Katalog Edumenu 2011 - Konference

1. čtvrtletí


Lidské zdroje
VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW – 14. Ročník
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
22. 3. 2011
Praha
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Prestižní dvojjazyčná konference na aktuální téma „Angažovanost zaměstnanců jako strategický prvek řízení firmy“ je určena pro personalisty i členy managementu společností ze všech odvětví. O své zkušenosti, poznatky a know-how v oblasti řízení lidských zdrojů se s účastníky podělí přední odborníci a experti z České republiky i zahraničí. Součástí programu je vyhlášení XI. ročníku Ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award®.

Informační technologie
IT SECURITY WORKSHOP – 5. Ročník
Exponet s.r.o.
www.itsw.cz
22. 3. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Cílem akce je seznámit odborníky podílející se na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s tím, jak je možné tato rizika snížit. Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antispyware.

Ekologie
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE II – 2. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
23. 3. – 24. 3. 2011
Beroun
Cílová skupina: průmyslové firmy, odborníci v oblasti ochrany životního prostředí, investoři, státní orgány, VÚ, konzultanti, NNO
Hlavní cíl: Mezioborová konference vytváří prostor pro diskusi mezi odborníky z jednotlivých oblastí průmyslové výroby a životního prostředí a pro výměnu zkušeností o dopadech lidských aktivit na životní prostředí, možnostech předcházení negativním dopadům a jejich zmírňování či odstraňování. Konference bude mít českou a anglickou část.

Právo/Finance
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI 2011
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
24. 3. 2011
Praha
Cílová skupina: podnikoví právníci, jednatelé firem, CEO, vrcholový management
Hlavní cíl: Konference má za úkol ukázat jak připravované změny v judikatuře, tak i nynější efektivitu zaměstnaneckých benefitů a výhod. Dále se zde dozvíme vše o recruitmentu zaměstnanců a mnoho dalších zajímavostí.

2. čtvrtletí

Výroba a služby
INOVACE, PRODUKTIVITA, KVALITA ANEB JAK SE STÁT PODNIKEM SVĚTOVÉ TŘÍDY – 2. Ročník
SC&C Partner, spol. s r.o.
www.scacp.cz
5. 4. 2011
Brno
Cílová skupina: generální ředitelé, manažeři, technici/experti z firem z ČR a SR
Hlavní cíl: Jedná se o diskusi a prezentaci praktických zkušeností firem z ČR, SR a dalších zemí. Networking.

Management/Finance
DAŇOVÝ ŘÁD A KONTROLA V PRAXI 2011
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
7. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: účetní, daňoví poradci, finanční ředitelé, CEO, jednatelé
Hlavní cíl: Jaké jsou připravované a nynější legislativní změny a jak nás ovlivňují. Každý účastník bude odcházet obohacený o cenné informace a vědomosti, jak ušetřit v této každodenní problematice.

Personalistika
EXCHANGE MEETING VE SPOLEČNOSTI ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S.
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
13. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti Česká spořitelna, a. s., se tentokrát zaměří na téma Transformace řízení lidských zdrojů. Součástí prezentace je též seznámení se specifiky v dané oblasti podnikání a seznámení s nejlepšími HR praktikami společnosti.

Informační technologie
OPEN SOURCE CONFERENCE / LINUXEXPO – 11. Ročník
Exponet s.r.o.
www.oscon.cz
19. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Akce je věnovaná možnostem, výhodám, vývoji či nasazení OSS a také souvisejícím obchodním modelům a novinkám v Open Source světě. Prostor k prezentaci dostanou samozřejmě rovněž Open Source projekty – velké i malé. Součástí konference bude i sekce LinuxExpo jako platforma pro diskusi o profesionálních linuxových řešeních s desetiletou tradicí.

Lidské zdroje
EXCHANGE MEETING VE SPOLEČNOSTI WALLMARK ČESKÁ REPUBLIKA
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
20. 4. 2011
Třinec
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Jedná se o tematicky zaměřené interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti Wallmark s prezentací specifik v dané oblasti podnikání a seznámením s nejlepšími HR praktikami společnosti.

Finance
POHLEDÁVKY & INSOLVENCE 2011 – 2. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
21. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Budou představena aktuální témata z oblasti řešení pohledávek, vymáhání pohledávek a obchodování s nimi, řešení insolvence.

