části. Poučili jsme se z chyb minulých let a umíme dotace správně využít?

Informační technologie
BUSINESS INTELLIGENCE CONFERENCE – 3. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bicon.cz
16. 4. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Business Intelligence aplikace umožňují řídícím pracovníkům získat informace pro rozhodovací proces díky analytickým a vykazovacím nástrojům. Konference se věnuje tématům: Business Intelligence, datové sklady, dolování dat, systémy pro podporu rozhodování.

Lidské zdroje a management
EXCHANGE MEETING v Rodinném pivovaru BERNARD, a. s.
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
23. 4. 2013
Vysočina
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací zejména středně velkých firem
Hlavní cíl: Posláním známého a úspěšného pivovaru je „vlastní cestou k poctivému českému pivu“. Na setkání získáte inspiraci, jak pracovat s firemní kulturou a hodnotami ve středně velké firmě.

Finance
Podnikání a investice v postsovětských republikách – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
24. 4. 2013
Praha
Cílová skupina: podnikatelé, exportéři, poradenské společnosti, právní kanceláře, obchodní komory
Hlavní cíl: Jaké jsou možnosti investic a exportu do zemí bývalého Sovětského svazu? Jaké jsou právní a administrativní problémy? Jaké programy lze využít na podporu exportu? Jaké jsou konkrétní zkušenosti?

Lidské zdroje a management
HR konference
Mafra Slovakia, a. s.
http://konferencie.hnonline.sk
Duben 2013
Brno
Cílová skupina: vyšší střední management, ekonomičtí ředitelé, marketingoví ředitelé
Hlavní cíl: Nové trendy v rozvoji lidských zdrojů.

Informační technologie
BEZPEČNOST V CLOUDU – 3. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bezpecnostvcloudu.cz
14. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference přiblíží návštěvníkům bezpečnostní témata v Cloud Computingu. Hlavní témata: data loss protection, data leakage protection, sdílení technologií, vnitropodnikové hrozby, identifikace a evaluace rizik v cloudu, zabezpečení uživatelského rozhraní.

Energetika
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
15. 5. 2013
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Energetika/Finance
Obchodování s energií – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
15. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: obchodníci s elektřinou, výrobci energie, odběratelé elektrické energie, investoři
Hlavní cíl: Konference bude věnována obchodování s elektřinou, plynem a teplem, situaci na trhu a legislativním novinkám.

Stavebnictví a reality
Retail CON 2013 – 10. Ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
16. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: developeři, investoři, nájemci retailových prostor, center manažeři, property manažeři, správci, subdodavatelé služeb ad.
Hlavní cíl: Setkání odborníků ze světa shopping center a retailu, přehled stávajících a plánovaných nákupních formátů v ČR, remodeling, nové značky na trhu, trendy v marketingu ap.

Doprava a logistika
EASTLOG 2013 – 16. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.eastlog.cz
23. 5. – 24. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy zaměřený na trendy a novinky v oboru. První den plný informací, diskusí, setkávání se a nových kontaktů, navazující zábavný večer a druhý den logistika v praxi formou návštěv logistických center.

Životní prostředí/Stavebnictví
Šetrné budovy 2013 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
26. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: developeři, investoři, facility manažeři, dodavatelé stavebních produktů, materiálů a služeb, architekti, projektanti a další
Hlavní cíl: Hlavním organizátorem konference je Česká rada pro šetrné budovy. Program se skládá z hlavního plenárního jednání a dalších paralelních sekcí. Doplňkem je odborná výstava společností působících v dané oblasti.

Životní prostředí
19. EmissionTrading – 19. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
30. 5. 2013
Praha
Cílová skupina: poradenské a právní firmy, banky, obchodníci, brokeři, společnosti obchodující s emisními povolenkami
Hlavní cíl: Aktuální problematika obchodování s emisními povolenkami, EU ETS, III. obchodovací období - jak jsme zvládli přechod? Bylo vše bez chyb, nebo nás potkaly komplikace? Je vše jasné?

Lidské zdroje a management
EXCHANGE MEETING v Barum Continental, s. r. o.
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Květen 2013
Zlínský kraj
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací
Hlavní cíl: Zástupci společnosti Barum Continental představí zajímavé HR programy a postupy při práci se zaměstnanci v automobilovém průmyslu.

Doprava
Dopravní značení – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2013
Praha
Cílová skupina: projektanti, architekti, provozovatelé a správci dopravního značení, investoři, odborná veřejnost
Hlavní cíl: Konference je zaměřená na dopravní značení – legislativu, financování, nové technologie, úspory energií atd.

