Představení katalogu Edumenu

Co je cílem katalogu?
 • podpořit vzdělávání a konferenční byznys
 • zdůraznit manažerům důležitost investic do vzdělávání
 • pomoci personalistům při prosazovaní vzdělávacího plánu a zkvalitňovaní lidského kapitálu
Co v katalogu najdete?
 • databázi konferencí
 • databázi hotelů, konferenčních a seminárních prostor
 • databázi personálních informačních systémů
 • databázi vzdělávacích a poradenských společností a škol
Komu je katalog určen?
 • manažerům společností (vrcholovým i liniovým)
 • personalistům, kteří zabezpečují vzdělávání a účast na konferencích
 • všem zájemcům o vzdělávání a další profesní růst
Kdo katalog získá (náklad 20 000 výtisků)?
 • účastníci desítek konferencí podporovaných portálem Edumenu.cz
 • předplatitelé časopisu HR Forum
 • předplatitelé časopisu Práce a mzda
 • předplatitelé časopisu Daně a právo v praxi
 • předplatitelé časopisu Účetnictví v praxi
 • předplatitelé časopisu Finanční, daňový a účetní bulletin
 • vybraní předplatitelé časopisu KOMORA vydávaného Hospodářskou komorou ČR
 • partneři a jejich klienti

Partneři projektu