Cestovní ruch
VÍTEJTE U NÁS 2011 – 3. Ročník
inPuncto s.r.o.
www.vitejteunas.eu
25. 4. – 28. 4. 2011
Znojmo
Cílová skupina: podnikatelé v cestovním ruchu, zástupci měst, obcí a regionů, destinační managementy
Hlavní cíl: Představí se nové trendy a inspirace pro marketing v cestovním ruchu, podpora turistiky v regionech, příklady dobré praxe.

Informační technologie
BEZPEČNOST V CLOUDU – 1. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bezpecnostvcloudu.cz
28. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Akce svým zaměřením odpovídá aktuálním trendům v IT oblasti. Bezpečnost informačních systémů a sítí zůstává zásadním problémem pro korporátní i privátní uživatele. Zároveň s tím se Cloud Computing stal využívaným nástrojem pro zvyšování efektivity a kvality procesů v mnoha organizacích. Konference se bude soustředit na bezpečnostní témata v Cloud Computingu.

Management/Finance
RISK MANAGEMENT ANEB ZDRAVÁ PREVENCE FIRMY
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
28. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: majitelé firem, generální ředitelé, výkonní ředitelé, obchodní ředitelé
Hlavní cíl: Často zmiňovaný a praktický Risk management bude mít za úkol poučit širokou veřejnost o tom, jak se správně chovat k insolventním dodavatelům, jak se nedostat do úpadku, jak se bránit proti šikanóznímu návrhu na insolvenci, a o všem dalším, co k tomu patří.

Vzdělávání
HODNOTY VZDĚLÁVÁNÍ A KVALITA SOUKROMÉHO ŠKOLSTVÍ 1991–2011 – 9. Ročník
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s.
www.soukromeskoly.cz
28. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: školy a školská zařízení, profesní sdružení, státní správa a samospráva
Hlavní cíl: Konference je zaměřena na uplatňování zásad podnikatelské etiky v soukromých školách jako výsledku etického a sociálního auditu. Součástí programu je i analýza toho, jaké hodnoty ve vzdělávání přineslo soukromé školství v České republice za uplynulých dvacet let.

Management/Finance
RISK MANAGEMENT V ČR ANEB PREVENCE ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
28. 4. 2011
Praha
Cílová skupina: jednatelé, majitelé firem, generální ředitelé, personalisté, finanční ředitelé, CEO
Hlavní cíl: První konference svého druhu na toto téma je průlomem ve světě finanční prevence. Toto téma ukáže, kde se dá efektivně ušetřit na daních, zaměstnancích či marketingu, jak je možné se vyvarovat nesplacených pohledávek a mnohem více.

Energetika
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ENERGETIKY V ČR A NA SLOVENSKU – 6. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
4. 5. 2011
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností z odvětví energetiky
Hlavní cíl: Cílem je výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností daného odvětví a navázání spolupráce.

Lidské zdroje
EXCHANGE MEETING VE SPOLEČNOSTI IBM ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
4. 5. 2011
Brno
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti IBM se zaměří na specifika řízení mezinárodních týmů. Součástí setkání je představení dané oblasti podnikání a seznámení s nejlepšími HR praktikami společnosti.

Ekologie
RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 11 – 5. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
4. 5. – 5. 5. 2011
Třeboň
Cílová skupina: management a pracovníci laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, státní správa, vysoké školy
Hlavní cíl: Cílem konference je seznámení s novými poznatky a zkušenostmi v oblasti metod stanovení radioaktivních látek a spolupráce složek radiační monitorovací sítě. Dalším záměrem je koordinace vývoje a normalizace metod.

Informační technologie
BUSINESS INTELLIGENCE CONFERENCE – 1. Ročník
Exponet s.r.o.
www.bicon.cz
10. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Business Intelligence aplikace umožňují řídícím pracovníkům získat relevantní informace pro rozhodovací proces díky výkonných analytickým a vykazovacím nástrojům. Konference se věnuje tématům: Business Intelligence, datové sklady, OLAP, dolování dat, systémy pro podporu rozhodování.

Hoteliérství a gastronomie
HOREKA 112 – 3. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.horeka112.cz
11. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: majitelé hotelů a restaurací, manažeři a provozní personál gastronomických a ubytovacích zařízení
Hlavní cíl: Setkání bude pojednávat o přínosu nových informací a především o nové inspiraci potřebné k opětovnému nastartování vlastního podnikání.

