Katalog Edumenu 2012 - Konference

1. čtvrtletí


Doprava
Hybrid & Electric Vehicles Forum 2012 – 1. Ročník
Fleming Europe
http://transport.flemingeurope.com/hybrid-electric-vehicles-forum
1. 2. – 2. 2. 2012
Praha
Cílová skupina: Departments responsible for EV Mobility/E-mobility, Automobile and Battery Manufacturers, Energy Producers and Distributors
Hlavní cíl: Hear how the industry leaders implemented practical solutions in designing and using hybrid & electric vehicles, learn about the advances and challenges of battery development as well as standards and regulations within the industry.

Ochrana životního prostředí
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2012 – 28. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
1. 2. – 2. 2. 2012
Praha
Cílová skupina: Hydrobiologové, hydrologové, zástupci laboratoří, vědečtí pracovníci a pracovníci vysokých škol, pracovníci ve vodárenství
Hlavní cíl: Výměna zkušeností a nových informací o hygieně pitné vody, hygienickém zabezpečení vody, úpravě vody, hodnocení ekologického stavu vod, eutrofizaci, mikrobiologii vody, čistírenské biologii, relevantních právních předpisech a nových normách.

Finance/Ekonomie
Daňová reforma a komunikace s finančním úřadem – 2. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
14. 2. 2012
Praha
Cílová skupina: jednatelé a majitelé firem, finanční ředitelé, manažeři a doprovázející daňoví poradci a účetní
Hlavní cíl: Daně – tak specifická a často spekulovaná problematika, která zaměstnává každý podnik. Tato tematicky zaměřená konference je určena zodpovědným podnikatelům, a zejména pak finančním ředitelům a manažerům doprovázeným jejich účetními a daňovými poradci.

Reality/Finance
Mortgage Business in CEE, SEE & CIS – 5. Ročník
Fleming Europe
http://finance.flemingeurope.com/mortgage-business
16. 2. – 17. 2. 2012
Praha
Cílová skupina: Mortgages, Housing Finance, Mortgage Financing, Credits & Loans, Risk, Mortgage Processing, Retail Product Development, Marketing
Hlavní cíl: Developments on the region’s mortgage and housing markets, risk minimizing credit decision process and speed-up credit recovery, designing customer-helping mortgage products and solutions, customer loyalty, efficient CRM strategies... and more

Informační technologie
STORAGE WORLD 2012 – 5. Ročník
IDG Czech Republic, a. s.
www.eventworld.cz/kalendar
21. 2. 2012
Praha
Cílová skupina: IT profesionálové pracující ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě atd.
Hlavní cíl: Odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat určená též specialistům z oblasti finančnictví a průmyslu a těm, kdo chtějí získat aktuální informace o novinkách ve správě a archivaci dat.

Ochrana životního prostředí
Provozování vodárenské infrastruktury – 9. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Únor 2012
Praha
Cílová skupina: vodárenské společnosti, regulátoři, zástupci měst a obcí, experti na životní prostředí a ekologii, banky, dodavatelé technologií
Hlavní cíl: Fondy EU, podmínky přijatelnosti, financování investic, cenová regulace, ukazatele kvality. Přínos zahraničních provozovatelů vs. provozování VaK municipalitami. Nové provozní smlouvy, soutěže na výběr provozovatele. Nepřímé financování obnovy a rozvoje VAK.

Doprava/Finance
Dopravní obslužnost v ČR – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Únor 2012
Praha
Cílová skupina: municipality, kraje, dopravní společnosti, banky, inženýrské firmy, poradenské společnosti
Hlavní cíl: Regionální doprava a možnosti jejího řešení, politika ČR, Evropská směrnice o regionální dopravě a její dopad v ČR, financování – dotace, koncese, samofinancování, formy smluv a smluvních ujednání, výběrová a koncesní řízení, konkurenční prostředí.

Utility/Energetika
Smart Grids v ČR – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Únor 2012
Praha
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Smart Grids je jedním z nejčastěji citovaných témat v moderní energetice. Zejména s rozvojem obnovitelných zdrojů energie se tzv. chytré sítě stávají cestou, která může zajistit bezpečný a koordinovaný přenos elektrické energie v distribuční síti.

Energetika
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ENERGETIKY V ČR A NA SLOVENSKU – 7. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
6. 3. 2012
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností z odvětví energetiky
Hlavní cíl: Výměna názorů a zkušeností na trendy vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí ad.), řízení rizik, zajištění proti výkyvům cen energií, nové technologie v odvětví energetiky, výroba a distribuce tepla, plynu a elektrické energie, využití jaderné energie.