Lidské zdroje a management
Transformační změna aneb co všechno je jinak – 6. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
6. 6. 2013
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Hlavní cíl: Transformaci budeme pojímat jako fundamentální změnu a jako součást strategického myšlení, která se týká jednak lidí a procesů, jednak celého organizačního trojúhelníku kultura–strategie–struktura.

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE ZDRAVOTNICTVÍ – 4. Ročník
Exponet s.r.o.
http://zdravotnictvi.expo-net.cz
11. 6. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference je určena pro pracovníky zodpovědné za řízení IT infrastruktury ve zdravotnických zařízeních a souvisejících odvětvích. Zabývá se problematikou IT bezpečnosti a využití moderních nástrojů pro automatizaci, komunikaci a zvyšování efektivity procesů.

Finance
CORPORATE FINANCE 2013 ‒ Financování růstu firem – 10. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
19. 6. 2013
Brno
Cílová skupina: vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, managementu, finančních ředitelů, představitelů venture fondů, soukromých investorů a poskytovatelů kapitálu z financování rozvoje firem.

Utility/Energetika
Smart Grids v ČR 2013
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2013
Praha
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Smart Grids je v současnosti jedno z nejčastějších témat v moderní energetice. Stávají se cestou k bezpečnému a koordinovanému přenosu elektrické energie v distribuční síti.

Veřejná správa
Energetický management měst a obcí – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2013
Praha
Cílová skupina: obce, města, kraje
Hlavní cíl: Konference se bude zabývat komplexně energetickým managementem ve veřejném sektoru. Kde všude se dají hledat rezervy a zda je města a obce umějí využít.

Životní prostředí
GOING GREEN 2013 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2013
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, odborná veřejnost, NNO
Hlavní cíl: Jedna z největších akcí svého druhu v regionu CEE. Vytvoří novou platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru a bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy.

Lidské zdroje a management
EXCHANGE MEETING v SIEMENS ČR
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Červen 2013
Praha
Cílová skupina: HR senior manažeři
Hlavní cíl: Setkání na téma: Řízení kariéry v globální společnosti. Seznámíte se s HR programy zaměřenými na kariérní plánování a způsoby práce se zaměstnanci při plánování kariérních cest. Nahlédnete do zákulisí HR a firemní kultury společnosti.

Lidské zdroje a management
EXCHANGE MEETING ve společnosti VÍTKOVICE, a. s.
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Červen 2013
Ostrava
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací
Hlavní cíl: Ve společnosti Vítkovice, a. s., se seznámíte se zajímavými HR programy a postupy při práci se zaměstnanci a dostanete rovněž příležitost nahlédnout do zákulisí HR a firemní kultury firmy.

3. čtvrtletí

Vzdělávání
Andragogické dialogy – 3. Ročník
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.ksoc.upol.cz
10. 9. – 11. 9. 2013
Olomouc
Cílová skupina: vzdělavatelé dospělých, personalisté, akademičtí pracovníci, pracovníci vzdělávacích institucí
Hlavní cíl: Setkání odborníků v oblasti vzdělávání dospělých; první část konference je zaměřena na teoretickou andragogiku, druhou tvoří trendy ve vzdělávání dospělých – pro tuto část je vytvořena sekce workshopů lektorů vzdělávání dospělých.

Informační technologie
DATA STORAGE WORKSHOP – 8. Ročník
Exponet s.r.o.
www.dsw.cz
19. 9. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Data Storage Workshop nabízí možnost představit IT managerům produkty, služby a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, bezpečnosti a správy dat i v oblasti networkingu.

Evropská unie/Finance
Veřejné služby a veřejná podpora 2013 – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2013
Praha
Cílová skupina: VS, kraje a ministerstva, podniky veřejných služeb, municipální a infrastrukturní společnosti, poradenské společnosti, banky
Hlavní cíl: Jaká budou nová pravidla EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu? Zajímají vás reformy veřejných služeb v ČR, které se připravují nebo už realizují?

Životní prostředí
Spalovny a energetické využití komunálního odpadu – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2013
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná veřejnost
Hlavní cíl: Třetí odborná konference o možnostech ekologického zpracování odpadu – budoucnost a role spaloven tříděného komunálního odpadu v ČR jako perspektivního odvětví v energetice ČR.

4. čtvrtletí

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE FINANČNICTVÍ – 5. Ročník
Exponet s.r.o.
http://financnictvi.expo-net.cz
8. 10. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Odborná konference je určena pro IT pracovníky a zástupce managementu ve finančním sektoru. Přináší obsáhlý přehled řešení, která umožňují společnostem v této oblasti zefektivnit množství interních procesů, zavádět inovativní modely a uchovat bezpečnost dat.