Vzdělávání
E-LEARNING FORUM 2011 – 11. Ročník
SEMIS spol. s r.o.
www.euniverzita.cz
17. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: personalisté, pracovníci vzdělávacích oddělení, tvůrci e-learningových programů, učitelé VŠ a VOŠ, všichni zájemci o problematiku e-learningu
Hlavní cíl: Konference je zaměřena na různé aspekty e-learningu a na možnosti využití e-learningu ve vzdělávání, a to jak v oblasti firemního vzdělávání, tak v oblasti státní správy, zdravotnictví, školství, případně i v zájmovém a občanském vzdělávání. Vytváří platformu pro setkání odborníků z praxe, tvůrců i uživatelů, prostor pro odborné diskuse i neformální setkání. Konferenci pořádají vzdělávací společnosti 1.VOX, a. s., a SEMIS, spol. s r. o.

Informační technologie
DATOVÉ SCHRÁNKY – ROK DRUHÝ – 4. Ročník
ABF, a.s.
www.dataschranky.cz
18. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: zástupci veřejné správy, měst, obcí, krajů, státních podniků, firem, bank a pojišťoven, exekutoři, daňoví poradci
Hlavní cíl: Konference o datových schránkách se bude zabývat jejich aktuálními aspekty a souvisejícími problémy. Přednášejí odborníci, kteří stáli za zrodem myšlenky, vytvořením legislativy a uvedením DS do praxe. Legislativa, technologie i přednášky zástupců ministerstev s informacemi o užívání DS v praxi a o napojení ISDS na vnitřní agendy úřadu.

Ekologie
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XIV – 14. Ročník
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
www.ekomonitor.cz
24. 5. – 26. 5. 2011
Uherské Hradiště
Cílová skupina: sanační firmy, hydrogeologové, biotechnologové, veřejná správa, vysoké školy, pracovníci výzkumu a vývoje, konzultanti
Hlavní cíl: Program konference je zaměřen na aktuální stav a výhledy řešení ekologických zátěží, na inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, na seznámení s novými technologiemi, s možnostmi kombinování sanačních metod a zvyšování jejich účinnosti, na praktické zkušenosti, analýzy rizika, monitoring.

Marketing a obchod
MODERNÍ MARKETING
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
26. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: marketingoví ředitelé, manažeři, jednatelé či majitelé firem
Hlavní cíl: Moderní marketing – je zejména pro ty společnosti, které si uvědomily známou "Baťovu zásadu", že reklama je nedílnou součástí podniku. Problematikou moderního marketingu, ať už jde o Facebook, o SEO optimalizaci, či o redakční systém, nás v dopoledním setkání provedou velcí odborníci svého oboru.

Doprava a logistika
EASTLOG 2011 – 14. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.eastlog.biz
26. 5. – 27. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy bude zaměřen na trendy a novinky v oboru.

Lidské zdroje
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A RECRUITMENT
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
26. 5. 2011
Praha
Cílová skupina: HR ředitelé, majitelé a jednatelé firem, CEO
Hlavní cíl: V dnešní nelehké době si musíme umět najít správného jak obchodního partnera, tak zaměstnance. Konference poukáže na nejnovější a nejefektivnější trendy v této oblasti.

Zdravotnictví
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ V ČR A NA SLOVENSKU – 2. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
1. 6. 2011
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících ve zdravotnictví a lázeňství v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Cílem setkání je výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností daného odvětví a navázání spolupráce.

Marketing a obchod
SAMOŠKA – 6. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.samoska.cz
1. 6. – 2. 6. 2011
Liberec
Cílová skupina: centrály maloobchodních sítí a družstev, majitelé a vedoucí prodejen, velkoobchody, dodavatelé rychloobrátkového zboží a vybavení prodejen a služeb
Hlavní cíl: Cílem je podpořit a inspirovat maloobchodníky na tradičním trhu a pomoci jim tak v boji s konkurencí mezinárodních řetězců.

Průmyslová automatizace
AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 – 2. Ročník
Trade Media International s.r.o.
www.konference-tmi.cz
2. 6. 2011
Ostrava
Cílová skupina: střední a vrcholový management průmyslových podniků, zástupci dodavatelů průmyslové automatizace, výzkumní pracovníci
Hlavní cíl: Přednášející z řad zástupců průmyslových podniků budou hovořit o výhodách a problémech spojených se zaváděním automatizace do výrobních provozů.