Lidské zdroje
VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW: EFEKTIVITA A VÁŠEŇ V HR – 15. Ročník
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
7. 3. – 8. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Prestižní dvojjazyčná konference je určená HR i managementu firem všech odvětví. Své zkušenosti, poznatky a know-how v řízení lidí budou sdílet přední odborníci z ČR i zahraničí. Součástí programu je vyhlášení XII. ročníku ceny HREA – Excellence Award® o nejlepší personální projekt.

Právo a legislativa
Realitní obchody ve světle nového soukromého práva
Court of Industry, s.r.o.
www.pravni-sympozium.cz
13. 3. – 14. 3. 2012
Ostrava
Cílová skupina: developeři, právníci, advokáti, podnikoví právníci, pracovníci katastrálních úřadů
Hlavní cíl: Konference umožní setkání oborových právních autorit a právnické či odborné veřejnosti nad aktuální problematikou změn občanského a korporátního práva ve vztahu k trhu s nemovitostmi a realitami.

Finance
POHLEDÁVKY & INSOLVENCE 2012 – 3. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
15. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Je zaměřena na aktuální problematiku řešení pohledávek, vymáhání a obchod s pohledávkami a řešení insolvence. Navazuje na loňskou úspěšnou konferenci Pohledávky&Insolvence 2011 a přináší nové způsoby řešení těchto aktuálních témat.

Lidské zdroje
EXCHANGE MEETING V HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s. r. o.
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
15. 3. 2012
Nižní Lhoty
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti se zaměří na oblast řízení a rozvoj zaměstnanců. Součástí je též seznámení se specifickou firemní kulturou a nejlepšími HR praktikami společnosti, zahrnuta je i prohlídka závodu.

Informační technologie
IT SECURITY WORKSHOP
Exponet s.r.o.
www.itsw.cz
20. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Seznámit odborníky na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s tím, jak je možné tato rizika snížit. Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antispyware.

Management/Marketing
Mobilní marketing – digitální revoluce? – 1. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
22. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: jednatelé a majitelé firem, marketingoví ředitelé a specialisté, ale také generální ředitelé, výkonní ředitelé
Hlavní cíl: Každý podnik dobře ví, že obchod a marketing přinášejí zakázky. Jak zefektivnit marketing a jak jej vnímat opravdu jako prodejní nástroj, s tím nás seznámí známí marketéři tuzemského trhu. Naučte své zákazníky vnímat Vaši značku tak, jak chcete Vy sami.

Informační technologie
ICT ve školství 2012 – 2. Ročník
IDG Czech Republic, a. s.
www.eventworld.cz/kalendar
22. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, ICT metodikové, vzdělávací instituce, představitelé státní správy a samosprávy, dodavatelé ICT technologií atd.
Hlavní cíl: Odborná konference a doprovodná výstava o informačních a komunikačních technologiích ve školství.

Stavebnictví/Finance
Centers Dating 2012 – 1. Ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
29. 3. 2012
Praha
Cílová skupina: developeři, investoři, facility manažeři, subdodavatelé služeb, realitní agenti, stavebníci, zástupci municipalit
Hlavní cíl: Setkání hráčů realitního trhu s představiteli municipalit, hlavními tématy jsou kancelářský a rezidenční trh v ČR a SR.

Telekomunikace
Nový zákon o elektronických telekomunikacích – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Březen 2012
Praha
Cílová skupina: telekomunikační operátoři, poskytovatelé elektronických komunikací, připojení k internetu a uveřejňování informací
Hlavní cíl: Nové povinnosti telefonních operátorů. Prodej kmitočtů v aukci pro vysokorychlostní mobilní sítě. Nové podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů.

Utility/Energetika
Off-Grid (v rámci veletrhu ELECTRON) – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Březen 2012
Praha
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Hlavní cíl: Jaká existují řešení pro vznik ostrovních systémů? Malé a velké ostrovy, mikro–offgrid řešení. Off–grid a OZE, virtuální elektrárny. Akumulace a rekuperace energie, mikrokogenerace. Zamezení energ. ztrátám. Technologická řešení využitelná pro Offgrid systémy.

2. čtvrtletí

Právo/Management
Trestně právní odpovědnost právnických osob – 1. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
12. 4. 2012
Praha
Cílová skupina: Podnikoví právníci, advokáti, majitelé firem, generální ředitelé, ale také výkonní a procesní ředitelé
Hlavní cíl: Trestně právní odpovědnost firem je v poslední době často diskutované téma. Stát nyní řeší otázku, jak přenést co největší zodpovědnost na právnické osoby. Zabezpečte své smlouvy dříve, než bude pozdě! O tomto tématu budou hovořit odborníci z prostředí advokacie.