Vzdělávání
INNER WINNER FESTIVAL – 4. Ročník
Inner Winner s.r.o.
www.innerwinner.cz
18. 10. – 20. 10. 2013
Praha
Cílová skupina: účastníci z korporátního businessu – CEO, HR, vzdělávání, majitelé menších a středních firem, lidé na volné noze, vizionáři
Hlavní cíl: Během tří dnů celkem 40 praktických workshopů a 3 večerní fóra. Vzděláváme jinak – inspirace novými, světovými trendy pro rozvoj Vás a Vašich firem.

Automobilový průmysl
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 10. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
23. 10. 2013
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Hlavní cíl: Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji automobilového průmyslu.

Doprava a logistika
LOG-IN CZ 2013 – 10. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.cz
24. 10. – 25. 10. 2013
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na českém trhu. Fórum LOG-IN zahrnuje workshop, Logistický Business Mixer a návštěvy logistických center.

Veřejná správa/Informatika
Elektronizace – efektivní nástroj státní správy – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: státní správa, vývojářské a IT společnosti
Hlavní cíl: V konferenci bude kladen důraz na přehled základních nástrojů elektronizace, které může státní správa využívat ke zefektivnění svých pracovních procesů a tedy i ke snížení nákladů. Část témat se bude věnovat zadávání veřejných zakázek v IT oblasti.

Evropská unie/Finance
Czech infrastructure and PPP Forum 2013 – 10. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: banky a finanční instituce, stavební a poradenské firmy, technologické společnosti, developeři, poskytovatelé služeb PPP, VS
Hlavní cíl: Jaký je dosavadní vývoj PPP v ČR a jaká je jejich budoucnost? Představeny budou úspěšné projekty, aktuální stav PPP v ČR a EU, nové projekty, legislativa situace na rozvíjejícím se trhu PPP v EU.

Energetika/Životní prostředí
Malé vodní elektrárny v ČR 2013 – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: podnikatelé v OZE, zejména MVE, podniky Povodí, výrobci a dodavatelé zařízení pro MVE, inženýrské a poradenské firmy, banky
Hlavní cíl: Konference věnovaná současnosti a perspektivám provozování malých vodních elektráren v ČR.

Energetika/Životní prostředí
Hospodaření s energií v podnicích – 5. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: výrobní podniky a služby, infrastrukturní společnosti, poradenské a energetické společnosti, právní firmy, banky
Hlavní cíl: V letošním ročníku věnujeme prostor zkušenostem s realizovanými projekty. Téma úspor doplníme informacemi o cenových prognózách, radami, jak vybírat dodavatele energie, a možnostmi využití OZE.

Energetika/Životní prostředí
Solární energie v ČR 2013 – 8. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: firmy a investoři ve fotovoltaice, drobní investoři, veřejné organizace, dodavatelé služeb a zařízení pro FVE, banky
Hlavní cíl: Hlavními tématy jsou legislativní prostředí a změny, které do solární energetiky přinesly změny zákonů. Nastíníme, jak se bude situace vyvíjet dál a jak se nové podmínky našich zákonodárců promítnou do praxe.

Finance/Veřejná správa
INOVACE 2013 – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2013
Praha
Cílová skupina: veřejný sektor, zástupci veřejné správy, nadnárodní i lokální společnosti, domácí a mezinárodní finanční instituce a banky
Hlavní cíl: První ročník přinese ucelený přehled o problematice inovací. Vše od stavu inovací v ČR přes inovační podnikání až po možnosti financování a přehled úspěšných projektů v ČR.

Informační technologie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 3. Ročník
Exponet s.r.o.
www.cloudconference.cz
5. 11. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Model Cloud Computingu změnil ve světě informačních technologií zažité postupy a obchodní modely. Konference se věnuje jeho možnostem, novinkám a souvisejícím tématům: software jako služba, platforma a infrastruktura jako služba, virtualizace, datová centra.

Logistika
SpeedCHAIN 2013 – 8. Ročník
Reliant s.r.o.
www.speedchain.eu
13. 11. – 14. 11. 2013
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři nadnárodních providerů, supply chain manageři, IT specialisté a široká logistická veřejnost
Hlavní cíl: Cílem konference je připravit kombinaci vysokého logistického know-how a networkingu v neformální atmosféře historických prostor Břevnovského kláštera. V roce 2012 se zúčastnilo 567 osob z 11 zemí světa.