Lidské zdroje
INSPIRACE ANEB TIPY NA TÉMA „STRATEGICKÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH MOTIVACE“
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
2. 6. 2011
Ostrava
Cílová skupina: HR specialisté
Hlavní cíl: Krátká vystoupení budou mít formu případových studií z prostředí konkrétních podniků; odborníci se v nich zaměřují na to, co je z hlediska řízení lidí skutečně nepostradatelné.

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE ZDRAVOTNICTVÍ – 2. Ročník
Exponet s.r.o.
zdravotnictvi.expo-net.cz
7. 6. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference je určena pro 3 až 4 vzájemně si nekonkurující partnery, kteří nabízejí své služby a produkty v dané oblasti ICT průmyslu. Kromě přednáškového programu poskytne akce prostor i k neformálním jednáním v průběhu coffee breaků, oběda atp.

Veřejná správa
MUNICIPALITY 2011 – 1. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
7. 6. 2011
Praha
Cílová skupina: všichni představitelé měst a obcí, kteří rozhodují o jejich investicích a rozvoji
Hlavní cíl: Odborná konference Municipality 2011 je celostátní setkání zástupců měst a obcí. V jednotlivých panelech vystoupí zástupci krajů, měst a obcí a odborníci z řad poradenských společností, bank a firem, které se zaměřují na čerpání dotací z fondů EU.

Management
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ – 5. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.cz
9. 6. 2011
Praha
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Hlavní cíl: Konference se zaměřuje především na manažerské rozhodování za nejistoty. Ta je tvořena menší předpověditelností a dynamičností situací, ve kterých se nacházíme.

Management/Finance
CORPORATE FINANCE 2011 – ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ, FÚZE A AKVIZICE – 8. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
15. 6. 2011
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management
Hlavní cíl: Cílem je výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností a navázání spolupráce s investory a poskytovateli kapitálu.

Management/Finance
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
23. 6. 2011
Praha
Cílová skupina: jednatelé, majitelé firem, generální ředitelé, výkonní ředitelé
Hlavní cíl: V dnešní době se setkáváme s velice sebevědomými podnikateli, kterým ale často efektivita uniká. Toto setkání má za úkol poukázat na vše, na co je dobré myslet.

3. čtvrtletí

Zdravotnictví
INDC2011 – 11TH INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE – 11. Ročník
RADANAL s.r.o.
www.indc.cz
28. 8. – 31. 8. 2011
Brno
Cílová skupina: odborníci z oblasti medicíny, farmacie, potravinářské technologie
Hlavní cíl: Jedná se o mezinárodní konferenci, jejímž cílem je spojit vědce, firmy a širokou veřejnost za účelem výměny znalostí a zkušeností v oblasti zlepšování zdraví.

Vzdělávání
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AEDUCA 2011 – 7. Ročník
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.aeduca.cz
12. 9. – 14. 9. 2011
Olomouc
Cílová skupina: vzdělavatelé, manažeři a lektoři vzdělávání dospělých, personalisté, pracovníci středisek celoživotního vzdělávání při VŠ
Hlavní cíl: Festival je platformou k setkávání odborníků v oblasti vzdělávání dospělých. Přispívá k rozšíření a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti vzdělávání dospělých a umožní prezentovat nabídku vzdělávacích příležitostí v celém jejím spektru.

Informační technologie
DATA STORAGE WORKSHOP – 6. Ročník
Exponet s.r.o.
www.dsw.cz
20. 9. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Data Storage Workshop nabízí možnost představit IT managerům a IT profesionálům produkty, služby a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, bezpečnosti a správy dat i v oblasti networkingu. Konference a výstava jsou pořádány pod záštitou oborové asociace SNIA Europe.

Průmyslová automatizace
AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 – 1. Ročník
Trade Media International s.r.o.
www.konference-tmi.cz
22. 9. 2011
Praha
Cílová skupina: majitelé a manažeři tepláren, technický personál tepláren, management důlních společností, dodavatelé technologií
Hlavní cíl: Jaká je budoucnost tepláren v České republice a jaký vliv má existence těžebních limitů na investice do pořízení moderních technologií v českém teplárenství? Tyto otázky si klade za cíl zodpovědět konference Automatizace a modernizace tepláren 2011.

Stavebnictví a reality
STAVEBNÍ KONGRES 2011 – 1. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
27. 9. 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Představí se novinky z oblasti stavebnictví, a to z pohledu legislativy, státních zakázek apod. Pojednáno bude i o nových technologiích ze stavebnictví a o výhledech do budoucna.