Informační technologie
BUSINESS INTELLIGENCE CONFERENCE
Exponet s.r.o.
www.bicon.cz
17. 4. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Business Intelligence aplikace umožňují řídícím pracovníkům získat informace pro rozhodovací proces díky analytickým a vykazovacím nástrojům. Konference se věnuje tématům: Business Intelligence, datové sklady, dolování dat, systémy pro podporu rozhodování.

Vzdělávání
INNER WINNER FESTIVAL – 3. Ročník
Inner Winner s.r.o.
www.innerwinner.cz
20. 4. – 22. 4. 2012
Praha
Cílová skupina: účastníci z korporátního businessu – CEO, HR, vzdělávání, majitelé menších a středních firem, lidé na volné noze, vizionáři
Hlavní cíl: Během tří dnů celkem 40 praktických workshopů a 3 celodenní fóra Štěstí v práci, Mozek v práci, Svoboda v práci. Vzděláváme jinak – inspirace novými, světovými trendy pro rozvoj Vás a Vašich firem.

Právo a legislativa
Proměny dědického práva, společné jmění manželů
Court of Industry, s.r.o.
www.pravni-sympozium.cz
24. 4. – 25. 4. 2012
Ostrava
Cílová skupina: advokáti, soudci, notáři
Hlavní cíl: Konference zprostředkuje setkání oborových právních autorit a široké právnické veřejnosti nad aktuální problematikou změn občanského práva a přispěje tak k dalšímu profesnímu vzdělávání.

Doprava a logistika
TRANSLOG – 1. Ročník
LUXUR Media, s. r. o.
www.transport-logistika.cz
26. 4. 2012
Praha
Cílová skupina: dopravní a logističní manažeři výrobních, obchodních a distribučních firem, management a top management z dopravy a logistiky
Hlavní cíl: První ročník konference pro dopravu a logistiku. Nová moderní konference přináší na český trh řadu novinek ukazujících, jak efektivně maximalizovat business potenciál; zviditelnění partnerů akce.

Evropská unie/Finance
EU Fondy – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2012
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, finanční poradci a auditoři, banky, právní firmy, firmy zabývající se dotacemi
Hlavní cíl: Dotace pro municipality, příprava na jejich vyčerpání. Zásady fiskální udržitelnosti projektů. Inovativní přístupy: PPP, JESSICA, revolvingové rozvojové fondy. Nové rozdělení Operačních programů po roce 2013. Nejčastější chyby a pohled hodnotitelů.

Ochrana životního prostředí
EmissionTrading 2012 – 17. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2012
Praha
Cílová skupina: poradenské a právní firmy, banky, obchodníci, brokeři, společnosti obchodující s emisními povolenkami
Hlavní cíl: Aktuální problematika obchodování s emisními povolenkami, EU ETS, III. obchodovací období, vývoj cen uhlíku, vývoj klimatu, aukce povolenek, derogace.

Veřejná správa
Nový zákon o státní službě – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2012
Praha
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, ministerstva
Hlavní cíl: Jaké změny a povinnosti přinese nový zákon? Bude jasně definováno, kdo je úředníkem veřejné správy a kdo je jejím zaměstnancem? Bude výsledkem profesionální veřejná správa?

Energetika/Ochrana životního prostředí
Candela 2012 – konference o světle – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Duben 2012
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná i široká veřejnost
Hlavní cíl: Konference zaměřená na osvětlení jak exteriéru, tak interiéru. Nové trendy, legislativa, tech. systémy, údržba, instalace, servis, pronájem, rekonstrukce, energetické úspory.

Zdravotnictví
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ V ČR A NA SLOVENSKU – 3. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
10. 5. 2012
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících ve zdravotnictví a lázeňství v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Výměna názorů a zkušeností na očekávaný vývoj zdravotní péče v ČR a ve světě, trendy zdravotní péče a zkušenosti zdravotnických zařízení, názory a zkušenosti představitelů nemocnic, odborníků a ekonomů, možnosti snižování nákladů, financování zdravotní péče.

Právo a legislativa
Korporační právo pod prizmatem změn právní úpravy
Court of Industry, s.r.o.
www.pravni-sympozium.cz
15. 5. – 16. 5. 2012
Ostrava
Cílová skupina: firmy, podnikoví právníci, advokáti
Hlavní cíl: Konference umožní setkání oborových právních autorit a právnické či odborné veřejnosti nad aktuální problematikou změn korporátního práva.

Informační technologie
BEZPEČNOST V CLOUDU
Exponet s.r.o.
www.bezpecnostvcloudu.cz
15. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Bezpečnost informačních systémů a sítí je pro uživatele stále zásadním problémem. Zároveň s tím se Cloud Computing stal využívaným nástrojem pro zvyšování efektivity a kvality procesů. Konference se bude soustředit na bezpečnostní témata v Cloud Computingu.