Informační technologie
TELECOMMUNICATION CONFERENCE – 9. Ročník
Exponet s.r.o.
www.tccon.cz
19. 11. 2013
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Akce se věnuje IP komunikacím a telefonii, pokrývá komplexně nabídku produktů a služeb v oblasti komunikačních technologií. Témata akce: videokonference a teleprezence, hlasová, datová a multimediální komunikace, IP a počítačová telefonie, call centra.

Energetika/Finance
Přenos a distribuce elektrické energie – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
20. 11. 2013
Praha
Cílová skupina: energetické společnosti, distribuční společnosti, provozovatelé a investoři do OZE, ČEPS, OTE, výrobci a distributoři energie
Hlavní cíl: Konference je zaměřena na problematiku připojování energetických zdrojů do rozvodné soustavy, stabilitu sítě, rozvoje přenosové soustavy, přeshraničních toků energie, bezpečnostních systémů a na přístup k decentrální výrobě energie.

Lidské zdroje a management
HR KONFERENCE 2013 – 7. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.com
21. 11. – 22. 11. 2013
Brno
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Hlavní cíl: S kým se na konferenci potkáte: Michael Chytrý, moderátor konference a lektor Motivu P; František Hroník, odborný garant a organizátor HR konference 2013, ředitel a lektor Motivu P. Dále se setkáme s předními HR manažery českých a světových společností.

Stavebnictví a reality
REALITNÍ KONGRES 2013 – 4. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
Listopad 2013
Praha
Cílová skupina: zástupci realitních kanceláří a developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu
Hlavní cíl: Přinést odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách souvisejících s nemovitostmi. Součástí bude vyhlášení soutěže REALITNÍ PROJEKT ROKU.

Evropská unie/Finance
Slovak Infrastructure and PPP Forum 2013 – 7. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2013
Bratislava
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor
Hlavní cíl: Konference se zaměří na dosavadní vývoj PPP v SR a na jejich budoucnost. Představeny budou úspěšné projekty, aktuální stav PPP v SR a EU, nové projekty, legislativa a situace na trhu v EU.

Životní prostředí
Systém recyklace autovraků – 11. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2013
Praha
Cílová skupina: zástupci státní správy, firmy zabývající se ekologickým zpracováním autovraků
Hlavní cíl: Jedenáctý ročník je zaměřen na mapování praktických zkušeností s dotacemi. Součástí bude zpráva o stavu autoparku a přehled připravované legislavity.

Lidské zdroje a management
FORUM GENERACE: Age management v praxi
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Listopad 2013
bude upřesněno
Cílová skupina: HR odborníci, PR manažeři, management organizací
Hlavní cíl: Společně se zamyslíme nad aspekty, které s sebou přináší stárnutí populace, a nad vlivem tohoto jevu v různých oblastech podnikání. Poznáte dobré praxe i speciální programy zaměstnavatelů při využívání potenciálu zaměstnanců 50+.

Finance
Financování investic – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2013
Praha
Cílová skupina: investoři, investiční fondy, podnikatelé, expandující firmy, začínající firmy
Hlavní cíl: Konference je zaměřená na možnosti získávání kapitálu na investice u začínajících a expandujících firem a tzv. startupů a na nejvhodnější způsoby investování kapitálu.

Reality
Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů – 11. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
4. 12. 2013
Brno
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností, odborníci a investoři
Hlavní cíl: Vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemovitostního trhu, developerů, realitních kanceláří, stavebních firem, dodavatelů, poskytovatelů zdrojů kapitálu, investorů a ekonomů, pokud jde o současný a očekávaný vývoj realitního trhu.

Energetika/Životní prostředí
Větrná energie v ČR 2013 – 8. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2013
Praha
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor, odborná veřejnost, NNO
Hlavní cíl: Konference mapuje nejdůležitější události v sektoru větrné energetiky v ČR. Situace v sektoru je po předloňském stop-stavu nelehká, očekává se však alespoň mírné oživení a nastartování nových projektů.

Lidské zdroje a management
HR&BUSINESS FORUM II. – 2. Ročník
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Prosinec 2013
Praha
Cílová skupina: Management společností všech sektorů a HR manažeři
Hlavní cíl: Konferenční setkání se zasazuje o výměnu názorů a zkušeností při řízení lidí, v provázanosti s dalšími oblastmi řízení společnosti. Získané poznatky mohou jednatelé a top manažeři následně využít ve své praxi.

Finance/Životní prostředí
20. Emission Trading – 20. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2013
Praha
Cílová skupina: podniky spadající do systému obchodování, obchodníci, brokeři, banky, zástupci burz, poradci a konzultanti, zástupci státní správy
Hlavní cíl: Evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise je ve své třetí fázi. Jak jsme zvládli přechod? Bylo vše bez komplikací? Co nás čeká v prvním roce třetího období?