Lidské zdroje
EXCHANGE MEETING VE SPOLEČNOSTI HELLA CORPORATE CENTER CENTRAL & EASTERN EUROPE, S. R. O.
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
Září 2011
Mohelnice
Cílová skupina: HR a management
Hlavní cíl: Jedná se o tematicky zaměřené interaktivní setkání personalistů a manažerů v hostitelské společnosti Hella s prezentací specifik v dané oblasti podnikání a seznámením s nejlepšími HR praktikami společnosti.

4. čtvrtletí

Informační technologie
SVĚT INFORMATIKY VE FINANČNICTVÍ – 1. Ročník
Exponet s.r.o.
financnictvi.expo-net.cz
5. 10. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Konference je určena pro 3 až 4 vzájemně si nekonkurující partnery, kteří nabízejí své služby a produkty v dané oblasti ICT průmyslu. Kromě přednáškového programu poskytne akce prostor i k neformálním jednáním v průběhu coffee breaků, oběda atp.

Právo/Finance
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI 2011
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
6. 10. 2011
Brno
Cílová skupina: podnikoví právníci, jednatelé firem, CEO, HR, vrcholový management
Hlavní cíl: Konference má za úkol ukázat jak připravované změny v judikatuře, tak nynější efektivitu zaměstnaneckých benefitů a výhod. Dále se zde dozvíme vše o recruitmentu zaměstnanců a mnoho dalších zajímavostí.

Management/Finance
V.I.P. 2011 – 1. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
8. 10. – 9. 10. 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Konference bude přehlídkou významných společností zajišťujících investice do akcií, dluhopisů, fondů, komodit, nemovitostí a dalších zhodnocení investic klientů.

Lidské zdroje
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – 4. Ročník
Asociace poskytovatelů personálních služeb
www.apps.cz
11. 10. 2011
Praha
Cílová skupina: personální manažeři, majitelé a jednatelé firem, zástupci agentur práce
Hlavní cíl: Čtvrtý ročník konference, pořádané Asociací poskytovatelů personálních služeb, je zaměřen na trh práce, lidské zdroje, flexibilitu, nové trendy, pracovněprávní legislativu a související ekonomické otázky.

Informační technologie
IT GOVERNANCE: "BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST OUTSOURCINGU" – 8. Ročník
ISACA CRC
www.isaca.cz
12. 10. – 13. 10. 2011
Cílová skupina: IT manažeři, auditoři IS/IT, pracovníci a manažeři informační bezpečnosti, konzultanti a specialisté IS/IT
Hlavní cíl: Letošní ročník znalostní konference IT Governance je zaměřen na téma Bezpečnost a udržitelnost outsourcingu. Věnovat se budeme oblastem strategie outsourcingu a celého IT auditu, ne jen bezpečnostním aspektům. Součástí konference je i workshop COBIT 5.

Automotive
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V ČR A STŘEDNÍ EVROPĚ – 8. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
19. 10. 2011
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících v automobilovém průmyslu v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Cílem je výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností daného odvětví a navázání spolupráce.

Průmyslová automatizace
AUTOMATIZACE A MODERNIZACE PIVOVARŮ 2011 – 2. Ročník
Trade Media International s.r.o.
www.konference-tmi.cz
19. 10. 2011
Hradiště nad Jizerou
Cílová skupina: střední a vrcholový management průmyslových podniků, zástupci dodavatelů průmyslové automatizace, výzkumní pracovníci
Hlavní cíl: Tématem druhého ročníku konference Automatizace a modernizace pivovarů 2011 bude současnost i budoucnost rozšiřování, modernizace a automatizace pivovarnických provozů. Hovořit se bude o těch moderních technologiích používaných v pivovarech, které umožňují zachování původní receptury a kvality výsledného produktu.

Lidské zdroje
HR KONGRES
Malota Production, s.r.o.
www.mkonference.cz
27. 10. 2011
Praha
Cílová skupina: HR ředitelé, personální manažeři, generální ředitelé, jednatelé firem
Hlavní cíl: Cílem kongresu je oslovit všechny odpovědné personalisty a pozvat je na největší HR událost roku 2011.

Lidské zdroje
INSPIRACE ANEB TIPY NA TÉMA „SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI VNITROFIREMNÍHO ROZVOJE A SEBEROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ“
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
Říjen 2011
Brno
Cílová skupina: HR specialisté
Hlavní cíl: Krátká vystoupení budou mít formu případových studií z prostředí konkrétních podniků; odborníci se v nich zaměřují na to, co je z hlediska řízení lidí skutečně nepostradatelné.