Bezpečnost
Security & Safety 2012 – 2. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
17. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: odborníci na ochranu a bezpečnost
Hlavní cíl: Setkání odborníků zajišťujících ochranu a ostrahu zdraví a života osob a movitého i nemovitého majetku, a to ze všech oblastí státních i soukromých společností. Součástí konference bude vyhlášení soutěže Bezpečnostní agentura roku 2012.

Právo/Finance
Rozhodčí doložky a jejich využití v praxi – novela ve spotřebitelských smlouvách – 2. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
17. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: podnikoví právníci, jednatelé firem, CEO, vrcholový management
Hlavní cíl: Díky nově platné novele zejména ve spotřebitelských smlouvách je téma rozhodčího řízení a arbitráží často diskutované téma. Fórum, na kterém se můžete pustit do státní sféry, ale i obhajujících komerčních společností, bude opět obsazeno těmi nejlepšími řečníky.

Management a lidské zdroje
KONFERENCE HR&BUSINESS FORUM
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
17. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: management společností všech sektorů a HR management
Hlavní cíl: Konferenční setkání "Dosažení podnikatelských cílů pomocí HR řešení" se zasazuje o výměnu názorů a zkušeností v řízení lidí, v provázanosti s dalšími oblastmi řízení společnosti. Získané poznatky mohou jednatelé a top manažeři následně využít ve své praxi.

Informační technologie
e-TIME 2012 – 14. Ročník
IDG Czech Republic, a. s.
www.eventworld.cz/kalendar
22. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: IT profesionálové pracující ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialisté z oblasti finančnictví, průmyslu atd.
Hlavní cíl: Odborná konference pro všechny, kdo chtějí získat aktuální informace o úspěšném podnikání a o tom, jak v IT neplýtvat a jak být efektivní a konkurenceschopný.

Ochrana životního prostředí
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV – 15. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
22. 5. – 24. 5. 2012
Pardubice
Cílová skupina: sanační firmy, hydrogeologové, biotechnologové, veřejná správa, vysoké školy, pracovníci výzkumu a vývoje, konzultanti
Hlavní cíl: Poukázat na aktuální stav a výhledy řešení ekologických zátěží, na inventarizaci kontaminovaných míst, na seznámení s novými technologiemi, s možnostmi kombinování sanačních metod a zvyšování jejich účinnosti, na zkušenosti, analýzy rizika, monitoring.

Cestovní ruch
HOREKA 112 – 5. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.horeka112.cz
23. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: majitelé hotelů a restaurací, manažeři a provozní personál gastronomických a ubytovacích zařízení
Hlavní cíl: Setkání bude pojednávat o přínosu nových informací a především o nové inspiraci potřebné k opětovnému nastartování vlastního podnikání.

Doprava a logistika
EASTLOG 2012 – 15. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.eastlog.biz
24. 5. – 25. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy bude zaměřen na trendy a novinky v oboru.

Stavebnictví a reality
Retail CON 2012 – 10. Ročník
Centers Publishing
www.centers.cz
24. 5. 2012
Praha
Cílová skupina: developeři, investoři, nájemci retailových prostor, center manažeři, property manažeři, správci, subdodavatelé služeb ad.
Hlavní cíl: Setkání odborníků ze světa shopping center a retailu, přehled stávajících a plánovaných nákupních formátů v ČR, remodeling, nové značky na trhu, trendy v marketingu ap.

Veřejná správa
Novela zákona – Zadávání veřejných zakázek – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Květen 2012
Praha
Cílová skupina: zadavatelé, dodavatelé, uchazeči a zájemci o veřejné zakázky; úředníci územních samosprávných celků
Hlavní cíl: Cílem konference je provést účastníky změnami, které přináší dlouho očekávaná novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na praktických příkladech poukázat na správné postupy, ale i na chyby, jejich důsledky a řešení.

Management/Finance
Podpora podnikání a investice do aktiv – 2. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
5. 6. 2012
Praha
Cílová skupina: majitelé firem, generální a výkonní ředitelé, vrcholový management
Hlavní cíl: Společnost, která investuje své přebytky a volné prostředky do aktiv, zvýhodňuje své postavení na trhu. O těchto možnostech, ale i o zvýšení cashflow, investičních pobídkách či dotacích budeme hovořit ve spolupráci s CZECHINVESTem a dalšími odborníky.

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE ZDRAVOTNICTVÍ
Exponet s.r.o.
http://zdravotnictvi.expo-net.cz
5. 6. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference je určena pro 3 až 4 vzájemně si nekonkurující partnery, kteří nabízejí své služby a produkty v dané oblasti ICT průmyslu. Kromě přednáškového programu poskytne akce prostor i k neformálním jednáním v průběhu coffee breaků, oběda atp.

Marketing a obchod
SAMOŠKA – 9. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.samoska.cz
6. 6. – 7. 6. 2012
České Budějovice
Cílová skupina: centrály maloobchodních sítí a družstev, majitelé a vedoucí prodejen, velkoobchody, dodavatelé rychloobrátkového zboží a vybavení prodejen a služeb
Hlavní cíl: Cílem je podpořit a inspirovat maloobchodníky na tradičním trhu a pomoci jim tak v boji s konkurencí mezinárodních řetězců.

Management
KONKURENČNÍ VÝHODA – 7. Ročník
agentura Motiv P
http://konference.motiv8.cz
7. 6. 2012
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Hlavní cíl: Konference Motivu P přináší inspiraci a podněty pro další práci. Svou účast potvrdili: Andrej Babiš – AGROFERT HOLDING, Radim Jančura – STUDENT AGENCY, Karel Janeček – RSJ, Hana Krbcová – ČEZ, Andrej Kiska – Dobrý anděl.

Management/Finance
CORPORATE FINANCE 2011 – ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ, FÚZE A AKVIZICE – 9. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
20. 6. 2012
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management
Hlavní cíl: Výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností a navázání spolupráce s investory a poskytovateli kapitálu. Růst firem pomocí fúzí, akvizicí a jejich financování, finanční restrukturalizace podniků, správa firemních aktiv.

Evropská unie/Finance
Czech PPP Forum 2011 – 10. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2012
Praha
Cílová skupina: banky a finanční instituce, stavební a poradenské firmy, technologické společnosti, developeři, poskytovatelé služeb PPP, VS
Hlavní cíl: Aktuální stav PPP v ČR a EU, nové projekty, legislativa, situace na rozvíjejícím se trhu PPP v EU. PPP a chronické deficity veřejných rozpočtů – dokážou vlády EU využít potenciálu PPP pro řešení ekonomického propadu?

Ochrana životního prostředí
GOING GREEN 2012 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červen 2012
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, odborná veřejnost, NNO
Hlavní cíl: Třetí mezinárodní konference tohoto zaměření v ČR. Nadchází globální změna paradigmatu – průmysl, služby i spotřeba se musí tzv. ozelenit, s tím je spojen expanzivní růst tzv. zelených pracovních míst.

Lidské zdroje
EXCHANGE MEETING VE ŠKODA AUTO, a. s.
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Červen 2012
Mladá Boleslav
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti Škoda, a. s., poodhalí sdílení dobré praxe v zaměstnávání osob 50+. Součástí setkání je představení dané oblasti podnikání a také seznámení s nejlepšími HR praktikami společnosti.

Veřejná správa
Energetický management pro veřejnou správu – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Červenec 2012
Praha
Cílová skupina: obce, města, kraje
Hlavní cíl: Cílem konference je ukázat municipalitám, jaké možnosti v této oblasti existují. Města a obce mají také mimořádnou příležitost využít svého potenciálu v oblasti využití obnovitelných zdrojů – spolupráce s investory v oblasti OZE je pro města skvělým řešením.

3. čtvrtletí

Zdravotnictví
INDC2012 – 12TH INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE – 12. Ročník
RADANAL s.r.o.
www.indc.cz
27. 8. – 30. 8. 2012
Praha
Cílová skupina: odborníci z oblasti medicíny, farmacie, potravinářské technologie
Hlavní cíl: Jedná se o mezinárodní konferenci, jejímž cílem je spojit vědce, firmy a širokou veřejnost za účelem výměny znalostí a zkušeností v oblasti zlepšování zdraví.

Právo a legislativa
Nový občanský zákoník a horní právo
Court of Industry, s.r.o.
www.pravni-sympozium.cz
5. 9. – 6. 9. 2012
Ostrava
Cílová skupina: firmy, podnikoví právníci, advokáti
Hlavní cíl: Konference umožní setkání oborových právních autorit a právnické či odborné veřejnosti nad aktuální problematikou změn občanského a korporátního práva s vazbou na specifickou oblast – horní právo.

Vzdělávání
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA 2012 – 8. Ročník
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.aeduca.cz
10. 9. – 12. 9. 2012
Olomouc
Cílová skupina: vzdělavatelé, manažeři a lektoři vzdělávání dospělých, personalisté, pracovníci středisek celoživotního vzdělávání při VŠ
Hlavní cíl: Festival je platformou k setkávání odborníků v oblasti vzdělávání dospělých. Přispívá k rozšíření a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti vzdělávání dospělých; umožní prezentovat nabídku vzdělávacích příležitostí v celém jejím spektru.