Informační technologie
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 3. Ročník
Exponet s.r.o.
www.cloudconference.cz
2. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Model Cloud Computingu změnil ve světě informačních technologií zažité postupy a obchodní modely. Konference se věnuje jeho možnostem, novinkám a souvisejícím tématům: software jako služba, platforma jako služba, infrastruktura jako služba, virtualizace, datová centra.

Hoteliérství a gastronomie
HOREKA 112 – 4. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.horeka112.cz
9. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: majitelé hotelů a restaurací, manažeři a provozní personál gastronomických a ubytovacích zařízení
Hlavní cíl: Setkání bude pojednávat o přínosu nových informací a především o nové inspiraci potřebné k opětovnému nastartování vlastního podnikání.

Doprava a logistika
LOG-IN 2011 – 8. Ročník
Atoz Marketing Services, spol. s r. o.
www.log-in.cz
10. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Hlavní cíl: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na českém trhu. Fórum LOG-IN, jediné svého druhu v ČR, zahrnuje workshop a Logistický Business Mixer.

Stavebnictví a reality
REALITNÍ KONGRES 2011 – 2. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
10. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Konference je zaměřena na problematiku realitního trhu v ČR. Rozebrány budou nové postupy a legislativní návrhy týkající se developerství, realit, realitních kanceláří, investorů a bank, výhledy do budoucna.

Informační technologie
TELECOMMUNICATION CONFERENCE – 8. Ročník
Exponet s.r.o.
www.tccon.cz
22. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Hlavní cíl: Akce se věnuje IP komunikacím a telefonii, pokrývá komplexně nabídku produktů a služeb v oblasti komunikačních technologií spolu s trendy a směry jejich rozvoje. Témata akce: videokonference a teleprezence, hlasová, datová a multimediální komunikace, IP a počítačová telefonie, call centra, unified communications.

Průmyslová automatizace
AUTOMATIZACE V CHEMICKÉM A PETROCHEMICKÉM PRŮMYSLU 2011 – 2. Ročník
Trade Media International s.r.o.
www.konference-tmi.cz
24. 11. 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vrcholový management chemických podniků, zástupci dodavatelů průmyslové automatizace, výzkumní pracovníci
Hlavní cíl: Konference si klade za cíl zmapovat investiční a technické možnosti provozovatelů chemických a petrochemických výrobních provozů při automatizaci produkce. Dodavatelé automatizace informují o technologickém pokroku v tomto průmyslovém segmentu.

Lidské zdroje
HR KONFERENCE 2011 – 6. Ročník
agentura Motiv P
www.motivp.cz
24. 11. – 25. 11. 2011
Brno
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Hlavní cíl: S kým se na konferenci potkáte: Michael Chytrý, moderátor konference a lektor Motivu P; František Hroník, odborný garant a organizátor HR konference 2011, ředitel a lektor Motiv P. Dále se setkáme s předními a zajímavými HR manažery českých, slovenských a světových firem.

Lidské zdroje
INSPIRACE ANEB TIPY NA TÉMA „SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ VE ZNALOSTNÍ FIRMĚ“
People Management Forum
www.lidske-zdroje.org
Listopad 2011
Praha
Cílová skupina: HR specialisté
Hlavní cíl: Krátká vystoupení budou mít formu případových studií z prostředí konkrétních podniků; zkušení odborníci se v nich tentokrát zaměří na nástroje knowledge managementu a jejich efektivní využívání v provázání se sdílením potřebného know-how uvnitř společností.

Stavebnictví a reality
OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V ČR A NA SLOVENSKU – 9. Ročník
Konference s.r.o.
www.konference.org
1. 12. 2011
Brno
Cílová skupina: vlastníci a management společností působících na realitním trhu v ČR a na Slovensku
Hlavní cíl: Cílem je výměna názorů a zkušeností vlastníků, ředitelů a managementu společností daného odvětví a navázání spolupráce s investory.

Utility/Energetika
KONGRES ENERGETIKY – 1. Ročník
Conventia, s.r.o.
www.conventia.cz
Prosinec 2011
Praha
Cílová skupina: střední a vyšší management firem a společností
Hlavní cíl: Setkání přinese přehled novinek a nových technologií z oblasti elektrárenství, plynárenství, teplárenství a dalších služeb.