Informační technologie
ICT ve zdravotnictví 2012 – 6. Ročník
IDG Czech Republic, a. s.
www.eventworld.cz/kalendar
18. 9. 2012
Praha
Cílová skupina: lékaři, zdravotnický personál, IT profesionálové pracující ve zdravotnictví, firemním sektoru, státní správě či samosprávě
Hlavní cíl: Již 6. ročník odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví, o informačních komunikačních technologiích jako nástrojích pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu.

Veřejná správa
MUNICIPALITY 2012 – 2. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
20. 9. 2012
Praha
Cílová skupina: všichni představitelé měst a obcí, kteří rozhodují o jejich investicích a rozvoji
Hlavní cíl: Odborná konference Municipality je celostátní setkání zástupců měst a obcí. V jednotlivých panelech vystoupí zástupci krajů, měst a obcí a odborníci z řad poradenských společností, bank a firem, které se zaměřují na čerpání dotací z fondů EU.

Management/Finance
Generační obměna – co dále s mojí firmou? – 1. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
25. 9. 2012
Praha
Cílová skupina: jednatelé, majitelé firem, generální ředitelé
Hlavní cíl: Jedná se o velice specifické téma, které má všem majitelům a jednatelům firmy ukázat několik různých pohledů na prodej firmy, restrukturalizaci, generační přeměnu – prostě vše, co se změnou vlastníka souvisí.

Informační technologie
DATA STORAGE WORKSHOP
Exponet s.r.o.
www.dsw.cz
25. 9. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Data Storage Workshop nabízí možnost představit IT managerům produkty, služby a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, bezpečnosti a správy dat i v oblasti networkingu. Konference a výstava jsou pořádány pod záštitou oborové asociace SNIA Europe.

Evropská unie/Finance
Veřejné služby a veřejná podpora – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2012
Praha
Cílová skupina: VS, kraje a ministerstva, podniky veřejných služeb, municipální a infrastrukturní společnosti, poradenské společnosti, banky
Hlavní cíl: Problematika veřejných služeb a jejich podpory z veřejných rozpočtů – pravidla EU pro tuto podporu.

Ochrana životního prostředí
Spalovny a energetické využití komunálního odpadu – 2. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2012
Praha
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná veřejnost
Hlavní cíl: 2. odborná konference o možnostech ekologického zpracování odpadu – budoucnost a role spaloven tříděného komunálního odpadu v ČR jako perspektivního odvětví v energetice ČR.

Účetnictví a daně
Daňová optimalizace pro firmy – 1. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Září 2012
Praha
Cílová skupina: právnické a fyzické osoby – podnikatelé
Hlavní cíl: Zaměřeno na nový daňový řád a možnosti legálního snížení daňových a nedaňových odvodů právnických osob v rámci nově platné legislativy. Jak efektivně využívat daňových výjimek, jaké jsou vhodné právní formy dceřiných firem a vhodné formy pracovních úvazků.

Lidské zdroje
KONFERENCE DIVERZITA – 1. Ročník
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Září 2012
Praha
Cílová skupina: HR a management společností všech úrovní
Hlavní cíl: Konference se věnuje sdílení dobré praxe v oblasti věkové, národnostní i genderové diverzity. Záměrem není zkoumavý pohled na praktiky HR společností, ale naopak inspirace z externího prostředí.

4. čtvrtletí

Management/Lidské zdroje
Personalistika on-line 2012 – 4. Ročník
Klub personalistů ČR, o.s.
www.klubpersonalistu.cz
4. 10. 2012
Praha
Cílová skupina: Konference je určena personalistům, HR manažerům, majitelům firem, pedagogům a studentům oborů personalistika a andragogika
Hlavní cíl: Odborná konference je věnována aktuálním otázkám personálního řízení.

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE FINANČNICTVÍ
Exponet s.r.o.
http://financnictvi.expo-net.cz
9. 10. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference je určena pro 3 až 4 vzájemně si nekonkurující partnery, kteří nabízejí své služby a produkty v dané oblasti ICT průmyslu. Kromě přednáškového programu poskytne akce prostor i k neformálním jednáním v průběhu coffee breaků, oběda atp.

Informační technologie
IT GOVERNANCE "COBIT a jeho přínosy do praxe" – 9. Ročník
ISACA CRC
www.isaca.cz
10. 10. – 11. 10. 2012
Česko
Cílová skupina: IT manažeři, auditoři IS/IT, pracovníci a manažeři informační bezpečnosti, konzultanti a specialisté IS/IT
Hlavní cíl: Letošní ročník znalostní konference IT Governance je zaměřen na výměnu znalostí a zkušeností v oblasti řízení informatiky.

Právo a legislativa
Právní sympozium 2012 – 2. Ročník
Court of Industry, s.r.o.
www.pravni-sympozium.cz
10. 10. – 11. 10. 2012
Ostrava
Cílová skupina: advokáti, notáři, soudci
Hlavní cíl: Uzavření cyklu konferencí, shrnutí případných změn a další témata z ohlasů konferencí předcházejících.

Ochrana životního prostředí
INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI V – 5. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
17. 10. – 18. 10. 2012
Praha
Cílová skupina: odborníci zaměření na ochranu životního prostředí, pracovníci výzkumných a vývojových pracovišť, pracovníci sanačních firem
Hlavní cíl: Prezentace výzkumných a vývojových pracovišť, zástupců vysokých škol a dalších odborníků věnovaná nejnovějším trendům a poznatkům v oblasti ochrany životního prostředí. Konference je spojena se soutěží mladých odborníků.

Finance/Management
Finanční řízení podniku – komplexní řešení pohledávek – 3. Ročník
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
24. 10. 2012
Praha
Cílová skupina: Generální a finanční ředitelé, manažeři a specialisté na pohledávky, jistě také CEO a majitelé firem
Hlavní cíl: Pohledávky a daně – dvě nejneoblíbenější slova vyššího managementu. Účastník má možnost se zde dozvědět nejen o možnosti vrácení DPH u nesplacených a nedobytných pohledávek, o novele insolvenčního zákona komplexně a o šikanózním návrhu na insolvenční řízení.

Automobilový průmysl
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČR A STŘEDNÍ EVROPĚ – 9. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
24. 10. 2012
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících v automobilovém průmyslu v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Výměna názorů a zkušeností při zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu, strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu, podpora inovací a vývoje nových výrobků, spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu.

Vzdělávání/Informační technologie
Rozvoj online technologií ve vzdělávání 2012 – 2. Ročník
iCORD International s.r.o.
www.icord.cz/konference
25. 10. 2012
Praha
Cílová skupina: vrcholový/střední management; vzdělavatelé; personalisté; učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, univerzit; lektoři; soukromý i státní sektor
Hlavní cíl: Ukázat, že prostřednictvím nejmodernějších technologií lze pořádat konference i vzdělávat ty účastníky, kteří nemohou přijet. Mohou se i přes nepřítomnost plnohodnotně zapojit. Na příkladech z praxe budete seznámeni s možnostmi, jež tyto technologie nabízejí.

Energetika/Ochrana životního prostředí
Malé vodní elektrárny v ČR 2012 – 3. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2012
Praha
Cílová skupina: podnikatelé v OZE, zejména MVE, podniky Povodí, výrobci a dodavatelé zařízení pro MVE, inženýrské a poradenské firmy, banky
Hlavní cíl: Malé vodní elektrárny, legislativa, technologie a financování.

Energetika/Ochrana životního prostředí
Hospodaření s energií v podnicích – 4. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2012
Praha
Cílová skupina: výrobní podniky a služby, infrastrukturní společnosti, poradenské a energetické společnosti, právní firmy, banky
Hlavní cíl: Stále dražší energetické vstupy jsou pro podniky jednou z nejvýznamnějších položek nákladů; úsporami či vlastními energetickými zdroji se dá významná část těchto nákladů uspořit.

Energetika/Ochrana životního prostředí
Solární energie v ČR
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Říjen 2012
Praha
Cílová skupina: firmy a investoři ve fotovoltaice, drobní investoři, veřejné organizace, dodavatelé služeb a zařízení pro FVE, banky
Hlavní cíl: Podmínky pro výstavbu, připojení a provozování FVE po novelizaci zákona 180/2005 Sb. a zavedení srážkové daně 26 % na dotované tarify. Provozování FVE v ostrovních režimech a jejich podpora, virtuální elektrárny. Možnosti financování projektů FVE atd.

Lidské zdroje
Exchange meeting v ČSOB: Kariérní možnosti žen
People Management Forum
www.peoplemanagementforum.cz
Říjen 2012
Praha
Cílová skupina: HR a management (bez genderového omezení)
Hlavní cíl: Tematické setkání v hostitelské společnosti ČSOB představí specifika zaměstnávání rodičů a seznámí s nejlepšími HR praktikami společnosti. Součástí je diskuse k legislativní části tématu a zaměření na kariérní možnosti žen v ČR.

Management
Navzdory krizi úspěšně podnikáme – 2. Ročník
Santé Institut s.r.o.
www.sante-institut.cz/konference
Říjen 2012
Praha
Cílová skupina: majitelé firem, jednatelé, předsedové akciových společností, CEO, TOP management, HR
Hlavní cíl: Řízení, rozvoj a růst společností v době "hospodářské" krize s využitím a implementací diagnostiky Sociomapování® týmů jako standardního manažerského nástroje.

Stavebnictví a reality
REALITNÍ KONGRES 2012 – 3. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
1. 11. 2012
Praha
Cílová skupina: zástupci realitních kanceláří, developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu
Hlavní cíl: Přinést odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách souvisejících s nemovitostmi. Součástí bude vyhlášení soutěže: REALITNÍ PROJEKT ROKU, REALITNÍ AGENTURA ROKU, DRAŽEBNÍ FIRMA ROKU.

Informační technologie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE
Exponet s.r.o.
www.cloudconference.cz
6. 11. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Model Cloud Computingu změnil ve světě informačních technologií zažité postupy a obchodní modely. Konference se věnuje jeho možnostem, novinkám a souvisejícím tématům: software jako služba, platforma a infrastruktura jako služba, virtualizace, datová centra.

Cestovní ruch
HOREKA 112 – 6. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.horeka112.cz
7. 11. 2012
Morava
Cílová skupina: majitelé hotelů a restaurací, manažeři a provozní personál gastronomických a ubytovacích zařízení
Hlavní cíl: Setkání bude pojednávat o přínosu nových informací a především o nové inspiraci potřebné k opětovnému nastartování vlastního podnikání.

Doprava a logistika
LOG-IN 2012 – 9. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.cz
8. 11. 2012
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na českém trhu. Fórum LOG-IN, jediné svého druhu v ČR, zahrnuje workshop a Logistický Business Mixer.

Informační technologie
TELECOMMUNICATION CONFERENCE
Exponet s.r.o.
www.tccon.cz
20. 11. 2012
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Akce se věnuje IP komunikacím a telefonii, pokrývá komplexně nabídku produktů a služeb v oblasti komunikačních technologií. Témata akce: videokonference a teleprezence, hlasová, datová a multimediální komunikace, IP a počítačová telefonie, call centra.

Lidské zdroje
HR KONFERENCE 2012 – 8. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.cz
22. 11. – 23. 11. 2012
Brno
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Hlavní cíl: S kým se na konferenci potkáte: Michael Chytrý, moderátor konference a lektor Motivu P; František Hroník, odborný garant a organizátor HR konference 2012, ředitel a lektor Motiv P. Dále se setkáme s předními HR manažery českých a světových společností.

Telekomunikace/Informační technologie
TINF 2012 – 13. Ročník
IDG Czech Republic, a. s.
www.eventworld.cz/kalendar
26. 11. – 27. 11. 2012
Praha
Cílová skupina: zástupci managementu, odborníci z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy, univerzit, médií apod.
Hlavní cíl: Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice se zaměřením na elektronické komunikace, mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, internet, média a digitalizaci, bezpečnost, e-Government a e-Health, inovace a high-tech.

Evropská unie/Finance
Slovak PPP Forum 2012 – 7. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2012
Praha
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor
Hlavní cíl: Zhodnocení pokroku a situace v PPP na Slovensku, srovnání s ČR a EU. Nové trendy a směry v PPP segmentu, slovenská specifika. Investiční příležitosti pro soukromý sektor ve veřejných službách.

Ochrana životního prostředí
Systém recyklace autovraků – 10. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Listopad 2012
Praha
Cílová skupina: zástupci státní správy, firmy zabývající se ekologickým zpracováním autovraků
Hlavní cíl: Nevíte, jak požádat o dotaci? Zajímá Vás, co bude po podání žádosti následovat? Zmapujeme pro Vás celý proces od okamžiku podání žádosti přes kontrolní návštěvu pracovníků SFŽP až po přidělování dotací.

Stavebnictví a reality
OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ – 10. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
5. 12. 2012
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících na realitním trhu v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě, výnosnosti jednotlivých segmentů investic do nemovitostí, názory a zkušenosti představitelů nemovitostního trhu, nové možnosti zdrojů financování investic do nemovitostí, problematika průmyslových zón.

Energetika/Ochrana životního prostředí
Bioenergie 2012 – 8. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2012
Praha
Cílová skupina: výrobci a distributoři energie z obnovitelných zdrojů, investoři, výrobci zařízení, zástupci zemědělství a lesnictví, zástupci VaV
Hlavní cíl: Výroba energie z biomasy a bioplynu má ve střední Evropě největší potenciál ze všech obnovitelných zdrojů. Pěstování biomasy, státní podpora, kapalná biopaliva třetí generace.

Energetika/Ochrana životního prostředí
Větrná energie v ČR – 8. Ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
www.bids.cz
Prosinec 2012
Praha
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor, odborná veřejnost, NNO
Hlavní cíl: Potenciál a realita větrné energie v ČR a EU, podpora státu a regulace.